Studiestart Tilvalg på ARTS

Kære ny tilvalgsstuderende på ARTS, Aarhus Universitet

Studievelkomsten 2023 for nye tilvalgsstuderende på ARTS foregår enten i uge 35 eller 36. Studievelkomsten introducerer dig til faglige, praktiske og sociale elementer, som hjælper dig godt i gang med din tilvalgsuddannelse.

Ikke alle tilvalgsuddannelser har egentlige velkomstsdage. Hvis kke du kan finde dit velkomstprogram medio august nedenfor (under fanen programmer), så hold øje med AU's læringsplatform Brightspace for at finde information om første undervisningsgang.

Vi glæder os til at se dig!

Programmer

Billedkunst og visuel kultur

Critical data studies

Dramaturgi

Rigtig hjerteligt velkommen på Dramaturgi. Som tilvalgsstuderende foregår din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Dramaturgi. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.

Engelsk

Rigtig hjerteligt velkommen på Engelsk. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Engelsk. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.

Filosofi

Rigtig hjerteligt velkommen på Filosofi. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Filosofi. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.

Fransk

Rigtig hjerteligt velkommen på Fransk. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Fransk. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Fransk virksomhedskommunikation

Rigtig hjerteligt velkommen på Fransk Virksomhedskommunikation. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelserne med Fransk sprog. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen

Græsk

Rigtig hjerteligt velkommen på Græsk. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med studiestarten for Klassiske studier. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.

Historie

Rigtig hjerteligt velkommen på Historie. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Historie. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen. Vigtigt! Læs grundigt om prioritering og tilmelding til undervisning her (informationer uploades senest d. 10. august).     

Idehistorie

Rigtig hjerteligt velkommen på Idéhistorie. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Idéhistorie. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Kinastudier

Rigtig hjerteligt velkommen på Kinastudier. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Kinastudier. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.

Kreativ og professionel skrivning

Latin

Rigtig hjerteligt velkommen på Latin. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med studiestarten for klassiske studier. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.

Museologiske studier

Musikvidenskab

Rigtig hjerteligt velkommen på Musikvidenskab. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Musikvidenskab. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Nordisk sprog og litteratur

Rigtig hjerteligt velkommen på Nordisk sprog og litteratur. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Nordisk sprog og litteratur. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Oldtidskundskab

Velkommen til Oldtidskundskab. Som tilvalgsstuderende ved Oldtidskundskab vil din studiestart foregå sammen med de nye bachelorstuderende på Klassiske studier. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Religionsvidenskab

Rigtig hjerteligt velkommen på Religionsvidenskab. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Retorik

Spansk

Rigtig hjerteligt velkommen på Spansk. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Spansk sprog, litteratur og kultur. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Spansk virksomhedskommunikation

Rigtig hjerteligt velkommen på Spansk virksomhedskommunikation. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i hhv. Spansk SLK og IVK Spansk. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Strategisk kommunikation i organisationer

Tysk

Rigtig hjerteligt velkommen på Tysk. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i Tysk sprog, litteratur og kultur. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Tysk virksomhedskommunikation

Rigtig hjerteligt velkommen på Tysk virksomhedskommunikation. Som tilvalgsstuderende foregår dele af din studievelkomst sammen med bacheloruddannelsen i hhv. Tysk SLK og IVK Tysk. Du kan læse mere i programmet, som du finder på studievelkomstsiden for bacheloruddannelsen.    

Undervisning, skema og studieteknik

På e-læringsplatformen Brightspace kan du finde information fra dine undervisere om pensum mv. Det er dine undervisere, der beslutter, hvilke informationer og materialer fra kurset I skal have og hvornår. Derfor vil du i nogle tilfælde kunne finde information allerede før studiestart, og andre gange får du først mere at vide i forbindelse med den første undervisningsgang.

Hvis du gerne vil vide, hvordan dit skema for det kommende semester ser ud, skal du logge ind på mitstudie.au.dk. Du skal dog være opmærksom på, at skemaet ofte først er klar inde på mitstudie.au.dk ganske kort tid før semesterstart. Det skyldes, at studieadministrationen først skal undervisningstilmelde og holdsætte alle nye studerende. Så fortvivl ikke, hvis du ved første login ikke kan se noget. Det skal nok komme.

Hvis du har brug for input til hverdagen som studerende, gode studievaner, notatteknik, formalia i opgaver, m.m., kan du besøge AU Studypedia.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?

Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) på Aarhus Universitet kan du få information og vejledning, hvis du har særlige behov for støtte.

Det kan være på grund af:

 • Læse-, skrive eller regnevanskeligheder
 • En psykisk lidelse
 • En neurologisk lidelse
 • Et bevægelseshandicap
 • Et hørehandicap
 • Et synshandicap

Vigtigt: Du må gerne kontakte SPS allerede inden studiestart – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få støtte.

Læs mere her: https://studerende.au.dk/sps/

 

Du kan også kontakte din lokale studievejleder, hvis du har spørgsmål om at være studerende med særlige behov. Find din studievejleder her.

IT-systemer og vigtige links

Som studerende på AU skal du bruge en del forskellige IT-platforme til forskellige formål. Hvis du er ny på AU, synes du måske, at det er svært at finde rundt i. Det er helt ok, og du skal nok få styr på systemerne i løbet af din første tid på uddannelsen.

Nedenfor finder du et overblik over de vigtigste systemer:

 • mitstudie.au.dk er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som studerende. [Introduktionsvideo kommer her]
 • Brightspace er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet relevant information til din undervisning. [Introduktionsvideo kommer her]
 • Studieselvbetjeningen (STADS) er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter, mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det i din uddannelse bliver nødvendigt. Se guide om brug af STADS.
 • studerende.au.dk/arts er din såkaldte ”studieportal”. Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen, regler, vejledning m.m. er samlet.
 • Eduroam. Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du installere det på dine enheder.
 • Zoom. På universitetet kan du møde både undervisning og andre aktiviteter såsom oplæg eller møder, der foregår digitalt via platformen Zoom. Du skal huske at benytte den officielle AU Zoom-instans og ikke gratis-versionen eller licens via Zooms egen hjemmeside. Du finder vejledning til log-in samt til brugen af zoom på AU Studypedia.
 • Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software eller software med rabat. Læs mere på siden her: https://studerende.au.dk/it-support/software/
 • IT-sikkerhed. Når du bruger universitetets IT-systemer eller arbejder med analoge informationer, skal du være opmærksom på informationssikkerheden, så du undgår at miste dine egne eller andres oplysninger eller lække fortrolige informationer. Informationssikkerhed handler i høj grad om din adfærd, når du arbejder med informationer. Se hvad du skal være særligt opmærksom på.  
 • IT-support. Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT Support. Der kan godt være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig :)

Vi siger fra

På Aarhus Universitet lægger vi stor vægt på, at vi behandler hinanden med respekt og ordentlighed, og vi siger fra over for chikane, mobning, vold og diskrimination i alle former. Ingen bør udsættes for dette, og denne type adfærd tolereres naturligvis heller ikke under studievelkomsten. Dette er formuleret i Arts' regler for studievelkomsten, som bl.a. også indeholder den alkoholpolitik, som gælder i velkomstugen. 

Hvis du oplever, at nogen opfører sig uacceptabelt over for dig, er der forskellige steder, du kan søge hjælp. Det kan du læse mere om på AU-hjemmesiden "Vi siger fra".