Studienævnet på medicin

Om studienævnet

Studienævnets opgave er at kvalitetssikre og -udvikle uddannelserne. Nævnet består af lige mange repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende – så det er her, du kan få indflydelse på din uddannelse.


Studienævnets opgaver

Det er studienævnet, der laver forslag til studieordninger og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer.

Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Det er også studienævnet, der behandler ansøgninger om

 • dispensation
 • merit
 • forhåndsgodkendelse
 • undtagelser fra din studieordningen.

Desuden tilrettelægger studienævnet sammen med studieleder og studieadministration en plan for undervisning og eksamen på din uddannelse.

Studienævnets medlemmer

VIP-repræsentanter

Formand: Janne Lebeck (Institut for Biomedicin)

Hanne Bjerregaard Møller (Institut for Biomedicin)
Torben Steiniche (Institut for Klinisk Medicin)
Bodil Hammer Bech (Institut for Folkesundhed)
Klaus Krogh (Institut for Klinisk Medicin)
Kristina Bacher Svendsen (Institut for Klinisk Medicin)


Studenterrepræsentanter

Næstformand: Sofie Hillgaard Pedersen

Astrid Beck Fischer
Karen Porskrog Boisen
Julie Haahr Jakobsen
Nikoline Amalie Svenningsen
Karen Kam Wium Pedersen
 

Studienævnet sekretariatsbetjenes af

Anne Møller Jeppesen (Health Studier)

Planlagte møder efteråret 2023

Datoer for studienævnsmøder foråret 2023:

 • 29. august

 • 26. september

 • 24. oktober

 • 21. november

 • 19. december

Referater 2023

31. januar 2023

21. februar 2023


28. marts 2023


25. april 2023


23. maj 2023


20. juni 2023


29. august 2023


26. september 2023


24. oktober 2023


21. november 2023


19. december 2023

 • Dagsorden
 • Referat

Frister

 • Ansøgninger til studienævnet skal sendes senest 4 uger før et planlagt studienævnsmøde.

Kontakt