Studienævnet på medicin

Om studienævnet

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger undervisning og eksamen på din uddannelse.


Studienævnets opgaver

Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om

 • dispensation
 • merit
 • forhåndsgodkendelse
 • undtagelser fra din studieordningen.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer.

Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.
 

Ligelig fordeling

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnets medlemmer

VIP-repræsentanter

Formand: Janne Lebeck (Institut for Biomedicin)

Hanne Bjerregaard Møller (Institut for Biomedicin)
Torben Steiniche (Institut for Klinisk Medicin)
Bodil Hammer Bech (Institut for Folkesundhed)
Klaus Krogh (Institut for Klinisk Medicin)
Kristina Bacher Svendsen (Institut for Klinisk Medicin)


Studenterrepræsentanter

Næstformand: Sofie Hillgaard Pedersen

Astrid Beck Fischer
Karen Porskrog Boisen
Julie Haahr Jakobsen
Nikoline Amalie Svenningsen
Karen Kam Wium Pedersen
 

Studienævnet sekretariatsbetjenes af

Anne Møller Jeppesen (Health Studier)

Planlagte møder foråret 2023

Datoer for studienævnsmøder foråret 2023:

 • 21. februar
 • 28. marts
 • 25. april
 • 23. maj
 • 20. juni

Referater 2023

31. januar 2023

21. februar 2023

 • Dagsorden
 • Referat


28. marts 2023

 • Dagsorden
 • Referat


25. april 2023

 • Dagsorden
 • Referat


23. maj 2023

 • Dagsorden
 • Referat


20. juni 2023

 • Dagsorden
 • Referat

Frister

 • Ansøgninger til studienævnet skal sendes senest 4 uger før et planlagt studienævnsmøde.

Kontakt