Sådan søger du: Udveksling trin-for-trin

Ansøgningsprocessen til foråret 2021 i korte træk

Grundet Covid19 har vi meget få ledige udvekslingspladser i foråret 2021 for medicin-, folkesundheds-og idrætstuderende. Der er desværre ikke ledige pladser til studerende på IOOS. 

Før du søger: start med at undersøge dine muligheder i MoveONs database

Ansøg: du indsender din ansøgning via ansøgningsportalen i MoveON. Fristen er 15. september 2020

Bekræft din plads: hvis du får tilbudt en plads, skal du bekræfte den via MoveONs ansøgningsportal

Bemærk: Da der stadig er megen usikkerhed pga. Covid19, kan vi ikke garantere, at dit ophold vil kunne gennemføres selvom du bliver tilbudt en plads i septemberrunden. Bliver dit ophold aflyst pga. corona, kan vi desværre heller ikke tilbyde en ny plads eller at overføre pladsen til et senere semester.

Hvis du vil søge en udvekslingsplads gennem Aarhus Universitet, er der en række ting, som du skal forholde dig til før, under og efter dit ophold.

Herunder finder du en trin-for-trin vejledning i de forskellige skridt i et udvekslingsophold.

I højre side kan du desuden finde en tjekliste, som du kan printe ud og bruge til at holde styr på processen, samt forskellige relevante dokumenter.

Husk at det er dit eget ansvar at sørge for at overholde frister og være bekendt med procedurerne omkring udveksling, som er beskrevet på disse sider.

Trin 1: Undersøg dine muligheder

Undersøg destinationer

 • Undersøg destinationer og betingelser på din studieportal og fra medio august 2020, i det nye ansøgningssystem MoveOn. 
 • Tænk over, hvor meget energi du vil lægge i det. En tommelfingerregel er, at jo mere populær destination, des flere ansøgere og mere papirarbejde. 
 • I AU GO kan du også se tidligere studerendes evalueringer af opholdet.


Undersøg relevante fag

 • Find relevante fag i universiteternes kursuskataloger. Du skal kigge efter fag, der opfylder kravet om indhold og ECTS-point svarende til det pågældende semester, du rejser ud på herhjemme. 
 • Læs mere om valg af fag

Læg et foreløbigt budget

Der kan være stor forskel på, hvad det koster, så vi anbefaler dig at forholde dig til økonomien allerede inden ansøgning. 

 • Får du en plads gennem Aarhus Universitet, skal du ikke betale studieafgift.
 • Du kan tage din SU med og i mange tilfælde få et Erasmus+ eller Nordplus stipendie (Europa og Norden).
 • For oversøiske destinationer kan du søge et fakultetsstipendium. 
 • Husk også, at der kan være udgifter forbundet til fx sprogtests, særlige forsikringer, visum o.a., som du skal tage med i dit budget.
 • Læs mere om økonomi


Søger du ud på egen hånd?
Hvis du selv arrangerer et udlandsophold (freemover), skal du selv planlægge og kontakte værtsuniversitetet.
Læs mere om, hvordan du griber processen an som freemover

 
Facebook

Du kan også bruge Facebook-siden "Rejs Ud, Health, Aarhus Universitet" til at spørge tidligere udvekslingsstuderende om deres oplevelser med en bestemt destination. 

Trin 2: Forbered og send din ansøgning

Bilag

Inden du sender din ansøgning, skal du forberede en række bilag, som du skal samle i én pdf.
Læs mere om, hvilke bilag du skal forberede

Fælles ansøgning

Er I flere studerende, der ønsker at søge pladser på det samme universitet, skal I vedlægge en såkaldt "Joint Application Form". 
Læs mere om betingelserne for fælles ansøgning

Sprogkrav

Hvis der gælder særlige sprogkrav til en destination, er det en god idé at undersøge, om du opfylder kravene, eller om du skal tage en særlig test, inden du kan optages på værtsuniversitetet.

Det er ikke et krav, at du opfylder sprogkravet ved ansøgning om en udvekslingsplads gennem AU, men du skal forvente at skulle dokumentere det overfor værtsuniversitetet. Bemærk, at at du selv skal afholde udgifterne til evt. sprogtests.
Læs mere om Sprogtest og sprogkundskaber

Send ansøgning

Når alle bilag er klar, udfylder du ansøgningen i AU GO og sender den inden for deadline.
Læs mere om frister for ansøgning

Trin 3: Behandling af ansøgningerne

Ansøgningerne behandles af den internationale koordinator, og du får besked, når pladserne er fordelt. Der kan gå op til 8 uger efter ansøgningsfristen, før du får svar.

Hvis der er mange ansøgninger til ét universitet og for få pladser, er det den internationale koordinator, der vurderer, hvem der skal have pladsen. Den studerendes faglige forudsætninger, anciennitet og karaktergennemsnittet lægges til grund for vurderingen.

Det er derfor ikke kun dit karaktergennemsnit, der ligges til grund for, om du kan komme til en populær destination eller ej. 

Trin 4: Søg forhåndsgodkendelse

Hvis du får tildelt en plads, skal du hurtigst muligt meddele din internationale koordinator, om du ønsker pladsen eller ej.

Derefter skal du ansøge om en forhåndsgodkendelse til efterfølgende meritoverførsel hos dit studienævn. Bemærk, at der er særlige frister for behandling af forhåndsgodkendelser.

Læs mere om forhåndsgodkendelser og merit

Find eksempler på tidligere godkendte fag i udlandet

Trin 5: Ansøgning til værtsuniversitetet

Nominering til værtsuniversitetet

I løbet af foråret nominerer den internationale koordinator på Health de udvalgte studerende til deres værtsuniversiteter. Rejser du først ud i forårssemestret, vil du typisk først blive nomineret i starten af efteråret.

Brug ventetiden til at orientere dig på universitets hjemmeside om særlige sider for udvekslingsstuderende, semesterstart/-slut, eksamen og andet af relevans. Du finder link til dit værtsuniversitet på din studieportal eller i AU GO.

Ansøgning til værtsuniversitet

Når du er blevet nomineret til en udvekslingsplads fra din internationale koordinator, skal du i gang med din ansøgning til værtsuniversitet.

Du modtager en vejledning fra det udenlandske universitet om, hvad du skal medsende i din ansøgning. Aarhus Universitet sender ikke nogen dokumenter for dig.

 • Ansøgningsproceduren, krav til dokumentation, underskrifter og frister varierer meget på de forskellige universiteter, så læs deres materiale grundigt.
 • Typisk skal du udfylde en Learning Agreement, hvis du rejser ud på en Erasmus+ eller Nordplus-aftale. Spørg den internationale koordinator, hvis du er i tvivl.
 • Hvis du skal medsende underskrevne dokumenter, så send dem i god tid til health.studyabroad@au.dk, eller aftal et møde, hvor du kan komme forbi. 

Du skal selv være særligt opmærksom på:

 • Krav til sprogkundskaber 
 • Semesterstart-/slutdato, da disse varierer meget og kan passe dårligt med eksamensperioden på Aarhus Universitet
 • At ordne dokumenter i god tid.

Bemærk: Selv om du er nomineret til pladsen, er det ikke en garanti for, at du optages på det udenlandske universitet. Der kan være særlige tilfælde, hvor fx semestre ikke passer sammen, eller hvor der er lavet så meget om i deres curriculum, at det ikke kan lade sig gøre. Kapacitet i klinikken (for medicinstuderende) kan være et andet parameter. Vær derfor indstillet på, at du skal holde dig ajour i perioden op til den egentlige ansøgning til værtsuniversitetet.

Trin 6: Inden din afrejse

Inden afrejsen er der en række praktiske ting, du skal have ordnet, så som:

 • visum og opholdstilladelse
 • vaccinationer
 • fremleje af bolig
 • kørekort m.m.

Læs mere om, hvad du skal vær opmærksom på før afrejse.

Følg op på økonomi igen

Det er også en god ide igen at se nærmere på økonomien, der er forbundet med et udlandsophold, herunder at søge om private legater, fonde og stipendier.

Desuden er det særligt vigtigt, at du har en korrekt forsikring (gælder især odontologi og medicinstuderende).

Trin 7: Mens du er ude

Mens du er afsted på dit udvekslingsophold, er der også en række ting, du skal forholde dig til herhjemme i forhold til næste semester.

Læs mere om, hvad du skal gøre, mens du er ude

Trin 8: Når du kommer hjem

Når du er kommet hjem fra dit udvekslingsophold, skal du huske følgende:

Få et bevis for dit udvekslingsophold (transcript of records)

 • Nogle universiteter sender beviset direkte til AU, andre sender det til dig.
 • Ofte kan du bestille en transcript of records. Enkelte steder skal du selv få en underskrift for beståede eksaminer.


Søg merit

 • Søg meritoverførsel i Selvbetjeningen (STADS).
 • Du skal bruge dit transcripts of records fra værtsuniversitetet som dokumentation for, at du har bestået de fag, du har fået godkendt i din forhåndsgodkendelse.
 • Læs mere om meritoverførsel.
 • Har du ikke bestået alle fag, kontakt da HE Studier.


Evaluer dit ophold

 • Du vil blive bedt om at evaluere dit ophold i AU GO. Oplysningerne bruges til fremtidig rekruttering og info om vores aftaler. 
 • Vi modtager også meget gerne billeder og personlige beretninger fra dit ophold. 
 • Hvis du har fået et Erasmus+stipendie, skal du også udfylde et særligt Erasmus+-evalueringsskema.


MRSA-screening

 • Er du medicinstuderende og har været i et land med risiko for smitte, skal du screenes for MRSA, inden du starter i klinik på dit næste semester.
 • Læs mere om MRSA-screening.

Formelle krav og betingelser

 • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU

 • Du skal være studieaktiv

 • Dit studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende. Det betyder, at din samlede studietid ikke må forlænges som følge af dit studieophold. Hvis du ikke kan opnå fuld ECTS-optjening under dit udlandsophold (30 ECTS pr. semester), skal du have en aftale om, hvordan du aflægger de manglende ECTS.

Kontakt

Har du brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte den internationale koordinator på health.studyabroad@au.dk 

Forvent op til fem (5) arbejdsdages svartid i forbindelse med underskrivelse af dokumenter.