Mikroskopisk anatomi

Undervisning Forår 2020

Materiale til og information om undervisningen kan findes på BlackBoard tidligst 14 dage før semesterstart bb.au.dk

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Eksamen Sommer 2020

Eksamensdatoer: følger senere

Holdfordeling til eksamen: 

Tidspunkt: endelig eksamensliste vil blive offentliggjort på BlackBoard ca. 10 dage før første eksamensdag

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl+F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Dato for resultat: samme dag

Tilmelding til re-eksamen: foregår i Studieselvbetjeningen senest 2 dage efter, at resultatet er offentliggjort. 

Mikroskopisalenes åbningstider:  se BlackBoard, under menupunktet "Eksamen"

Informationsmøde: se Blackboard

 For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Re-eksamensmøde med studievejledningen: fredag d. 10/1 kl. 14.45 i lokale 1611-121B (Vennelyst Boulevard 9)

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved re-eksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved re-eksamen, skal du, ved tilmelding til re-eksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.  

 

Reeksamen

Re-eksamensmøde med studievejledningen:  

Tilmelding/afmelding af re-eksamen: Se "Generelt om Eksamen" på Studieportalen

Re-eksamensdato: følger senere

Tidspunkt: Eksamenslisten offentliggøres på BlackBoard ca. 5 dage før eksamen.

Find dit Studienummer på eksamenslisten ved at taste "Ctrl +F". Indtast dit Studienummer i søgevindue. Tast "Enter".

Mikroskopisalenes åbningstider: se Black Board

Husk at behandle præparaterne med forsigtighed!

Bemærk: Det er ikke tilladt at spise og drikke i mikroskopilokalerne!

Dato for resultat: samme dag 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk