Bachelorprojekt

Du kan vælge mellem to former for BA-projekter:

  1. Et BA-projekt på 10 ECTS. Derudover skal du også tage et valgfag på 5 ECTS
  2. Et Empirisk BA-projekt på 15 ECTS. Når du vælger et 15 ECTS BA-projekt, skal du ikke have et valgfag ved siden af. 

 

10 ECTS-projekt

I perioden for undervisningstilmelding (1.-5. november vedr. forårssem. og 1.-5. maj vedr. efterårssem.), skal du vælge og prioritere en række mulige bacheloremner. Du prioriterer i STADS. 

I starten af december/juni vil du kunne se i STADS, hvilket emne du har fået. Denne tilmelding er bindende.

Vejlederne bliver tildelt i starten af semestret - efter valgfagsperioden, dvs. fra uge 9/39. Du har ikke mulighed for selv at indgå en aftale med en vejleder om 10 ECTS bachelorprojekt.

Du kan vælge mellem følgende emner:

Biokemi i sundhed og sygdom
Biomembraner
Folkesundhed
Genetik og epigenetik
Hypertension: From molecule to patient management
Infektion og inflammation
Klinisk
Neuroscience

15 ECTS-projekt

Læs i Kursuskataloget om det empiriske bachelorprojekt

Forskningsmiljøerne kan udbyde empiriske bachelorprojekter à 15 ECTS. Du finder oversigterne nedenfor.  Hvis du ønsker at være en del af et empirisk bachelorprojekt, skal du selv tage kontakt til den oplyste kontaktperson og efterfølgende, i samarbejde med den tildelte vejleder, lave en endelig aftale om forløbet. Det er kun muligt at byde ind på de udbudte 15 ECTS empiriske projekter - du kan ikke selv indgå aftaler med andre vejledere uden for disse projekter.

Tilmeldingen til et empirisk bachelorprojekt foregår ved, at du udfylder denne formular. Du skal først have lavet aftalen med vejlederen inden du udfylder formularen. Du skal være opmærksom på, at når du har udfyldt formularen, er din tilmelding bindende. Der sendes automatisk en kopi af formularen til din vejleder.

Fristen for udfyldelse af kontrakten og dermed tilmelding til et 15 ECTS empirisk projekt ligger inden den almindelige undervisningstilmeldingsperiode og er mandag den 25. oktober kl. 12.00.
Når du har udfyldt kontrakten/tilmeldt dig et 15 ECTS empirisk projekt skal du IKKE prioritere hverken valgfag eller de øvrige 10 ECTS bachelorprojekt-emner.

15 ECTS projekter for F22  

Aflevering

Afleveringsfrist for bacheloropgaver - både 10 og 15 ECTS i E21: : Mandag den 13. december 2021 kl. 12.00 i Digital Eksamen.

Reeksamen - afleveringsfrist: Mandag den 24. januar 2022 kl. 12.00 i Digital eksamen. Skriv til studadm.eksamen.medicin@au.dk for at blive tilmeldt reeksamen.
Se yderligere information: Vejledning ved omprøve. 

Afleveringsfrist for bacheloropgaven - både 10 og 15 ECTS i F22: Onsdag den 01. juni 2022 kl. 12.00

Format

Format og læringsmål vedr. bacheloropgaven findes i Kursuskataloget- under dit emne.


Yderligere format-detaljer der ikke står i kursuskataloget:

  • På forsiden af bacheloropgaven skrives antal anslag (incl. blanktegn) samt opgavens titel, den/de studerendes navn, studienr. og vejleders navn. Der skal IKKE længere udfyldes  og underskrives en side 2.
  • Skrives opgaven individuelt må opgavens omfang være maks. 10 (15 for empiriske) normalsider (à 2400 tegn inkl. blanktegn), inkl. bilag og noter, men ekskl. indholdsfortegnelse, evt. forkortelsesliste, litteraturliste, dansk resumé, engelsk abstract og tabeller/figurer - for sidstnævnte gælder også at tabel- og figurtekster heller ikke tælles med. Der må maksimalt være 10 tabeller/figurer og hver tabel/figur skal så vidt muligt holdes inden for 1 side, inklusive tabel/figurtekst. Såfremt en tabel/figur andrager mere end 1 side, reduceres det tilladte maksimale antal tabeller/figurer tilsvarende. 

Vejledning ved omprøve

Ved omprøve i forbindelse med hhv. 2. og 3. prøveforsøg kan den studerende forvente maksimalt 1. times konsultation. Denne time omfatter face-to-face-vejledning, vejledning pr. email, via Skype m.m. Denne time omfatter ligeledes den tid, vejleder skal bruge på at forberede sig til konsultationen.

Dette er uanset årsagen til, at man ikke er bestået. Hvis vejleder ønsker at give yderligere vejledning, er dette tilladt, men den studerende kan ikke forvente mere end en times konsultation som beskrevet ovenfor.  

Kontakt

Håber at du i de ovenstående punkter har fundet den information du søgte - ellers er du velkommen til at henvende dig til uddannelsesadministrator Ulla Schmidt, us@au.dk med spørgsmål,