Epidemiologi og biostatistik

Undervisning forår 2020

Forelæsninger:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Første gang:


Sidste gang:

Mandag den 27. januar 2020 - kl. 11.15-13.00 i Bartholin aud. 1

Mandag den 11. maj 2020

Holdundervisning:

(Se detaljeret plan på Blackboard)

Spørgetime:

(Tid og sted følger)

Ansvarlig:

Lektor Bodil Hammer Bech
Institut for Folkesundhed, Sektion for Epidemiologi

Kursets
hjemmeside:

Undervisningsplan samt øvrig information om faget findes på Blackboard www.bb.au.dk.

Aflysning af undervisning

Ved aflysning af undervisning vil dette blive kommunikeret ud via BlackBoard.

Ordinær eksamen sommer 2020

Eksamensdato (foreløbig): Tirsdag den 2. juni 2020

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.


Dato for resultat:
 (Følger)
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamensresultat kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor.

Fælles gennemgang af eksamensopgave fra ordinær eksamen: 
Der afholdes ikke personlige samtaler med studerende, der ikke består. I stedet er der en fælles gennemgang af eksamensopgaven fra ordinær eksamen: (Tid og sted følger).

­

Reeksamen vinter 2019/2020

Dato for reeksamen: Tirsdag den 14. januar 2020 

Tidspunkt
: Kl. 9.00-14.00

Lokale
: (Se i Digital Eksamen)

Eksamen afholdes i Digital Eksamen.

Dato for resultat: Tirsdag den 28. januar 2020
Tidspunktet for offentliggørelse af den enkelte studerendes eksamenskarakter kan godt variere en smule, men ikke senere end angivet ovenfor. 

Dispensation: Har du ved den ordinære eksamen fået dispensation til ekstra tid eller andre særlige prøvevilkår, er det dit eget ansvar at gøre opmærksom på, at du ligeledes ønsker at udnytte dispensationen ved reeksamen. For at få ret til de særlige prøvevilkår ved reeksamen, skal du, ved tilmelding til reeksamen, fremsende en mail til HE Studier (health.studadm@au.dk), hvor du gør opmærksom på din dispensation.

Eksamen vinter 2020/2021 på ny ordning

I forbindelse med at kurset Epidemiologi og biostatistik i E20 udbydes på hhv. 5. semester gammel ordning og på 4. semester ny ordning, bedømmes såvel ordinær som reeksamen vinter 20/21 bestået/ikke bestået.

Der er kun tale om en kort overgang, og fra og med ordinær eksamen sommer 21 bedømmes eksamen i Epidemiologi og biostatistik igen gradueret.

Generelt om eksamen

For yderligere information om eksamen besøg HE Studiers side ”Generelt om eksamen”.

Finder du ikke svar på dine spørgsmål dér, da kontakt os venligst på: studadm.eksamen.medicin@au.dk