F21 Bachelorprojekt

BA-projekt på gammel studieordning (du er optaget i efteråret 2018)

Hvis du er på den gamle studieordning, skal du i foråret 2021 skrive bachelorprojekt på dit 6. semester. Dette bachelorprojekt skrives inden for fagområdet folkesundhed og udarbejdes i grupper. Her er det ikke muligt at skrive et individuelt bachelorprojekt inden for et valgfrit fagområde. Eneste undtagelse fra denne regel er, hvis du har haft forskningsår og afleverer forskningsårsrapporten som dit bachelorprojekt – kontakt da Ulla Schmidt – us@au.dk.

BA-projekt på den nye studieordning (du er optaget i foråret 2019)

Hvis du er på den nye studieordning, er BA-projektet placeret på dit 5. semester.

Du kan vælge mellem to former for BA-projekter:

  1. Et BA-projekt på 10 ECTS. Derudover skal du også tage et valgfag på 5 ECTS
  2. Et Empirisk BA-projekt på 15 ECTS. Når du vælger et 15 ECTS BA-projekt, skal du ikke have et valgfag ved siden af. 

BA-projekt på 10 ECTS

I perioden for undervisningstilmelding (1.-5. november), skal du vælge og prioritere en række mulige bacheloremner. Du prioriterer i STADS. I starten af december vil du kunne se i STADS, hvilket emne du har fået. Denne tilmelding er bindende. Vejlederne bliver tildelt i starten af semestret. Du har ikke mulighed for selv at indgå en aftale med en vejleder om 10 ECTS bachelorprojekt.

Du kan vælge mellem følgende emner:

Biokemi i sundhed og sygdom
Biomembraner
Folkesundhed
Genetik og epigenetik
Hypertension: From molecule to patient management
Infektion og inflammation
Klinisk
Neuroscience
Udviklingsbiologi

BA-projekt på 15 ECTS

Læs her  (i Kursuskataloget) om det empiriske bachelorprojekt

Forskningsmiljøerne kan udbyde empiriske bachelorprojekter à 15 ECTS. Du finder oversigterne nedenfor.  Hvis du ønsker at være en del af et empirisk bachelorprojekt, skal du selv tage kontakt til den oplyste kontaktperson og efterfølgende, i samarbejde med den tildelte vejleder, lave en endelig aftale om forløbet. Det er kun muligt at byde ind på de udbudte 15 ECTS empiriske projekter - du kan ikke selv indgå aftaler med andre vejledere uden for disse projekter.

Tilmeldingen til et empirisk bachelorprojekt foregår ved, at du udfylder denne formular. Du skal først have lavet aftalen med vejlederen inden du udfylder formularen. Du skal være opmærksom på, at når du har udfyldt formularen, er din tilmelding bindende. Der sendes automatisk en kopi af formularen til din vejleder.

Fristen for udfyldelse af kontrakten og dermed tilmelding til et 15 ECTS empirisk projekt ligger inden den almindelige undervisningstilmeldingsperiode og er mandag den 26. oktober kl. 12.00.
Når du har udfyldt kontrakten/tilmeldt dig et 15 ECTS empirisk projekt skal du IKKE prioritere hverken valgfag eller de øvrige 10 ECTS bachelorprojekt-emner.

15 ECTS projekter på Institut for Biomedicin
15 ECTS projekter på Klinisk Institut