Undervisning

Foråret 2021

Generelt om undervisning

Forårssemestret starter (kommer senere) . Tidspunkt og sted vil fremgå af læseplanen.

Detaljeret plan for introduktionsugerne vil være at finde på Brightspace ca. 2 uger før semesterstart.

Rotationsskema F22

Læseplan Sygdomslære II

Kalenderversion:

Du kan abonnere på kalenderversionen af læseplanen for forår 2021 her

DER KAN KOMME ÆNDRINGER!

BEMÆRK! Planerne vil formentligt ændre sig i løbet af semesteret, men de bliver automatisk opdateret via kalenderabonnementet. Hvis der er ændringer i tidspunkt eller dato for undervisningen under én uge ude i fremtiden, vil du også modtage besked via Blackboard.
Er der kun tale om lokaleændringer, bliver de opdateret direkte i kalenderabonnementet.

Læseplan Excelformat:

Du kan se din læseplan for forår 2021 her.

Hvis du oplever tekniske problemer med skemaerne, så kontakt gerne HE Studier på mail: health.studadm@au.dk

Hvis du oplever indholdsmæssige problemer med skemaerne, så kontakt gerne Klinisk Institut på mail: liselicht@clin.au.dk

Valgfagsoversigt og kursusbeskrivelser F21

Klik her og find kursusbeskrivelser for alle valgfag i F2021 (link til kursuskataloget)

Valgfagsoversigt F2021

Uge 6-14: 

Mandag kl. 8.00-11.45: Klinisk neurofysiologi.

Mandag kl. 12.15-16.00: Lægen og litteraturen.

Tirsdag kl. 8.00-11.45: Vaccination og rejsemedicin.

Tirsdag kl. 12.15-16.00: Arktisk medicin.

Tirsdag kl. 12.15-16.00: Perspectives on Health Data.

Uge 15-22: 

Mandag kl. 8.00-11.45: Fra laboratorieanalyser til klinisk praksis.

Mandag kl. 12.15-16.00: Kvalitative metoder i sundheds- og lægevidenskab.

Mandag kl. 12.00-16.00: Data optimization and graphical presentation of data.

Tirsdag kl. 8.00-11.45: Klinisk epidemiologi.

Tirsdag kl. 12.15-16.00: Biostatistik.


Kurser på AU Summer University S21

Følgende kurser på AU Summer University er forhåndsgodkendt til at kunne burges som valgfag på kandidatuddannelsen i medicin og kan tilmeldes via Studieselvbetjeningen (STADS):