Eksamen - Klinik 2

Eksamen Klinik 2 Vinter 2022/2023

 

Tid: Afholdes i den sidste uge af klinikopholdet

Sted: På den afdeling, hvor du er i klinik.

Format: Første dag i eksamensugen udvælges et antal eksamensrelevante patienter. Herefter trækker hver studerende en patient.

Samme dag meddeles tidspunktet for eksaminationen for hver enkelt studerende.

Forberedelse: 20 minutter, hvor UPL overværer den studerendes interageren med patienten.

Eksamination: 30 minutter.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået

Forudsætning for indstilling til eksamen er godkendt klinikforløb(logbog), inklusiv godkendt summativ vurdering.    


Til- og afmelding af eksamen:

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du er tilmeldt de korrekte eksamener inden for gældende tilmeldingsperiode. 

Det er ikke muligt at afmelde sig 1. prøveforsøg.
2. og 3. prøveforsøg kan afmeldes senest 7 dage inden første eksamensdag i faget.


 

Reeksamen:

Reeksamen finder sted ugen efter den ordinære eksamen, stadig på den afdeling, hvor du har været i klinik.

Første dag i reeksamensugen udvælges igen et antal eksamensrelevante patienter. Herefter trækker den eller de studerende en patient.

Tid og sted til eksamination meddeles samme dag.

Eksaminator er UPL'en og kursusleder på Klinik II.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået