Det individuelle forløb

Det individuelle forløb

Det individuelle forløb på kandidatuddannelsen i medicin

Det individuelle forløb på kandidatuddannelsen i medicin er en samlet betegnelse for de mere åbne studieelementer, du har på 2., 3. semester og 4. semester.

Det individuelle forløb består af :


Formålet med det individuelle forløb er, at du kan præge din uddannelse i den retning, du har interesse i. Det kunne for eksempel være at:

  • afprøve et bestemt forskningsområde 
  • fokusere på og afprøve en bestemt specialeretning
  • udvikle dine lederevner og udviklingsprojekter. 

Du har mulighed for at bygge videre på det samme emne gennem flere af de individuelle elementer. 

Overblik: Hent en grafisk fremstilling af dine muligheder på det individuelle forløb (pdf-fil)