Ny kandidatstudieordning på Medicin fra 2020

Ny kandidatstudieordning på medicin fra 2020

Studienævnet på medicin har udarbejdet en ny kandidatstudieordning på medicin, som træder i kraft fra 2020.

Nuværende kandidatstuderende på medicin opfordres til at tilmelde sig og følge kurser som de plejer.

Indfasningsmodel på medicin 2018-2020

Meritskema fra 2016- til 2020-kandidatstudieordningen på Medicin

Nedenstående meritskema er en oversigt over de kurser på 2016-studieordningen, som erstatter kurserne på 2020-studieordningen, hvis du bliver overflyttet til den nye studieordning.

Begyndte du på kandidatuddannelsen i efteråret 2018 eller før er der ingen ændringer, og du skal ikke forholde dig til ovenstående indfasningsmodel, da du færdiggør studiet på den gamle studieordning, medmindre du er blevet eller bliver forsinket med nogle af dine kurser. I så fald bedes du kontakte studievejledningen for en individuel vejledning og studieplan. 

Begyndte du på kandidatuddannelsen i foråret 2019 bliver du under alle omstændigheder overflyttet til den nye studieordning, men du skal ikke selv foretage dig noget ift. meritansøgning - det sker automatisk, såfremt du har bestået dine kurser. 


Godkendt meritskema fra 2016- til 2020-kandidatstudieordningen i medicin

Meritskemaet blev godkendt på studienævnsmøde for medicin i foråret 2019.

Kurser, studerende skal have bestået på 2016-ordningen, for at få merit på 2020-ordningenKurser på 2020-ordningen, der gives merit til

Inflammation (25 ECTS) samt godkendt klinisk kørekort og bestået online test i sundhedsloven fra professionsspor 1.

Mangler du at bestå klinisk kørekort og sundhedsloven på 2016 ordningen, kan elementerne tages på 2020 ordningen. De er elementer i kurset "Klinik og Sygdomslære I".

Klinik og Sygdomslære I (30 ECTS)
Abdomen (25 ECTS) og Hjerte-lunge-kar (20 ECTS)Sygdomslære II (teori fra Abdomen og HLK) (20 ECTS)
Valgfag/ProfessionssporValgfag 1 (5 ECTS) - dog kun hvis Projektforløb 3. semester allerede er fyldt op
Valgfag/ProfessionssporValgfag 2 (5 ECTS) - dog kun hvis Projektforløb 3. semester allerede er fyldt op
Abdomen (25 ECTS) eller Hjerte-lunge-kar (20 ECTS)Klinik II 3. semester (20 ECTS)
Valgfag og Professionsspor eller 2x Professionsspor
Projektforløb (10 ECTS)
Hoved-neuro (15 ECTS)Hoved og Nervesystem (10 ECTS)
Psykiatri (10 ECTS)Psykiatri (10 ECTS)
Speciale (10 ECTS)Speciale (10 ECTS)
Gyn-Obs-Pæd (25 ECTS)Gynaecology, Obstetrics and Paediatrics (30 ECTS)
Akut-Kronisk (15 ECTS)Klinik og Sygdomslære III (20 ECTS)
Professionsspor 6 (5 ECTS)Klinisk Farmakologi (5 ECTS)
Professionsspor 5 (5 ECTS) og 6 (5 ECTS)

Retsmedicin (5 ECTS)

 

Træk af prøveforsøg i forbindelse med overflytning mellem studieordninger

I forbindelse med overflytning af studerende fra en gammel studieordning til en ny studieordning, får studerende som udgangspunkt 3 nye prøveforsøg på ikke-beståede kurser, der er væsentligt forskellige fra den ordning, de overflyttes fra.

Der er dog kurser, der i form, titel og omfang er nærmest identiske på den nye og den gamle ordning. Her følger studerendes brugte prøveforsøg på den gamle ordning med, når en studerende overflyttes til den nye ordning.

Brugte prøveforsøg følger med på kurserne:

  • Psykiatri
  • Hoved-neuro til hoved-nervesystem
  • Gynaecology and paediatrics
  • Speciale

Projektorienteret forløb og merit i overgangsordningen

Valgfag og/eller professionsspor kan give merit til det projektorienterede forløb, men der er nogle ting, du skal være opmærksom på:

  • Har du bestået min. 2x5 ECTS i form af valgfaget og/eller professionsspor, bliver det meriteret ind i projektforløbet på 3. semester, der består af 10 ECTS. Har du bestået mere end 2x5 ECTS i form af valgfag og professionsspor, bliver de yderligere ECTS meriteret ind som valgfag på 2. semester. Har du kun bestået 1x5 ECTS i form af valgfag eller professionsspor, bliver de 5 ECTS meriteret ind som et valgfag på 2. semester.
  • Professionsspor giver ikke merit til det projektorienterede forløb i de tilfælde, hvor et professionsspor på gammel ordning giver merit til det tilsvarende professionsspor på overgangsordningen.
  • Professionsspor 5 og 6 giver merit til farmakologi og retsmedicin på ny ordning og således ikke til det projektorienterede forløb.

Nye progressionsregler

På kandidatuddannelsen i medicin er der indført progression mellem 1.-2. semester og 3. semester. 

Læs mere her om, hvad det betyder for dig

Sidste udbud for undervisning og eksamen af kurser på 2016-ordningen

Hvis du kommer bagud eller er kommet bagud med et eller flere af dine kurser, kan du her se en oversigt over, hvornår du senest kan følge de pågældende kurser og gå til eksamen i dem. Hvis du ikke når at tage og bestå kurserne inden de udbydes sidste gang, overflyttes du til den nye studieordning og vil få merit i henhold til ovenstående meritskema.

KURSERSIDSTE UDBUD AF UNDERVISNINGSIDSTE UDBUD AF EKSAMEN

1. semester 2016-ordningen

InflammationForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 1Foråret 2020Undervisningsdeltagelse

2. semester 2016-ordningen

AbdomenForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 2Foråret 2020Undervisningsdeltagelse

3. semester 2016-ordningen

Hjerte-lunge-karForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 3Foråret 2020Undervisningsdeltagelse
Valgfag (gamle udbud)Foråret 2020Sidste B-prøve: vintereksamen 2020/2021

4. semester 2016-ordningen

Hoved-neuroForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
PsykiatriForåret 2020Vintereksamen 2020/2021
Professionsspor 4Foråret 2020Undervisningsdeltagelse

5. semester 2016-ordningen

Gyn-obsEfteråret 2020Sommereksamen 2021
Professionsspor 5Efteråret 2020Undervisningsdeltagelse

6. semester 2016-ordningen

Akut-kroniskForåret 2021Vintereksamen 2021-2022
Professionsspor 6Foråret 2021Undervisningsdeltagelse