Regler om progression på Medicin

Regler om progression på kandidatuddannelsen i medicin (2020-ordning)

Du skal bestå Klinik og sygdomlære 1 på 1. semester og Sygdomslære 2 på 2. semester, før du kan deltage i Klinik 2 på 3. semester.

Kan du ikke deltage i Klinik 2, fordi du ikke har bestået Klinik og sygdomslære 1 eller Sygdomslære 2, kan du i stedet tage:

  • Projektforløb på 3. semester
  • Kurser på 4. semester (med undtagelse af specialet)
  • Kurser på 5. og 6. semester.

Der skal dog være plads på de kurser, du ønsker at blive tilmeldt. 

Sådan fordeler vi pladserne

Når vi fordeler pladser på kurserne på kandidatuddannelsen i medicin, foregår det i denne rækkefølge:

  1. Studerende, der har bestået alle forudgående kurser har fortrinsret og er garanteret en plads
  2. Studerende, der har en dispensation
  3. Studerende, der ikke har bestået alle forudgående kurser. De studerende, der er kommet længst i deres studieforløb, får først en plads. Vi trækker lod, hvis der er en større gruppe studerende, der er kommet lige langt.

Tager du semestre i en alternativ rækkefølge?

Med undtagelse af progressionen mellem 2. og 3. semester, kan du tage fagene på kandidatuddannelsen i valgfri rækkefølge. Du kan også frit tilmelde dig ekstra fag på kommende semestre udover de normale 30 ECTS-point. Vi anbefaler dog, at du følger fag-rækkefølgen i studieordningen.

Vi kan nemlig ikke garantere dig en plads, hvis du tilmelder dig kurser, du ikke ’er nået til’.

Som regel får alle dog plads på de kurser, de ønsker, hvis de har tilmeldt sig i perioden for undervisningstilmelding 1.-5. maj/1.-5. november.    

Vælger du at tage kurser fra forskellige semestre, skal du være opmærksom på, at undervisningen ikke overlapper.

Brug for hjælp til progressionsreglerne på Health? Kontakt Health Studieservice.