Erstatning af indhold i knoglekasse

Erstatning af knogler

Erstatning af manglende eller beskadigede knogler:

Erstatning af manglende eller beskadigede knogler sker til gældende dagspris, jævnfør lejebetingelser for knoglekasser.

Betaling vil ske ifølge aftale med konservatorafdelingen, via AU's Webshop: https://auws.au.dk/SUN-Erstatning-Knoglekasse

Såfremt betaling ikke sker indenfor 14 dage vil rykkerprocedure blive igangsat.   

Ovenstående betingelser for handel med Institut for Biomedicin er gældende frem for de oplyste AU betingelser på webshoppens hjemmeside.