Sæt din faglighed i spil

Du er en af de mange studerende fra Arts, der mødes d. 9. og 10. oktober i Aarhus og Ebeltoft, hvor du sammen med dine medstuderende skal sætte din faglighed i spil og finde løsninger på problemstillinger, som en række virksomheder tumler med.

I Aarhus bliver du og de andre deltagere delt op i grupper med medstuderende fra eget hold. I vil d. 9. oktober bliver præsenteret for arbejdsmetoden design thinking af Lasse Chor fra firmaet Happy 42. Efter oplægget modtager i jeres case, så I allerede kan begynde at forberede den. Dagen efter - den 10. oktober - bliver I kørt til Ebeltoft med bus, hvor I får mulighed for at arbejde på en konkret problemstilling. Derefter skal hver gruppe pitche deres løsning.

Du skal være med fordi:

 • Du får udviklet dine kompetencer ift. at arbejde med designprocesser
 • Du får mulighed for ”pitche” gode idéer og vise dine kompetencer til fremtidige arbejdsgivere
 • Det er en god platform for at sætte din teoretiske viden i spil ift. til rigtige problemstillinger
 • Du udvikler din forretningsforståelse og får indsigt i strategisk designtænkning
 • Deltagelsen er et godt input til dit CV

Stay Relevant 2023 sker i samarbejde med XNordic Travel Contest og Nordic Innovation. Projektet har til formål at styrke bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne i den nordiske turismebranche.

Program

9. oktober

Tidspunkt

Aktivitet

Venue

Kl. 9.00-10.15

Introduktion til designthinking, arbejde med cases og pitch
v/ Lasse Chor, Happy 42

Slides: https://www.dropbox.com/scl/fi/n4djpn6jfnh2qkq8b1u6y/Stay-relevant-2023.pdf?rlkey=5ikcua1koj3fui3f2jxb8y6zw&dl=0

Aulaen, bygning 1412
Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus
Kl. 10.15-11.00 Syddjurs Kommune- et virksomhedsperspektiv
v/ Christina Millgaard Busk, Leder af Syddjurs Kommunes Erhvervsenhed
Aulaen
Kl. 11.00-11.30 Problems, opportunities and trends in the future of tourism
v/ Signe Mouridsen, Programme Manager X Nordic Travel Contest
Aulaen
Kl. 11.30-12.00

Introduktion til designthinking, arbejde med cases og pitch
v/ Lasse Chor, Happy 42

Aulaen
Kl. 12.00 Cases udleveres til grupperne, så research og idéudvikling kan begynde

10. oktober

Tidspunkt

Aktivitet

Venue

Kl. 8.00 Afgang med bus fra Aarhus Mødested: Kasernen
Langeladsgade 139, 8000 Aarhus C

Adresse i Ebeltoft: Toppen af Ebeltoft
Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft

Kl. 9.00-10.00 Velkomst: Morgenbrød og kaffe/the, motivations talk og præsentation af cases. 
v/ Lasse Chor, Happy 42
Toppen af Ebeltoft
Kl. 10.00-10.30 Virksomhederne præsenterer deres cases på lokationerne
Efterfølgende er der tid til spørgsmål
Kl. 10.30-12.00 Case-arbejde
Kl. 12.00-13.00 Frokost Toppen af Ebeltoft
Kl. 13.00-15.00 Case-arbejde
Kl. 15.00-16.00 Kaffe/the og kage Toppen af Ebeltoft
Kl. 16.00-18.00 Fire parallelle pitch-runder - der findes en finalist fra hver runde
Kl. 18.00-19.00 Aftensmad og netværk Toppen af Ebeltoft
Kl. 19.00-19.10 Velkomst Toppen af Ebeltoft
Kl. 19.10-19.50 De fire finalister pitcher for alle Toppen af Ebeltoft
Kl. 19.50-20.00 Publikumsafstemning og prisoverrækkelse Toppen af Ebeltoft
Kl. 20.00 Afgang med bus fra Ebeltoft

 

Cases og grupper

Find din gruppe og download jeres case her:

Gruppenr.

Gruppemedlemmer

Case

1

Matteo Azzarelli

Andras David Kiss

Adrian-Andrei Tivadar

Daniel Amini

KAMF
2

Dimitrios Pediotidis-Maniatis

Jordan Nicolas Alves

James Custo

KAMF
Grupper fra Humanistisk Organisationsudvikling
3

Anne Thunøe Fridberg

Celine Høgsvig

Freja Molme

Helene Schmidt

Sofie Lykke

På Toppen
4

Frida Sander Troelstrup  

Julie Lærke Clausen 

Kathrina Vestergaard Madsen 

Marie Hansen 

Pernille Toft  

På Toppen
5

Julie Arvad Boel  

Kristiane Sommer 

Laura Aakjær 

Mathilde Marie Kjeldsen

Sigrid Møller Weinreich
På Toppen
6

Gustav Søndermølle

Nicole Nikoukar

Rasmus Arvad 

Sara Juel Falkesgaard 

Sophie Davies 

På Toppen
7

Christian Houbak  

Emil Darling Calender

Mette Marie Paaske Iversen  

Sille Christiansen 

Thea Tholstrup Dam

På Toppen
8

Cecilie Højlund Simonsen 

Clara Burnay

David Troelsen  

Joakim Munkholm Sumborg

Sebastian Sveistrup  

På Toppen
9

Emma Louise Grossman 

Johanne Ruby Nielsen

Mikkel Colliander Øvall  

Nicoline Møller Gaardsøe

Søren Jespersen  

På Toppen
10

Karoline Dalager Kragelund

Katrine Ravn Juul Larsen 

Lars Geir Gotteberg  

Sebastian Kragh

Sophie-Emilie Mahrt  

På Toppen
11

Anok Semir Deng Oyoung  

Elisabeth Østergaard Pedersen   

Emilie Lading Manager

Nanna Værum Christensen

På Toppen
Grupper fra Food and Culture
12

Lara Bisaggio

Suzuna Kobayashi

Alannah Petering

Hyuga Hosono

Merel Kenis

Nordic
13

Leila Prinsen

Pia Stadhaus

Stephanie Maldonado

Natalie Jukes
Nordic
14

Belana Horsch

Haruka Maegawa

Eugene Marion

Rosa den Hengst

Nordic
15

Curtis Devito

Gabriella Egilsdottir

Maaya Onishi

Melissa Chow

Nordic
16

Ayami Suzuki

Anniken Flatha

Yidi Wang

Marith Nijdam
Nordic
17

Brigid Zei

Wakako Yamanouchi

Kathleen Collins

Mariette Ehab

Evangeline Stone

Nordic
18

Bhavya Joshi

Osuke Tachikawa

Marian Teo

Emma de Maaijer

Nordic
19

Nanami Yamagushi

Masaru Iwata

Eliska Nourse

Nordic
Grupper fra Kulturelle og Kreative Industrier
20

Oscar Uttrup

Mathilda Due

Simone Rolsted

Johan Brendstrup

Natascha Jørgensen

Blue Spirit
21

Jeppe Lund

Pil Berthelsen

Line Jørgensen

Daniel Petersen

Bita Hansen

Blue Spirit
22

Emma Carlsson

Lucas Hyrup

Ingrid Jensby

Anne Winther

Emil Sørensen

Blue Spirit
23

Louise Hughson

Simon Vieth

René Le

Alannah Galloway

Lilith Figueroa

Blue Spirit
24

Nadia Aharrar

Anders Vestmark

Asbjørn Gravesen

Luisa Cantos

Laura Boch

Blue Spirit
25

William Dam

Cecilie Laursen

Kalev Adler

Jonas Broscheid

Lucia Lompe

Blue Spirit
26

Cathrine Steffensen

Magnus Breum

Miriam Roldan

Núria Millán

Francesco Solla

Blue Spirit
27

Maya Karlsen

Simon Kristensen

Taminah Plank

Mariona Nicolás

Jack Zhou

Thanyamon Wiwattanapusit

Blue Spirit
28

Suzan Kurt

Kristian Eriksen

Caroline Tucker

Wen Wee

Loren Wilson

Blue Spirit
Grupper fra Uddannelsesvidenskab
29

Amalie B. Nielsen 

Emma L. Hansen 

Mette B. Svendsen 

Freja N. Petersen 

Nadia S. Petersen 

KAMP
30

Charlotte Grønning 

Naua Nezam 

Nicoline S. Wegner 

Ditte K. Jørgensen 

Sietske Mulder 

KAMP
31

Kristine Ovesen 

Vanessa Marie Thygesen 

Clara Lynge Steenberg 

Viktoria Nord Jakobsen 

Omran Azizi 

KAMP

Dommerpanel

Ole Svit
     Direktør for Business Djursland

Christina Millgaard Busk
     Leder af Syddjurs Kommunes Erhvervsenhed

Marie Vejrup
     Institutleder på Institut for Kultur og Samfund

Signe Mouridsen
     Programme Manager X Nordic Travel Contest

Læringsmål

Den studerende vil gennem sin deltagelse i Case Competition, Stay Relevant 2023 blive i stand til at:

Viden

 • vise forståelse for hvordan fagligheden fra den studerendes egen uddannelse kan formidles og anvendes i forhold til et relevant arbejdsmarked

Færdigheder

 • afholde præsentationer inden for præsentationsformen ”pitching”
 • selvstændigt formidle relevansen af faglige teorier og metoder ift. et arbejdsmarked
 • anvende egen faglighed til at løse arbejdsmarkedsrelevante problemstillinger

Kompetencer

 • selvstændigt omsætte sine faglige færdigheder i forhold til det omgivende samfund
 • indgå konstruktivt i et udviklingssamarbejde

Forplejning

Der serveres vegetarisk morgenmad, frokost og aftensmad

Præmier

1. Præmie 

2. Præmie

Regler

De deltagende virksomheder har ejendomsretten til alle rettigheder, opfindelser, produktionsmetoder og andre tekniske fremskridt, der fremkommer som led i den afholdte case competition. Overdragelsen af rettigheder til de deltagende virksomheder sker automatisk og løbende i takt med, at rettighederne opstår.

De studerende er berettiget til at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i sammenhænge der vedrører eksamen og undervisning på Aarhus Universitet. Den studerende har ret til at præsentere sine resultater fra case-competition, herunder i jobsøgnings øjemed, i det omfang dette ikke medfører efterfølgende anvendelse som bryder med rettigheder der er overgået til virksomheden. Ønsker de studerende at bruge frembringelser og materiale, som hidrører fra den afholdte case competition, i andre sammenhænge, kan det kun ske, hvis der indgås særskilt skriftlig aftale med virksomheden herom.

Inspiration

Tjek nedenstående hjemmesider for inspiration til jeres projektarbejde.

I kan bl.a. læse om forskellige tilgange og metoder til projektarbejde som helhed og de enkelte elementer af casebesvarelsen.
Derudover kan i finde tips og tricks til at skrive og udføre en god pitch, hvilket kan hjælpe jer til at kommunikere jeres løsninger til dommerne på den mest optimale måde.

Fotografering

Der vil blive taget billeder og film i løbet af begge dage.
Hvis man ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet, kan man henvende sig til Katrine Solvang Larsen (katrinesolvang@au.dk).

Visninger