It-Didaktisk Design - Eksamen

Eksamensplaner/datoer og mundtlig eksamen

for IT Didaktisk Design.

Vintereksamen 2019/20 - Eksamensplan inkl. reeksamen

BEMÆRK: Der kan stadig forekomme ændringer!

Dato for seneste opdatering fremgår af planerne.

Sommereksamen 2020 - Eksamensdatoer

BEMÆRK: Der kan stadig forekomme ændringer!

Dato for seneste opdatering fremgår af planerne.