Digital Eksamen

Systemet "Digital Eksamen" bruges på Arts både til bundne og frie hjemmeopgaver, også dem med efterfølgende mundtlig prøve samt mundtlige eksamener, undervisningsdeltagelse, skriftlige stedprøver (hal-eksamener) og specialer.

Support

Teknisk support for studerende

Kontakt Arts IT-Support på 87 15 09 11. 

Administrativ support for studerende

Hvis du har problemer med din eksamenstilmelding i systemet eller andre spørgsmål om eksamen, skal du henvende dig til dit eksamensteam. Du finder teamets kontaktoplysninger i Digital eksamen i forbindelse med den pågældende prøve.

Hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart, skal du kontakte Studiecenter Arts.

Online eksamen

Find information om og hjælp til hvordan du går til online eksamen:

 • Online eksamen på Arts
 • Hold altid øje med din eksamensplan, hvor du finder information om afholdelsen af eksamen for dit fag.
 • Tidspunkt og lokale kan du se i Digital Eksamen:  Seneste afleveringstidspunkt for en skriftlig opgave, dato og tidspunkt for en mundlig eksamen, og hvilket lokale du skal være i til mundtlig eksamen eller stedprøve.
 • Du får tilsendt en notifikationsmail i AU Mail, når din eksamen er aktiveret i systemet Digital Eksamen. Du kan se din AU Mail i mitstudie.au.dk (samme login som til mit.au.dk).
 • Hvis du gerne vil se, hvordan Digital Eksamen fungerer, kan du logge ind og vælge 'Prøv en demoeksamen'. (Prøven forsvinder fra 'Mine prøver' efter 24 timer).

Eksamensformer

Skriftlige hjemmeopgaver, også specialet

Før eksamen

Hvornår åbner min eksamen?

Når din eksamen er gjort klar i Digital Eksamen, får du en notifikation sendt til din AU-mail, og du kan logge på systemet og se, hvornår eksamenen åbner.  

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Gruppedannelse: Hvordan opretter/indgår jeg i en gruppe?

Når du afleverer din opgave i en gruppe, skal du først oprette gruppen (eller acceptere en invitation fra et gruppemedlem) i Digital eksamen.

Se vejledning.

Hvordan samler jeg flere pdf'er til én samlet pdf

I Digital Eksamen skal du aflevere dit hoveddokument som pdf. Hvis din eksamen består af flere dele - fx en fri hjemmeopgaver + en bunden hjemmeopgave - skal de samles i et pdf-dokument. Du kan finde (gratis) programmer på nettet, som du kan bruge til det.

Under eksamen

Hvad er fristen for aflevering?

I din eksamensoversigt kan du se afleveringsfristen for din besvarelse. For at din besvarelse kan godkendes, skal den være afleveret inden afleveringstidspunktet for din eksamen.

Sørg for altid at være i god tid med din aflevering, så eventuelle uforudsete problemer kan håndteres inden afleveringsfristen.

Kan jeg redigere eller slette i min afleverede opgave?

Ja - hvis du har afleveret, men fortryder, har du  mulighed for enten at redigere din opgave/besvarelse eller slette den inden for fristen.

Vær opmærksom på, at den senest uploadede version af din besvarelse skal være afleveret rettidigt.

Idet du uploader besvarelsen igen, overskrives den tidligere uploadede. Hvis den senest uploadede version afleveres for sent, vil din besvarelse blive registreret som for sent afleveret, også selvom du har uploadet en tidligere version af besvarelsen inden for fristen.

Du kan ikke slette din opgave/besvarelse efter fristen.

Hvordan afleverer vi en gruppebesvarelse?

Se vejledning

Hvordan uploader jeg store filer?

Her finder du en vejledning til upload af store filer

Jeg har tekniske problemer med afleveringen

Hvis systemmæssige problemer med Digital Eksamen forhindrer dig i at aflevere inden for fristen, skal du dokumentere problemet fx med et screendump med dato og klokkeslæt.

Herefter skal du aflevere hurtigst muligt.

Hjælp til selvhjælp:

 • Ryd browserens cache (Clear cache) - vejledning
 • Skift til en anden browser – fx Chrome

Kontakt supporten

Efter eksamen

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

Jeg har en mundtlig prøve efter aflevering

I Digital Eksamen kan du finde dato, klokkeslet og lokale for den mundtlige del af din eksamen.

Særligt for specialer:

Hvordan tilmelder vi os som gruppe?

Oplysningen om, at I afleverer jeres speciale som gruppe trækkes direkte fra STADS fra jeres tidligere indmelding om gruppespeciale. Så I skal ikke gøre noget i forhold til det.

Særligt for specialer:

Kan jeg/vi ikke redigere eller slette i det afleverede speciale?

Nej. Du/I kan ikke redigere eller slette din/jeres aflevering, når den først er foretaget i Digital Eksamen
Dette er modsat af, hvad der gælder for andre skriftlige hjemmeopgaver, og det fremgår ikke af "Vejledning for skriftlige hjemmeopgaver".

Jeg har et fysisk produkt som bilag

Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts. Find nærmere information på Specialesiden, "Aflevering af specialet".

De øvrige dele af specialet skal afleveres via Digital Eksamen.

Mundtlig eksamen

Du modtager en notifikationsmail, når din mundtlige eksamen er gjort synlig i Digital Eksamen.

I Digital Eksamen vil du kunne finde:

 • eksamensopslag/rækkefølgeliste
 • dato og klokkeslet
 • lokale
 • eksamensspørgsmål

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Undervisningsdeltagelse

Du kan se i Digital Eksamen at du er tilmeldt eksamen med formen "Undervisningsdeltagelse". Du kan ikke foretage dig noget, men blot følge processen. Når der står "Bedømmelsen er klar" kan du gå i STADS og se din bedømmelse.

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Skriftlige stedprøver/hal-eksamen

Da næsten alle eksamener på Arts er digitale, skal du altid medbringe din computer til skriftlige stedprøver.

Du skal bruge totrinsbekræftelse, når du logger på digital eksamen. Læs mere under Hvordan logger jeg på Digital eksamen 

Ved enkelte skriftlige stedprøver har du som studerende mulighed for at skrive enten dele af eller hele din besvarelse i hånden. Læs mere under Digitalisering af håndskrevne bilag.

En del af de stedprøver der skal afvikles i Digital Eksamen skal overvåges med systemet ITX Flex. Du kan se i Digital Eksamen på selve stedprøven, om den skal overvåges med ITX Flex.

Du har mulighed for at teste IT-flex ved en demo-eksamen inden din eksamen.

Digital Eksamen

Hvornår skal jeg senest kunne se min eksamen?

Kontakt Studiecenter Arts hvis din eksamen ikke er synlig i Digital Eksamen senest 1 uge før eksamensstart.

Hvordan logger jeg på Digital Eksamen?

Du logger på Digital Eksamen her: https://eksamen.au.dk/ ved at vælge ’Studerende’, og efterfølgende logger du på enten med WAYF eller Nem ID.

Du skal bruge totrinsbekræftelse, når du logger på Digital Eksamen med WAYF.

Hvis du ikke har sat din AU-konto op til totrinsbekræftelse, kan du finde en vejledning til opsætning af det her.

Kontakt din lokale it-support, hvis du har problemer med at logge på eller problemer med totrinsbekræftelse.

Du har brug for din telefon uanset, om du logger på med WAYF eller Nem ID.

Mobiltelefon ved skriftlig eksamen

Du må medbringe din mobiltelefon til skriftlig eksamen.

Du skal bruge telefonen, når du skal logge på Digital Eksamen med WAYF via totrinsbekræftelse eller Nem ID. Når du har logget på, skal du slukke din telefon og opbevare den i en lukket taske.

Får du behov for at benytte telefonen under eksamen, så kontakt en tilsynsvagt. Det er kun, hvis du har behov for at logge på igen, at du må benytte telefonen under eksamen.

Digitalisering af håndskrevne bilag

Ved enkelte skriftlige stedprøver har du som studerende mulighed for at skrive enten dele af eller hele din besvarelse i hånden. Det er dit eget ansvar at indscanne de dele af besvarelsen, der er skrevet i hånden, og aflevere dem i Digital Eksamen, så de indgår i din besvarelse.

OBS! Kun én aflevering i DE

Ved en skriftlig stedprøve/hal-eksamen kan du IKKE redigere eller slette din opgave, når den er afleveret i Digital Eksamen. Aflever derfor kun den endelige version.

Hvordan kan jeg se, om min aflevering er afleveret korrekt?

Du modtager en e-mail med en kvittering på, at din aflevering er afleveret rettidigt. Derudover vil du kunne se en kvittering, når du har trykket "Aflever". Denne kan du vælge at printe ud.
Det er vigtigt, at du tjekker din kvittering for at være sikker på, at du har afleveret korrekt.

Kan jeg se min besvarelse efter aflevering?

Ja. Når du har afleveret din besvarelse, og tiden for eksamen er overskredet, kan du se, hvad du har afleveret på din kvitteringsside. 

ITX Flex

Ændringer i eksamen med ITX Flex sommer 2023

Til sommereksamen 2023 vil eksamen med ITX Flex fungere på følgende måde:

Programmet bruges kun til at overvåge din computer.

Du sørger selv for at vælge et sted på din computer, hvor du løbende gemmer din besvarelse uden om ITX-Flex.

Hent dit opgavesæt inde på din prøve i Digital Eksamen.

ITX Flex

Hvis du skal til en digital skriftlig eksamen, kan det være påkrævet, at du installerer og kører programmet ITX Flex på din computer under hele eksamenen. ITX Flex er et program til overvågning af din computer i løbet af eksamen. Hvis ITX Flex er påkrævet, er det dit eget ansvar, at programmet kører på din computer under hele eksamenen.

Se eventuelt denne vejledning til skriftlige eksamener med ITX Flex.

Særligt for Mac-brugere:

Husk at sætte din Mac op til overvågning, se guide her.

ITX Flex demoeksamen

Det er muligt at teste ITX Flex i en demoeksamen inden selve eksamen. 

Hent ITX Flex

For at tilgå demoeksamen skal du anvende:

 • Personlig kode til demoeksamen:  E00000    
 • Pinkode til demoeksamen: 00000

For demoeksamen gælder det:

 • Demoeksamen går i gang efter 2 minutter, og eksamen varer 10 minutter.
 • Du kan teste, at ITX Flex danner en rød ramme rundt om din skærm og derved, at alt virker, som det skal.
 • ITX Flex optager, men gemmer ikke noget data, når du gør brug af demoeksamen.
 • Du kan ikke teste aflevering, da dette foregår på eksamen.au.dk.
 • Bemærk at denne version af demoeksamen er forældet. I demoeksamen kan du tilgå et arbejdsbibliotek til opgavesæt og besvarelse. I en rigtig eksamen er dette ikke muligt, da ITX Flex fremover alene bruges til overvågning af din computer. Under en rigtig eksamen henter du dit opgavesæt i Digital Eksamen i stedet for i ITX Flex, og du sørger selv for at vælge et sted på din computer, hvor du løbende gemmer din besvarelse uden om ITX Flex.

Systemkrav til ITX Flex

Minimumskrav

Du skal have en supporteret version af dit styresystem, for at vi kan garantere, at ITX Flex fungerer. Hold dig orienteret her:

Windows: https://endoflife.date/windows
MacOS: https://endoflife.date/macos

Alle andre styresystemer, fx Chromebook eller Linux, kan du ikke bruge til ITX Flex.


Yderligere krav i forbindelse med brug af ITX Flex

 • Du skal have internetadgang og må ikke blokkere ITX Flex’ adgang til internet/ITX Backend
 • Du skal minimum have 2 GB fri disk plads
 • Du skal sørge for, at programmet må skrive til den folder, det er installeret i
 • Brugere af Mac skal huske at give tilladelse på deres Mac-computer, at ITX-Flex må foretage overvågning af deres skærm


Hvordan ved jeg om min computer lever op til kravene?

Når du starter ITX Flex, foretager programmet et health check af computeren. Lever din computer op til kravene, vil du se tre grønne flueben, som vist her:

 • Bemærk at der er forskel imellem Windows og Mac.
 • Særligt for Mac-brugere:

Husk at sætte din Mac op til overvågning, se guide her. 

Hvordan ved jeg, om ITX Flex optager?

ITX Flex vil være synlig, som en rød ramme omkring din skærm, når programmet optager.

Hvad har ITX Flex optaget?

Du har mulighed for at tilgå det data, ITX Flex har optaget undervejs i din eksamen. Under eksamensinformationer kan du se, hvornår din eksamenslog er tilgængelig og fra din afleveringskvittering, kan du tilgå din eksamenslog, så snart den er tilgængelig.

Videovejledninger


Det skal du huske før eksamen

Vejledninger til MAC

Log på Eduroam fra Mac
Eksamensforløb Skriftlig prøve på Mac
Gem som PDF på Mac

Vejledninger til WINDOWS

Installer og Log på Eduroam i Windows
Eksamensforløb Skriftlig prøve i Windows
Gem som PDF i windows