Eksamensplan

  • Litteraturhistorie
  • BA-TV Kreativ og professionel skrivning
  • Master i Børns litteratur og medier
  • Erasmus Mundus Joint Master's Degree in Children's Litterature, Media and Culture

Vintereksamen 2023-2024

Se eksamensplanen for Litteraturhistorie og Master i Børns litteratur og medier- inkl  BA TV Kreativ og professsionel skrivning her

Senest opdateret: 11.04.2023

Se eksamensplanen for Erasmus Mundus Joint Master's Degree in Children's Litterature, Media and Culture her

Senest opdateret: 11.11.2022

Vær opmærksom på følgende:

  • Hold dig opdateret i eksamensplanen, da der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.
  • Alle skriftlige opgaver og synopser skal typisk afleveres inden kl. 14.00, medmindre andet er angivet i Digital Eksamen.
  • Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - bliver offentliggjort i Digital Eksamen.

Hvis du har spørgsmål til eksamensplanen, kan du kontakte Studiecenter Arts.

Sommereksamen 2023

Vær opmærksom på følgende:

  • Hold dig opdateret i eksamensplanen, da der kan forekomme ændringer helt frem til eksamensstart.
  • Alle skriftlige opgaver og synopser skal typisk afleveres inden kl. 14.00, medmindre andet er angivet i Digital Eksamen.
  • Planer for mundtlig eksamen - rækkefølge, tider og lokaler - bliver offentliggjort i Digital Eksamen.

Hvis du har spørgsmål til eksamensplanen, kan du kontakte Studiecenter Arts.