Forudsætninger for at gå til eksamen

Din eksamen kan bestå af flere dele, og der kan være krav om, at en eller flere dele skal være opfyldt, inden du kan gå til eksamen. Du kan se i din studieordning, om det gælder for dig.

(I studieordningen vil kravene typisk være beskrevet under ’forudsætninger for at gå til eksamen'. Du kan også møde betegnelser som forudsætningskrav og indstillingskriterie). 

Generelt om forudsætninger for at gå til eksamen

Forudsætningen for at gå til eksamen kan fx være, at du afleverer / leverer:

  • et pensum
  • en synopsis eller en case
  • en opgavesamling
  • et medieprodukt
  • et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen
  • en portfolio

Det kan også være et krav om undervisningsdeltagelse

Hvis der er et krav, er det beskrevet i studieordningen, hvilken form, det har.


Godkendelse / frister

Din underviser skal godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamens start.

Frister:

Ordinær prøve

Ved ordinære prøver skal du overholde den frist, din underviser har fastsat.

Omprøve i samme semester som den ordinære prøve

Fristen for at indlevere materiale til underviser er den samme som fristen for tilmelding til omprøven.
Du kan se fristen i din eksamensplan

Omprøve i et andet semester

Kravet skal være godkendt senest den 1. maj ved sommereksamen, senest den 1. november ved vintereksamen.


Kan jeg ”genbruge” et opfyldt krav, hvis jeg skal til omprøve?

Du skal være opmærksom på to ting:

  • Kravet ved omprøven kan være anderledes end ved den ordinære prøve – tjek det i din studieordning
  • Hvis du skal eksamineres i et nyt pensum (hvis det er mere end 1 år siden, du har fulgt undervisningen i faget), kan kravet være ændret sammen med det nye pensum og du skal opfylde det "nye" krav.
  • Hvis både prøveformen og pensum er det samme som ved den ordinære eksamen, kan du godt bruge det samme materiale igen, men du skal have en ny godkendelse, og materialet skal afleveres igen.

Hvad sker der, hvis jeg ikke opfylder kravet?

Hvis du ikke har fået godkendt, at du opfylder kravet, kan du ikke deltage i eksamenen, og du bruger et prøveforsøg. Det gælder både for ordinære prøver og omprøver.


Hvem skal godkende?

Hvis du er i tvivl om, hvilken underviser der skal godkende, at du har opfyldt forudsætningskravet, kan du kontakte Studiecenter Arts.

Undervisningsdeltagelse som forudsætning / prøveform

Undervisningsdeltagelse som forudsætning for at gå til eksamen

Aktiv deltagelse i undervisningen kan være en obligatorisk forudsætning for at gå til eksamen.
Det vil fremgå af din studieordnings beskrivelse af eksamensformen, hvis der er krav om undervisningsdeltagelse.

I studieordningen er det typisk beskrevet som et krav om ”aktiv og tilfredsstillende deltagelse”. Med mindre andet er anført, er det din underviser der definerer hvad der forstås ved ”aktiv og tilfredsstillende”.

Hvad sker der, hvis jeg ikke deltager tilstrækkeligt i undervisningen?

Hvis du ikke opfylder kravet om undervisningsdeltagelse, er du afskåret fra at deltage i eksamen i den ordinære eksamenstermin. Da du ikke kan blive afmeldt, betyder det, at du bruger dit første af tre prøveforsøg. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig omprøven.

Du kan se i din studieordning, hvilken form omprøven har. Skulle du få brug for et tredje forsøg, har det samme prøveform som dit andet forsøg.


Undervisningsdeltagelse som prøveform

Undervisningsdeltagelse kan også være en prøveform og er dermed en eksamen i sig selv.
Hvis du ikke opfylder kravet om undervisningsdeltagelse, bruger du dit første prøveforsøg. Du er selv ansvarlig for at tilmelde dig omprøven.

Hvis aktiv deltagelse er en prøveform i sig selv, vil omprøven have en anden form. Du kan se i din studieordning, hvilken form omprøven har. Skulle du få brug for et tredje forsøg, afholdes dette efter samme prøveform som dit andet forsøg.