Forudsætninger for at gå til eksamen

Generelt om forudsætninger for at gå til eksamen

Hvad er et forudsætningskrav?

Et forudsætningskrav er et kriterie, som du skal have opfyldt, for at du kan blive indstillet til eksamen – altså et indstillingskriterie.

Hvis du skal opfylde et forudsætningskrav for at måtte gå til eksamen, skal din underviser godkende, at kravet er opfyldt forud for eksamens start.

Det vil fremgå i din studieordning, om du skal opfylde et forudsætningskrav for at kunne aflægge eksamen.

Forudsætningskravet kan eksempelvis have form af:

  • aflevering af et pensum
  • en synopsis eller en case
  • en opgavesamling
  • et medieprodukt
  • et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen

Forudsætningskravet kan også bestå i undervisningsdeltagelse – læs mere nedenfor.

Hvad sker der, hvis jeg ikke opfylder forudsætningskravet?

Opfylder du ikke forudsætningskravet, kan du ikke deltage i eksamenen og du bruger et prøveforsøg. Dette gælder både for ordinære prøver og omprøver. Forudsætningskravet indgår ikke i bedømmelsen af din eksamen, men er et indstillingskriterie for, at du må deltage i eksamenen.

Kan jeg ”genbruge” et opfyldt forudsætningskrav, hvis jeg ikke består min eksamen?

Nej. Hvis du har fået godkendt et forudsætningskrav til den ordinære prøve, men ikke bestod/udeblev og derfor skal til omprøve, skal du huske igen at få godkendt, at du opfylder forudsætningskravet.  

Forudsætningskravet til den ordinære prøve og omprøven kan være enslydende, men du skal stadig have godkendt, at du opfylder det før hvert prøveforsøg, ved at aflevere den opgavesamling/pensum/synopsis eller lign., som er omfattet af forudsætningskravet.

Forudsætningskravet til din omprøve kan også være et andet end forudsætningskravet til din ordinære prøve. I dette tilfælde skal du opfylde det nye krav, før du må gå til eksamen – også selvom du allerede har opfyldt forudsætningskravet til din ordinære prøve.

Hvis du er i tvivl om, hvilken underviser der skal godkende, at du har opfyldt forudsætningskravet, er det vigtigt at du kontakter Studiecenter Arts for at få besked om, hvilken underviser du skal sende din opgavesamling/pensum/synopsis eller lign. til godkendelse hos i tilmeldingsperioden.

Frist for at opfylde forudsætningskrav

Ordinær prøve

Ved ordinære prøver skal du opfylde forudsætningskravet ved at aflevere materialet til din underviser på Blackboard til en frist fastsat af din underviser.

Omprøve

Omprøve i samme semester som den ordinære prøve

Hvis du tilmelder dig omprøven, der ligger i umiddelbar forlængelse af din ordinære eksamen, skal du opfylde forudsætningskravet ved at aflevere materialet til din underviser senest ved fristen for tilmelding til omprøven.

Omprøve i et andet semester

Hvis du tilmelder dig omprøve i et senere semester end det, hvor du var til den ordinære eksamen, skal du opfylde forudsætningskravet ved at aflevere materialet til din underviser

  • senest den 1. maj ved sommereksamen
  • senest den 1. november ved vintereksamen

 

Læs om: Tilmeldingsfrister til omprøve

Undervisningsdeltagelse som forudsætningskrav

Aktiv deltagelse i undervisningen kan være en obligatorisk forudsætning for at gå til eksamen.

Det vil fremgå af din studieordnings beskrivelse af eksamensformen, hvis der er krav om undervisningsdeltagelse.

I studieordningen er det typisk beskrevet som et krav om ”aktiv og tilfredsstillende deltagelse”. Med mindre andet er anført, er det din underviser der definerer hvad der forstås ved ”aktiv og tilfredsstillende”.

Hvad sker der, hvis jeg ikke deltager tilstrækkeligt i undervisningen?

Hvis du ikke opfylder kravet om undervisningsdeltagelse, er du afskåret fra at deltage i eksamen i den ordinære eksamenstermin. Da du ikke kan blive afmeldt, betyder det, at du bruger dit første af tre prøveforsøg. Du skal derefter sørge for at tilmelde dig omprøven.

Omprøveformen er beskrevet i studieordningen. Skulle du få brug for et tredje forsøg, afholdes dette efter samme prøveform som dit andet forsøg.

Undervisningsdeltagelse som prøveform

Undervisningsdeltagelse kan også være en prøveform og er dermed en eksamen i sig selv.

Hvis du ikke opfylder kravet om undervisningsdeltagelse, bruger du dit første prøveforsøg og skal derefter sørge for at tilmelde dig omprøven, der afholdes i omprøveterminen.

Hvis aktiv deltagelse er en prøveform i sig selv, vil omprøven have en anden form. Omprøveformen er beskrevet i studieordningen.

Skulle du få brug for et tredje forsøg, afholdes dette efter samme prøveform som dit andet forsøg.

Læs om: Omprøve i din studieordning
Læs om: Tilmeldingsfrister til omprøve

Sådan registreres dit fremmøde i Qwickly

Din tilstedeværelse i kurser, hvor der er krav om undervisningsdeltagelse, bliver registreret digitalt via systemet Qwickly, som er integreret i Blackboard.

Du skal selv logge dig på Blackboard og checke ind, for at registrere dit fremmøde.

Din underviser sætter fremmøderegistreringen i gang i løbet af undervisningen og derefter kan du checke ind en afgrænset periode. For at checke ind, skal du bruge en kode, som din underviser offentliggør umiddelbart inden check ind.

I Qwickly kan du også finde en opdateret oversigt over dit fremmøde i de kurser, du er tilmeldt.

Sådan gør du

Du kan både checke ind via Blackboard på din PC/MAC og på din smartphone via app’en ’Bb Student’, som du kan finde i din App store ved at søge på ”Blackboard student”.

Hvis du checker ind via PC/MAC skal du logge på Blackboard og klikke dig ind på de kurser, som du skal registrere dit fremmøde i.

Bruger du app’en ’Bb Student’ skal du gå ind på ’Qwickly Attendance’, som du finder i kursusmenuen.

I begge tilfælde vil du få mulighed for at indtaste den kode, som din underviser offentliggør i forbindelse med undervisningen.

Oplever du problemer?

Har du tekniske problemer med at registrere dit fremmøde via Qwickly, anbefaler vi, at du gør din underviser opmærksom på det i forbindelse med undervisningen.

Derudover kan du kontakte Blackboard Supporten