Engelsk, tysk og romansk samt Interkulturelle studier

Et projektorienteret forløb er en periode i dit studium, hvor du har mulighed for at arbejde med dit fag i en konkret jobmæssig sammenhæng. Det projektorienterede forløb skal derfor have faglig relevans, men skal også afspejle det akademiske arbejdsmarked som du skal ud på.

Sådan gør du

Hvis du gerne vil i projektorienteret forløb, skal du gøre følgende:

 1. Finde et relevant praktiksted. AUs job- og projektbank er et godt sted at begynde.
 2. Tilmelde dig det projektorienterede forløb i undervisningstilmeldingsperioden for det pågældende semester. Du skal tilmelde dig også selvom du ikke har fået en endelig aftale med et praktiksted eller har en underskrevet praktikaftale. 
 3. Når du har fundet en praktikplads, skal du udfylde en projektaftale, som du finder på Projektforløb. Den skal underskrives af dit praktiksted og dig selv og din projektkoordinator/vejleder.
  Du skal selv tage kontakt til en vejleder på din uddannelse. Hvis du ikke selv kan finde en vejleder, kan du kontakte praktikkoordinatoren på dit fag.
 4. Den godkendte projektaftale sendes til Studienævnet via blanketten 'Forhåndsgodkendelse' på mitstudie.au.dk.
 5. Kontakt din praktikvejleder før du påbegynder dit praktikophold med henblik på emnet for din rapport.
 6. Eksamen afvikles i henhold til din studieordning. Hvis du har spørgsmål hertil, kan du kontakte en studievejleder eller Studiecenter Arts.
  Eksamensdatoen vil fremgå af eksamensplanen for dit fag.
 7. Planlægger du et projektorienteret forløb i et efterårssemester, og lykkes det dig ikke at få en praktikaftale på plads, skal du tilmelde dig et profilfag med ledige pladser. Læs mere her.

  Bemærk at undervisningsudbuddet kan være begrænset, da du kun kan få plads på kurser med ledige pladser.

Projektperiode

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten:

 • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 31. december