Forskningsår

Hvad er et forskningsår?

Forskningsåret er et 1-årigt forløb for dig, der læser medicin eller odontologi.

Et forskningsår giver dig mulighed for at:

 • dykke dybere ned i et emne og komme tættere på forskere og forskningens verden
 • kombinere dit forskningsårsprojekt med dit bachelorprojekt eller kandidatspeciale
 • få et unikt forspring på vejen mod en ph.d.-studie. 

Du afslutter forskningsåret med et valgfrit videnskabeligt produkt, som du aftaler med din hovedvejleder.

Hvordan er forskningsåret bygget op?

Forskningsåret består af ét års forskningsarbejde ved et af fakultetets institutter eller kliniske afdelinger. 

I løbet af forskningsåret arbejder du med et projekt. Projektet giver dig mulighed for at lære relevante forskningsmetoder og dykke ned i videnskabelig litteratur.

Du aftaler projektet med din vejleder, og du får vejledning løbende igennem dit forskningsår. 


Orlov

Under dit forskningsår har du orlov fra din uddannelse.


Gratis ph.d-kurser og merit

Du kan under dit forskningsår være med gratis til ph.d.-kurser på Health, hvis der er ledige pladser.

De gratis ph.d-kurser kan give merit, hvis du senere skal læse ph.d.

Ved et senere ph.d.-studie, kan du også søge om merit for hele forskningsåret. Det vil afkorte dit ph.d.-studium til 2½ år.
 

Ophold i udlandet

Ophold ved en udenlandsk institution kan være en del af forskningsåret.
 

Afslutning på forskningsåret

Du afslutter forskningsåret med et valgfrit videnskabeligt produkt, som du aftaler med din hovedvejleder.

Du kan læse mere om forskningsårets opbygning på Graduate School of Health's hjemmeside

Hvordan søger jeg?

Der er to årlige ansøgningsrunder i april og oktober.

Bliver du optaget begynder du dit forskningsår enten 1. februar eller 1. september. Forskningsåret følger altså semestrene på din uddannelse.


Sådan søger du

 1. Send en ansøgning inden ansøgningsfristen
 2. Tilmeld dig undervisningen for det kommende semester (i tilfælde af du ikke bliver optaget på forskningsåret)
 3. Du får besked om du kan starte på forskningsåret i juni/december
 4. Bliver du tilbudt et forskningsår, søger du orlov fra dit studie via STADS
 5. Når din orlov falder på plads, bliver din tilmelding til undervisning slettet
 6. Bliver du ikke tilbudt et forskningsår, kan du i stedet starte på din undervisning, du tilmeldte dig. 

Find detaljeret ansøgningsguide på Graduate School of Health's hjemmeside

FAQ om forskningsåret

Q. Jeg er blevet indskrevet som forskningsårsstuderende og skal søge orlov på Studieselvbetjeningen STADS. Hvornår skal jeg søge orlov og hvad er det, jeg søger orlov fra?

A. Du skal søge orlov, så snart du får besked om, at du kan starte på forskningsåret. 

Når du søger om orlov, vedhæfter du dokumentation for, at du skal starte på forskningsåret. Det gælder også, hvis du bliver optaget som forskningsår-studerende på et andet universitet end AU.

Når du har orlov fra studiet, kan du ikke modtage SU, og du kan ikke deltage i prøver eller omprøver på din uddannelse.
 

Q. Skal jeg selv tilmelde mig, når jeg skal begynde på universitetet igen? 

Ja, du skal selv tilmelde dig undervisningen igen. 1.-5. november for undervisning i forårssemesteret og 1.-5. maj for undervisning i efterårssemesteret. 

 

Forskningsår og speciale

Du kan vælge skrive dit speciale på baggrund af data, du har indsamlet i forbindelse med dit forskningsårsprojekt. Der er nogle krav i den forbindelse:

 • Du kan først aflevere specialet, når din indskrivning på forskningsåret (og dermed din orlov) er afsluttet.
 • Du skal have bestået minimum 1. studieår på kandidatuddannelsen, før du må skrive specialet. 


Specialekontrakten

Du udfylder specialekontrakten sammen med din vejleder. 

Gå til specialekontrakt og vejledning


Deadlines

Du skal følge de almindelige deadlines for tilmelding til specialet og indsendelse af specialekontrakt, selvom du har forskningsår og dermed er på orlov.

Det vil sige, at i semesteret inden du skal skrive speciale, skal du huske: 

 • at tilmelde dig specialet i undervisningstilmeldingsperioden (1.-5. maj / 1.-5. november)
 • at udfylde specialekontrakt og indsende (15. august / 15. januar)


Eksempel:

Du er indskrevet på forskningsår fra 01.09.2022 – 31.08.2023, og planlægger at skrive speciale i efteråret 2023:

 • Du tilmelder dig specialet i STADS 1.-5. maj 2023
 • Du indsender specialekontrakten senest 15. august 2023
 • Du afleverer opgaven senest første hverdag i januar 2024.


Bedømmelse

Som forskningsårsstuderende kan du få dit speciale bedømt inden for 6 uger, hvis du afleverer specialet før den officielle afleveringsfrist.

Du skal blot kontakte Health Studieservice på healthstudier.medicin@au.dk, hvis du ønsker det. 
I forbindelse med overgangen til eksamenssystemet  Wiseflow kan vi desværre ikke tilbyde tidlig bedømmelse mere i foråret 2024.. Bedømmelsesfristen vil være den 25. juni for alle.

Ansøgningsfrister


 • Midt i april (start 1. september)

 • Midt i oktober (start 1. februar)

Find de nøjagtige ansøgningsfrister her

Kontakt


Graduate School of Health

Aarhus University
Katrinebjergvej 89F
Building 5132
DK-8200 Aarhus N

Mailgraduateschoolhealth@au.dk
Webhttps://phd.health.au.dk/