Fra bachelor til kandidat

Husk at søge om optagelse på kandidatuddannelsen

Bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen er to adskilte uddannelser.

Din færdiggjorte bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal derfor huske at søge ind på kandidaten, hvis du gerne vil læse videre efter din bachelor. 
 

Sådan gør du og læs mere

Du søger gennem et optagelsessystem, der hedder DANS.

Læs om optagelsesproceduren og søg om optagelse på kandidaten


Selve optagelsesproceduren varetages centralt på AU af optagelsesadministrationen.

Hvis du har tekniske spørgsmål til optagelsesproceduren, skal du derfor kontakte optagelsesadministrationen. 

Find kontaktoplysninger til optagelsen

Hvis du har reeksamen eller sommerkurser op til kandidatstart

Hvis du har søgt ind på kandidatuddannelsen, men mangler nogle reeksamener eller skal tage et sommerkursus, vil du automatisk få besked om, at du er blevet "betinget indskrevet".

Det betyder, at du har en plads på kandidatuddannelsen, men kun hvis du får afsluttet de sidste eksamener. 

Venter du på karakterer fra fx reeksamen eller Summer University, vil din indskrivning automatisk blive ændret til en ”rigtig” indskrivning, når karaktererne er registreret.
 

Frist

Hvis du ikke har mulighed for at få de sidste eksamensresultater i hus og afslutte din bacheloruddannelse inden 30. september, kan du ikke fortsætte på din kandidatuddannelse.

Du vil blive udmeldt af kandidaten, medmindre du søger om, og får, dispensation til midlertidig indskrivning på kandidaten.

Læs evt. mere om midlertidig indskrivning herunder. 

Hvis du ikke har afsluttet din bachelor - midlertidig indskrivning

Du kan blive "midlertidigt indskrevet" på en kandidatuddannelse, hvis universitetet vurderer, at du har faglige forudsætninger for at færdiggøre det sidste af din bacheloruddannelse, samtidig med at du går i gang kandidatuddannelsen.

Det kræver følgende:

  • Du skal selv søge om midlertidig indskrivning
  • Du skal have søgt om optagelse på kandidaten inden ansøgningsfristen


Hvis du får midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen, og færdiggør din bachelor inden for den periode, vil din midlertidige indskrivning automatisk blive ændret til en egentlig optagelse.


Betingelser

Du kan være midlertidigt indskrevet i ét semester - medmindre den undervisning og de prøver, du mangler på bacheloruddannelsen, først udbydes, når du er på andet semester af kandidaten.

Du kan højst blive tilmeldt kandidatkurser for op til 30 ECTS, også selvom du er midlertidigt indskrevet i både første og andet kandidatsemester.


Hvis du ikke afslutter din bachelor inden for den periode, hvor du er midlertidigt indskrevet, vil du skulle søge om optagelse på kandidaten igen.


Sådan gør du

At søge om midlertidig indskrivning er en dispensationsansøgning.

Du skal søge via mitstudie.au.dk under "Ansøg hos dit studienævn". Her finder du ansøgningsskemaet "Midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse".

Sådan udfylder du ansøgningen:

  1. Skriv hvilken kandidatuddannelse du søger om midlertidig indskrivning på og i hvilket semester.
  2. I feltet ’Bemærkning’ skal du skrive, hvilke kurser du mangler at bestå på din bacheloruddannelse, og hvornår du planlægger at bestå disse kurser (skriv kursustitler og ECTS).
  3. Du skal både skrive, hvilke kurser du forventer at du kan nå at bestå inden studiestart på kandidaten, og hvilke kurser du planlægger at bestå sideløbende med din midlertidige indskrivning.
  4. Skriv også, hvis de bachelorkurser, du mangler, først ligger samtidig med dit andet kandidatsemester.
  5. Vedhæft dokumentation i form af en kopi af din bekræftelse på, at du er blevet optaget på den kandidatuddannelse, som du søger om midlertidig indskrivning på.
  6. Send din ansøgning


Frister

Du kan kun optages ved studiestart, hvilket vil sige én gang årligt (undtaget er dog medicin, der har studiestart to gange årligt og derved også kan søge 2 gange årligt).


Semesterstart


Frist for ansøgning til KA


Frist for midlertidig indskrivning

September

1. marts

1. juli – 20. september

Februar (kun medicin)

15. oktober

5. januar – 15. februar

Midlertidig indskrivning og SU

Vær opmærksom på, at du ikke kan få SU til din kandidatuddannelse, mens du er midlertidigt indskrevet. Du kan bruge SU-klip fra din bacheloruddannelse, hvis du har flere klip tilbage. 

Retskrav

Din færdiggjorte bachelor giver dig ret til at blive optaget på den kandidatuddannelse, der bygger oven på din bachelor, på samme universitet. 

Det kaldes for dit "retskrav". Du har retskrav i tre år, fra du færdiggør din bachelor. 

Vær opmærksom på, at dit retskrav er på betingelse af, at du har søgt om optagelse inden fristen. 

Læs de detaljerede regler om retskrav på AU optagelses sider

Husk din SU

Når du starter på din kandidatuddannelse, svarer det til at starte en ny uddannelse. Du skal derfor søge SU igen.

Læs mere på SU-kontorets sider