Muligheder på BA

Rammerne for udveksling

Når du rejser ud som medicinstuderende, er det vigtigt at dit semester indeholder en sammensætning af teori og klinik, som tilsvarer din uddannelse på AU. 

Kun hele kurser kan forhåndsgodkendes af studienævnet på Medicin. Det er således ikke muligt at tage dele af et kursus, fx klinikdelen i udlandet.

Update: Ikke flere ledige udvekslingspladser i F25

Der er desværre ikke flere ledige udvekslingspladser at søge i 3. ansøgningsrunde på bacheloruddannelsen i medicin. 

Rejs ud på Bacheloren i Medicin

Hvis du ønsker at rejse ud på bacheloren i medicin, kan du som udgangspunkt kun søge de universitetsbrede pladser, da de fakultetsspecifikke pladser primært går til kandidatstuderende der rejser ud på tidligere godkendte fagpakker. 

Da der ikke foreligger fagpakker på bacheloruddannelsen i medicin, skal du selv lede efter fag, der kan passe ind i dit studieprogram. Du kan finde inspiration i tidligere forhåndsgodkendelser her

Det er muligt at flytte rundt på fagene i din studieordning, så du søger fag fra flere forskellige semestre, for at få nok relevante fag på din ønskede destination (helst 30 ECTS). 


De mest oplagte fag at tage på udveksling er:

 • 5. semester faget Immunologi og Mikrobiologi 
 • 6. semester fagene Folkesundhed og Farmakologi

F.eks. kan det være muligt at tage Immunologi og Mikrobiologi, Folkesundhed + 1 valgfag på 5 ECTS, til sammenlagt 30 ECTS. 

Hvis dette ikke er en mulighed, kan du skrive dit bachelorprojekt (10 ECTS) som ”fjernstudie”, mens du er på udveksling.  

Fakultetsspecifikke og universitets-brede aftaler

Hvad er en fakultetsspecifik aftale og hvad er en universitets-bred aftale? 
På AU skelner vi mellem to former for samarbejdsaftaler. De fakultetsspecifikke og de universitets-brede (university wide). 

De fakultetsspecifikke samarbejdsaftaler er aftaler som vi, Fakultet Health har lavet med udenlandske universiteter. Det vil sige at det er os, der udbyder pladserne og os der står for kontakten til partneruniversitet. Aftalerne er bundet op på hvert enkelt studie, hvilket betyder at for hver medicinstuderende vi sender ud, modtager vi tilsvarende én medicinstuderende (til GOP). 

De universitets-brede samarbejdsaftaler er aftaler, som AU har lavet og hvor det centrale internationale kontor (IU) står for kontakten til partneruniversitet. Hvert år tildeles Health af IU en række universitets-brede pladser, som vi fordeler til Health studerende, ud fra hvilke faglige muligheder den pågældende destination tilbyder. 

De universitets-bredeaftaler giver os mulighed for at udbyde pladser til destinationer og på studier, som vi ellers ikke har mulighed for. Det er eksempelvis disse aftaler, der giver os mulighed for at udbyde pladser til bachelorstuderende på medicin og til destinationer som National University of Singapore og University of Leeds. 


Vi udvælger hvilke Health studerende, der kan søge en universitets-bred aftale, med henvisning til hvilke faglige muligheder den pågældende destination udbyder. 

Vi kan ikke garantere, hvilke eller hvor mange pladser vi kan udbyde hvilke semestre.
Dette offentliggøres på studieportalerne i løbet af oktober, forud for ansøgningsrunden 1. november til 1. december. 

Samarbejdsaftaler

For hver ansøgningsrunde offentliggør vi en liste med hvilke pladser der bliver slået op for bachelorstuderende på medicin. 
Nedenfor ses de pladser som bachelorstuderende på medicin kan søge i 2024/2025: 

Country University Seats Semester
UK University of Glasgow 1* Autumn 24/ Spring 2025 
University of Leeds 1* Autumn 24/ Spring 2025 
University of Manchester 1* Autumn 24/ Spring 2025 

* Pladserne udbydes også andre udvalgte studerende fra Health. 

1. semester

Du er automatisk tilmeldt 1. semester og kan ikke afmeldes med begrundelse i udveksling.

2. - 4. semester

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en fagpakke eller tidligere forhåndsgodkendelse af fag på 
2. – 4. semester. 

Det kræver et stort arbejde at få forhåndsgodkendt kurser, med mange kliniske og teoretiske komponenter. Men det kan ikke afvises, at det er muligt. 

Hvis du finder en kombination af fag og klinik, som du mener svarer til faget ved AU, kan du søge en forhåndsgodkendelse.
Læs mere om dette her.

Hvis du søger udveksling på et ikke allerede forhåndsgodkendt semester, kan du pt. desværre ikke gøre brug af de fakultetsspecifikke pladser, men skal i stedet søge de universitetsbrede pladser eller som freemover.

Du kan læse mere om freemoverordningen her.

5. semester

Health har desværre ikke nogen samarbejdsaftaler, som kan bruges til 5. semester. 

Valgfaget på 5. semester giver dig mulighed for selv at arrangere et ophold på et udenlandsk universitet, tage et summer University kursus i DK eller i udlandet, eller tage i klinik på et universitetshospital i udlandet.

Læs mere om det valgfrie element på 5. semester.

Faget Immunologi og Mikrobiologi er tidligere blevet forhåndsgodkendt og er derfor et oplagt kursus at søge udveksling med.

Vær opmærksom på at kurser der svarer til Immunologi og Mikrobiologi ikke nødvendigvis udbydes på Medicin, men også kan udbydes på Biologi, Mikrobiologi eller lignende.

Du kan se hvor tidligere studerende har fulgt kurserne på inspirationslisten.

6. semester

Health har desværre ikke nogen samarbejdsaftaler, som kan bruges til 6. semester. 

Der foreligger dog flere tidligere forhåndsgodkendelser på fagene Folkesundhed og Farmakologi. Disse er derfor oplagte at bruge til udveksling.

Vær opmærksom på at kurser der svarer til Folkesundhed og Farmakologi ikke nødvendigvis udbydes på Medicin, men også kan udbydes på Biologi, Mikrobiologi eller lignende.

Du kan se hvor tidligere studerende har fulgt kurserne på inspirationslisten.

Særligt om patologi

Hvis du ønsker at læse patologi i udlandet, skal nedenstående 4 betingelser være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurset i udlandet.

Ansøgninger der ikke efterlever disse betingelser vil ikke kunne forhåndsgodkendes.
Husk venligst at lave konkrete henvisninger til din dokumentation i ansøgningen.   

Du kan tage udgangspunkt i kursuskataloget på AU for at undersøge, hvilke elementer, der skal være dækket i kurset.

 1. Undervisningen skal foregå som led i et medicinstudie (lægeskole)
  Begrundelse: Mange af kurserne, som udbydes, er henvendt til mellemlange sundhedsuddannelser og er ikke målrettet lægestudiet. Af ansøgningerne fremgår det ofte ikke, hvorvidt disse kurser er en del af et lægestudie, altså at lægestuderende deltager i undervisningen, og undervisningen er et led i deres uddannelse.
 2. Undervisningen skal indeholde både almen og specielt (organspecifik) patologi
  Begrundelse: Undervisningen i speciel patologi skal være dækkende, dvs. alle de væsentlige sygdomme, herunder specielt cancersygdomme, skal være dækket.
 3. Undervisningen skal foretages af speciallæger i patologi
  Begrundelse: Dette sikrer, at undervisningen er på et tilstrækkeligt højt fagligt niveau, og igen at undervisningen er rettet mod de behov, som en fremtidig læge vil have. Dette punkt fremgår sjældent af det tilsendte materiale, og den studerende skal selv kontakte universitetet og få den nødvendige dokumentation.
 4. Kurset skal samlet have 10 ECTS point
  Begrundelse: Patologi i Aarhus har samlet 15 ECTS points, men 10 points på bachelordelen.   

Ansøgningsrunder

1. runde - Deadline 1. december

 • Pladser til efterårssemesteret næste år og forårssemesteret om to år
   

2. runde - Deadline start februar:

 • Restpladser til efterårssemesteret samme år og forårssemesteret næste år
   

3. runde -  Deadline 1. maj:

 • Restpladser til forårssemesteret næste år