Muligheder på KA

Rammerne for udveksling

Når du rejser ud som medicinstuderende, er det vigtigt at dit semester indeholder en sammensætning af teori og klinik, som tilsvarer din uddannelse på AU. 

Kun hele kurser kan forhåndsgodkendes af studienævnet på Medicin. Det er således ikke muligt at tage dele af et kursus, fx klinikdelen i udlandet.

Rejs ud på Kandidaten i Medicin 

På kandidaten i Medicin er det muligt at tage på kortere eller længere ophold i udlandet.

Med fagpakke

Den bedste mulighed for at rejse ud er på 5. semester - Det internationale semester, hvor der foreligger tidligere forhåndsgodkendte forløb også kaldet fagpakker.

Studienævnet på Medicin har godkendte fagpakker, ved alle de universiteter som Health har en udvekslingsaftale med (såkaldte fakultetsspecifikke aftaler). 

Uden fagpakke

Hvis du søger udveksling på et ikke allerede forhåndsgodkendt semester, kan du desværre ikke gøre brug af de fakultetsspecifikke aftaler, men skal i stedet søge de såkaldte universitetsbrede aftaler eller som freemover. (Læs mere om forskellen i rubrikken nedenfor). 

Hvor der ikke foreligger en fagpakke, skal du selv lede efter fag, der kan passe ind i dit studieprogram. Du kan finde inspiration i de tidligere forhåndsgodkendelser. 


Nedenfor kan du finde en gennemgang af mulighederne for udveksling på de forskellige semestre på kandidaten samt en liste over vores fakultetsspecifikke samarbejdsaftaler.

3. ansøgningsrunde (1. maj): Ledige udvekslingspladser F25

Hvis du ikke har fået tildelt en udvekslingsplads, har du mulighed for at søge de ledige pladser til foråret 2025 i "maj-runden". 

Se de ledige udvekslingspladser forår 2025 her 


Sådan søger du 

Du søger via ansøgningsportalen MoveON. Portalen åbner: 

 • d. 2. april 2024 kl. 10.00 og lukker d. 1. maj 2024 kl. 23.59.
   

Husk når du søger

 1. Du skal skrive hvilke/t universitet/er, du søger i prioriteret rækkefølge.
 2. Der hvor du skriver de universiteter, du ønsker, skal du også skrive de kurser, du ønsker at følge, på det pågældende universitet
 3. Du kan kun søge de universiteter som står på listen over ledige pladser for din studieretning. 


Kriterier for udvælgelse

Er der flere ansøgere til de ledige pladser ser vi på:

 • dit karaktergennemsnit (jo højre jo bedre)
 • din studieanciennitet (jo mere jo bedre)


Krav til din ansøgning

Der gælder de samme ansøgningskrav som i de forrige ansøgningsrunder. Du finder kravene i MoveOn-databasen, hvor du også kan læse mere om de universiteter, hvor der stadig er ledige pladser. 

Fakultetsspecifikke og universitets-brede aftaler 

Hvad er en fakultetsspecifik aftale og hvad er en universitets-bred aftale?

På AU skelner vi mellem to former for samarbejdsaftaler. De fakultetsspecifikke og de universitets-brede (university wide). 

De fakultetsspecifikke samarbejdsaftaler er aftaler som vi, Fakultet Health har lavet med udenlandske universiteter. Det vil sige at det er os, der udbyder pladserne og os der står for kontakten til partneruniversitet. Aftalerne er bundet op på hvert enkelt studie, hvilket betyder at for hver medicinstuderende vi sender ud, modtager vi tilsvarende én medicinstuderende (til GOP). 

De universitets-brede samarbejdsaftaler er aftaler, som AU har lavet og hvor det centrale internationale kontor (IU) står for kontakten til partneruniversitet. Hvert år tildeles Health af IU en række universitets-brede pladser, som vi fordeler til Health studerende, ud fra hvilke faglige muligheder den pågældende destination tilbyder.

De universitets-bredeaftaler giver os mulighed for at udbyde pladser til destinationer og på studier, som vi ellers ikke har mulighed for. Det er eksempelvis disse aftaler, der giver os mulighed for at udbyde pladser til bachelorstuderende på medicin og til destinationer som National University of Singapore og University of Leeds. 

Vi udvælger hvilke Health studerende, der kan søge en universitets-bred aftale, med henvisning til hvilke faglige muligheder den pågældende destination udbyder. 

Vi kan ikke garantere, hvilke eller hvor mange pladser vi kan udbyde hvilke semestre. Dette offentliggøres på studieportalerne i løbet af oktober, forud for ansøgningsrunden 1. november til 1. december. 

Samarbejdsaftaler

Nedenfor kan du se hvilke aftaler og dermed fagpakker vi udbyder til 5. semester (i begrænset omfang 4. semester ved Universitet i Bergen og Karolinska Instituttet).  

Du kan læse mere om de enkelte aftaler i MoveON

Country University Seats Semester
Australia University of Adelaide 8 Spring semester 
Austria Medical University of Graz   2 Spring semester 
Medical University of Vienna   2 Autumn semester / Spring semester 
Medical University of Innsbruck   2 Autumn semester / Spring semester 
China Harbin Medical University 4 Spring semester 
Czech Republic Charles University 1st Faculty 2 Autumn semester / Spring semester 
Finland University of Turku   2 Autumn semester / Spring semester 
France Université Paris Cité 4 Autumn semester / Spring semester 
Germany Charité - Universitäts Medizin Berlin  (Humboldt) 5 Autumn semester / Spring semester 
Heidelberg University    2 Autumn semester / Spring semester 
LMU München    2 Autumn semester / Spring semester 
University of Freiburg   3 Autumn semester / Spring semester 
Iceland University of Iceland 2* Autumn semester / Spring semester 
Italy University of Bologna 3 Spring semester 
Universitá Cattolica del Sacro Cuore 4 Spring semester 
Norway University of Bergen 10** Autumn semester / Spring semester 
University of Oslo 6*** Autumn semester / Spring semester 
The Arctic University of Norway (UiT) 6 Autumn semester 
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 2 Autumn semester 
Slovenia University of Ljubljana 2 Autumn semester / Spring semester 
Spain University of Barcelona 2 Autumn semester / Spring semester 
Sweden Karolinska Instituttet 2**** Autumn semester / Spring semester 

* Bemærk fagpakken er på islandsk

** 2 studerende til 4. semester og 3 studerende til 5. semester pr. semester. 

*** 3 pr. semester

**** Mulighed for både 4. og 5. semester i alt 2 pladser. 

Fagpakker på KA Medicin

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fagkombinationer på Fakultets partneruniversiteter, som studienævnet på Medicin tidligere har vurderet svarer til indholdet af det internationale semester på kandidatuddannelsen i Medicin.

Pakkerne er ikke specielt udbudt til studerende fra Aarhus Universitet. Hvorvidt du optages på fagene efter en nominering fra Aarhus Universitet, er op til værtsuniversitetet. 


Ændringer kan forekomme

Grundet løbende ændringer i studieordninger på partneruniversiteter, er det vigtigt at du selv undersøger om fagene i fagpakken stadig er aktuelle. Hvis der er forekommet ændringer, skal du kontakte os, så vi i fællesskab kan få godkendt en ny opdateret fagpakke.
Hvis de kliniske elementer ikke kan fremsøges, kan dette skyldes at klinikdelen er særligt tilrettelagt for AU’s studerende. Er du i tvivl, kan du kontakte os.

1. semester

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en fagpakke eller tidligere forhåndsgodkendelse af fag på 1. semester.

Det kræver et stort arbejde at få forhåndsgodkendt kurset Klinik og Sygdomslære 1, da der er mange komponenter der skal godkendes. Men det kan ikke afvises, at det er muligt.

Hvis du finder en kombination af fag og klinik, som du mener svarer til faget ved AU, kan du søge en forhåndsgodkendelse.

Læs mere om dette her.

Hvis du søger udveksling på et ikke allerede forhåndsgodkendt semester, kan du pt. desværre ikke gøre brug af de fakultetsspecifikke pladser, men skal i stedet søge de universitetsbrede pladser eller som freemover.

Du kan læse mere om freemoverordningen her.

2. semester

Det er muligt at tage dit valgfag på 2. semester som et Summer University kursus.

Enten ved selv at finde fag på et udenlandsk universitet (som freemover) eller ved at finde fag på et af AU’s partneruniversiteter (via de universitetsbredeaftaler). Læs mere om Sommerkurser i udlandet .

Du har også mulighed for at få en international oplevelse direkte på campus i Aarhus ved at tage et summer University kursus i juli eller august. Læs mere om Summer University på Aarhus Universitet

Du kan finde tidligere forhåndsgodkendte valgfag på inspirationslisten

3. semester

Det er muligt at lave et selvtilrettelagt projektforløb i udlandet enten som klinik-, forsknings- eller innovations-/ledelsesforløb. Forløbet foregår over 8 sammenhængende uger.

Du er selv ansvarlig for at kontakte og finde en vejleder ved det klinik- eller forskningssted i udlandet, som du vil samarbejde med.

Derudover er du selv ansvarlig for at kontakte en AU-vejleder, som desuden skal være med til at planlægge dit ophold i udlandet, så det lever op til målbeskrivelserne for projektforløbet i studieordningerne.

Læs mere om selvtilrettelagt projektforløb

Disse forløb er uafhængige af både AU’s og Healths egne udvekslingsaftaler og bliver derfor ikke understøttet af det internationale team.

4. semester

Det er kun muligt at søge til Universitetet i Bergen og Karolinska Instituttet på dit. 4. semester.

Bemærk: Du skal læse, hvad der svarer til et helt semester på værtsuniversitetet, men du får kun merit for 20 ECTS (Hoved og nervesystem og Psykiatri). Desuden kræver det selvstudie i dansk psykiatrilovgivning.

Den sidste del af semestret, Specialet skal skrives ved AU, det er dog ikke et krav at du skriver specialet under dit udvekslingsophold.

5. semester

5. semester, det såkaldte internationale semester, er der hvor det er mest oplagt at rejse ud, da der foreligger tidligere forhåndsgodkendte fagpakker. Det vil sige at vi garanterer et relevante fagudbud. Disse kan findes under hver partner i MoveON.

Grundet løbende ændringer i studieordninger på partneruniversiteter, er det vigtigt at du selv undersøger om fagene i fagpakken stadig er aktuelle. Hvis der er forekommet ændringer, skal du kontakte os, så vi i fællesskab kan få godkendt en ny opdateret fagpakke.

Hvis de kliniske elementer ikke kan fremsøges, kan dette skyldes at klinikdelen er særligt tilrettelagt for AU’s studerende. Er du i tvivl, kan du kontakte os.

Du finder en oversigt over de universiteter du kan søge udveksling på nedenfor og i MoveON.

6. semester

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en fagpakke eller tidligere forhåndsgodkendelse af fag på
6. semester.

Det kræver et stort arbejde at få forhåndsgodkendt kurserne på 6. semester, da der er mange komponenter der skal godkendes. Men det kan ikke afvises, at det er muligt.

Hvis du finder en kombination af fag og klinik, som du mener svarer til faget ved AU, kan du søge en forhåndsgodkendelse.

Læs mere om dette her.

Hvis du søger udveksling på et ikke allerede forhåndsgodkendt semester, kan du pt. desværre ikke gøre brug af de fakultetsspecifikke pladser, men skal i stedet søge de universitetsbrede pladser eller som freemover.

Du kan læse mere om freemoverordningen her.

Ansøgningsrunder

1. runde - Deadline 1. december

 • Pladser til efterårssemesteret næste år og forårssemesteret om to år
   

2. runde - Deadline start februar:

 • Restpladser til efterårssemesteret samme år og forårssemesteret næste år
   

3. runde -  Deadline 1. maj:

 • Restpladser til forårssemesteret næste år