Udrejse Kandidat i Medicin

På kandidaten i Medicin er det ifølge studieordningen muligt at rejse ud på alle semestre, undtagen 12. semester, der skal tages på AU.

Bortset fra det valgfrie element på 9. semester, der kan tages som en enkeltstående aktivitet i udlandet, kan du kun rejse ud på hele semestre - dvs. ophold, der indeholder en lignende sammensætning af teori, klinik og professionsspor, som det gør sig gældende på AU.

Der er bedst mulighed for at rejse ud på 11. semester, også kaldet det internationale semester.

Det er altid dit eget ansvar at undersøge mulighederne ved værtsuniversitet forud for ansøgning.

10. semester

Se dine muligheder for udrejse på 10. semester her. - bemærk, at ved overgangen til de nye studieordninger kan der ske nogle ændringer ifht. mulighederne for udrejse på 10. semester. Vi vil annoncere her på siden, hvis der sker ændringer. 

Fagpakker på Kandidat i Medicin

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fag på de udenlandske universiteter, som studienævnet på Medicin tidligere har vurderet svarer til indholdet af de fag, der udbydes på Aarhus Universitet.

Pakkerne er ikke specielt udbudt af det udenlandske universitet til studerende fra Aarhus Universitet.

Dette betyder, at der kan ske ændringer af fagene i fagpakkerne, og at nogle af fagene ikke stemmer fuldstændigt overens med det, der udbydes i Aarhus. Start derfor med at læse kursusbeskrivelsen for semestret herhjemme i Aarhus, så du er sikker på, hvad læringsmålene er for semestret.

Aarhus Universitet kan desuden ikke garantere at disse fag udbydes på et specifikt semester eller i et bestemt år. Du skal derfor inden afrejse selv undersøge hos værtsuniversitetet, om kombinationen kan lade sig gøre.

Det vil sige, at selvom du søger ud på en fagpakke, skal du stadig søge en personlig forhåndsgodkendelse ved studienævnet, hvis du bliver nomineret til en plads. 

Nogle universiteter har både Erasmus og Nordplus pladser. Det er ikke afgørende, hvilken type plads man søger, og man kan også søge begge, som f.eks. 1 og 2 prioritet.

Hvorvidt du optages på fagene efter en nominering fra Aarhus Universitet er op til værtsuniversitetet.  Se desuden ”Trin-for-trin”-guiden, punkt 5.

Freemover - udrejse på egen hånd

Vil du tage et helt semester i udlandet på kadidaten, skal du selv stå for det hele, og du kan ikke forvente administrativ støtte fra AU undervejs. 

Du finder en guide til at rejse ud som Freemover her.