Specialetilmelding

  • Studerende, der følger et normeret studieprogram, bliver automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen.
  • Studerende på samfundsfag med tilvalg uden for Aarhus BSS (rammeudvidelse) bliver tilmeldt specialet på 5. semester.

Tilmeldingen sker på disse tidspunkter, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af den maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid. 

Du er selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.  

Specialevejleder

Selvom du bliver automatisk tilmeldt specialet, skal du selv være opmærksom på at ansøge om en vejleder til specialeperioden.
Du finder alle informationer om ansøgning om vejleder under menupunktet 'Specialevejleder' i venstremenuen. 


Skriveperiode og aflevering

Specialeskrivning i forårssemestret: Din skriveperiode er på 4,5 måneder, fra 1. februar og du skal aflevere specialet 15. juni.

Specialeskrivning i efterårssemestret: Din skriveperiode er på 4,5 måneder, fra 1. september og du skal aflevere specialet 15. januar.