Specialetilmelding

  • Studerende, der følger et normeret studieprogram, er automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen.
  • Studerende på samfundsfag med tilvalg uden for Aarhus BSS (rammeudvidelse) er tilmeldt specialet på 5. semester.
  • Det er også muligt at skrive specialet på 3. semester af kandidatuddannelsen, hvis du ved udgangen af dit 2. semester af kandidaten står til at have bestået 60 ECTS svarende til 1. studieår.

Tilmeldingen sker på disse tidspunkter, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af den maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid. 

Du er selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.  

Specialevejleder

Selvom du bliver automatisk tilmeldt specialet, skal du selv være opmærksom på at ansøge om en vejleder til specialeperioden.
Du finder alle informationer om ansøgning om vejleder under menupunktet 'Specialevejleder' i venstremenuen. 

 

Godkendelse af foreløbig titel og opgaveformulering

Din vejleder skal formelt godkende din foreløbige titel og opgaveformulering. Du bliver derfor umiddelbart inden din specialeskrivning går i gang bedt om at uploade dette i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af vejleder. Se fristen i skemaet 'Oversigt over specialeforløb'.

Den foreløbige titel og opgaveformuleringen kan sagtens være den, som du indsendte på webformularen i forbindelse med ønske om/valg af vejleder og kan således også ændres løbende i specialeskrivningsprocessen i samarbejde med din vejleder.