Bedømmelse

Baggrund for bedømmelsen

  • 7-trinskarakterskalaen er en målopfyldelsesskala. Karakteren afhænger således af, i hvilken grad specialet opfylder studieordningens fastsatte mål.
  • Stave- og formuleringsevnen indgår også i bedømmelsen. Eksamensbekendtgørelsen gør således opmærksom på, at den faglige bedømmelse skal afspejle den sproglige klarhed og sikkerhed, der præsenteres i specialet. I særligt grelle eller strålende tilfælde kan stave- og formuleringsevnen endog få selvstændig betydning for bedømmelsen af specialet.
  • Endvidere indgår det engelske resumé i bedømmelsen.

Bedømmelsesfrist

  • Instituttet har vedtaget at specialer skal bedømmes efter 14 dage - dog senest 6 uger efter aflevering.
  • Der gives ikke forhåndsgodkendelse af specialer.

Færdig kandidat

  • Du er først kandidat fra den dag, karakteren foreligger, og fra denne dag udmeldes du automatisk af universitetet.
  • For at bestå kandidateksamen eller hovedfagseksamen kræves, at specialekarakteren er mindst 02 efter den nye karakterskala.
    For studerende på 2008-ordningen, tæller specialekarakteren desuden 20 ECTS-points.

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.