Hjælp til informationssøgning på AU Library

AU Library har et helt særligt tilbud til studerende ved Statskundskab og Samfundsfag:

Har du problemer med at finde litteratur til dit speciale eller vil du gerne forbedre din informationskompetence, så kan vi tilbyde dig følgende muligheder:

  • Hvis I er minimum 5 studerende, vil vi gerne afholde en 2-timers workshop efter aftale. På workshoppen vil vi koncentrere os om søgning af bøger og artikler i de forskellige databaser, men efter behov kan vi også se på udvalgte websteder. Med udgangspunkt i en konkret case vil vi komme ind på afklaring af de faglige begreber, brug af søgetermer, søgetekniske tips og tricks samt valg af databaser. Vi holder et par korte oplæg, hvorefter I får tid til at arbejde med eget emne, og her kan vi give råd og vejledning efter behov.

    Vi arbejder med de vigtigste samfundsvidenskabelige baser - ProQuest, Scopus samt Web of Science.
  • Du har også mulighed for at ”booke” os i en time, hvor vi i fællesskab laver søgninger på dit emne i relevante baser.

Kontakt: Send en mail til en af AU Librarys kontaktbibliotekarer til Statskundskab og Samfundsfag: Steffen Armstrong Gjedde sagj@kb.dk, Kirsten Krogh Kruuse kkkr@kb.dk  eller til Mette Ahlers Marino mama@kb.dk.

NB: Kurset svarer til de kurser, biblioteket udbyder i forbindelse med bacheloropgaven.