Transportrefusion ved klinikophold

Sådan får du refunderet dine udgifter til transport

Du kan søge om at få refunderet dine udgifter til transport, når du er i klinik.

5 enkle trin: sådan foregår det

 1. Find den billigst mulige offentlige rejseform til og fra klinikstedet
 2. Læg selv ud for billetten/Ungdomskortet
 3. Søg om transportrefusion via den relevante formular i toppen af siden
 4. Vedhæft dokumentation for dine udgifter
 5. Tjek at pengene går ind på din nemkonto. 

Sådan søger du om Ungdomskort

Du søger om ungdomskort på www.ungdomskort.dk

Hjælp og vejledning til ungdomskort

Online vejledning: 'Sådan søger du' på ungdomskort.dk.

Video: Sådan bestiller du ungdomkort - DSB på youtube

SU-kontoret på Aarhus Universitet behandler alle ansøgninger om ungdomskort.  
Find SU-kontorets kontaktoplysninger her

Vi anbefaler, at du bestiller ungdomskortet fire uger før 1. dag i klinik. Så er du sikker på at have kortet, inden du starter. 

Du kan tidligst bestille det 45 dagen inden klinikstart.

Èt eller to ungdomskort?

Bor du i Aarhus og skal du på klinikophold i Silkeborg, Horsens eller Randers, skal du kun bestille ét ungdomskort.

Det skal du, fordi alle tre steder er i Midt Trafiks område. 

Bor du i Aarhus og ligger dit kliniksted i Gødstrup, Viborg eller Skive skal du søge om to ungdomskort. 

Det skal du fordi dit kliniksted ligger i et andet "takstområde/zonegruppe" end Aarhus Universitet/Nordre Ringgade.

Det er vigtigt, at du søger om det ekstra ungdomskort på samme tid som det første. Det gælder også, hvis du har to klinikophold i forlængelse af hinanden, hvor mindst én af klinikkerne ligger i enten Gødstrup, Viborg eller Skive.

Brug kortet her for at få overblik over takstområderne.
 

Klinikophold i Viborg på Klinik 2 eller GOP 

Skal du i klinik i Viborg på Klinik 2 eller GOP, skal du bestille Ungdomskort til Regionshospitalet i Skive, Resenvej 25, 7800 Skive  for at få dækket udgifterne under hele opholdet.

Frist for at søge refusion og udbetaling

Vi anbefaler, at du søger transportrefusion så hurtigt som muligt.

Sidste frist for at søge refusion kan du se her: 

År for klinikophold Sidste frist for at søge refusion
2021 Søndag i uge 1 2022
2022 Søndag i uge 1 2023
2023 Søndag i uge 1 2024


Udbetaling 4 gange om året

Vi behandler ansøgninger og udbetaler transportrefusion 4 gange om året. 

I skemaet kan du se, hvornår vi udbetaler transportrefusion. Du kan også se, hvonår du senest skal søge (skæringsdatoen), hvis du gerne vil have dine penge refunderet så hurtigt som muligt. 

Periode for klinikophold Skæringsdato for ansøgning Udbetaling til din nemkonto
Efterår Søndag i uge 43. 
 
Primo december
Efterår Søndag i uge 1
(sidste frist for at søge refusion for klinikophold fra året før)
Primo marts
Forår Søndag i uge 17.  På grund af arbejdspres kan der først udbetales ultimo juni 2022 (Oprindelig primo juni)
Forår Søndag i uge 23. På grund af arbejdspres kan der først udbetales ultimo juli 2022 (Oprindeligt medio juli)

 

Krav for at du kan få refunderet dine udgifter til transport

For at du kan få refunderet dine udgifter til transport, skal du: 

 • benytte offentlig transport fra Aarhus Universitet til klinikstedet og retur
 • benytte billigst mulige transportmulighed (for de fleste medicinstuderende er det et Ungdomskort)
 • dokumentere dine udgifter.

Vi kan desværre ikke refundere udgifter til transport, hvis:

 • du kører i bil til og fra klinikstedet
 • klinikken ligger i Aarhus (cykelafstand)
 • klinikopholdet er taget som valgfag.

Din billet skal være til det stoppested/den station, der er nærmest klinikstedet.  

Du kan kun få refusion for transportudgifter i klinikperioden og ikke for perioder mellem klinikophold.

Projektforløbet på 3. semester af kandidatuddannelsen

Du får refunderet transport til dit forskning- eller klinikforløb og dit selvtilrettelagte forløb, hvis det ligger i Region Midtjylland.

Du betaler selv transporten, hvis forløbet ligger uden for Region Midtjylland. 

Sådan dokumenterer du dine udgifter

Du skal dokumentere dine udgifter for at få transportrefusion.  

Du skal sende: 

 • en kopi af billetten (ungdomskort), der viser gyldighedsperiode og område
 • kvittering for betaling. 

Sådan gør du

Du kan for eksempel: 

 • tage et simpelt screen shot af dine billetter og sende det med, når du søger.
 • bruge en pdf-scanner og scanne dine billetter og sende filerne med, når du søger. 

Du kan desværre ikke få penge tilbage, hvis billetten er blevet væk. 

Hvordan finder jeg den billigste billet?

Du kan få transportrefusion for den billigste offentlige rejseform. 

Prisen for offentlig transport til og fra dit kliniksted afhænger af

 • længden på opholdet
 • sygehusets placering i landet
 • hvor mange gange du skal rejse frem og tilbage til klinikstedet. 

Hvis du overnatter på klinikstedet i hverdagene (fx i Gødstrup), og kun skal hjem i weekenderne, har det selvfølgelig betydning for, hvilken rejseform, der billigst. 

Find og sammenlign priser

Ungdomskort

For de fleste studerende er et ungdomskort den billigste rejseform.   

Find prisen på dit ungdomskort her: http://www.ungdomskort.dk/priser/.

Et ungdomskort gælder i minimum 30 dage. Selvom dit klinikophold er kortere vil et ungdomskort ofte stadig være billigst.

Andre klippekort/billetter

Via Rejseplanen.dk finder du priser på klippekort og andre billetter.

Sammenlign priserne med prisen for ungdomskort, så du ved, hvad der er billigst.

Det vil være det billigste beløb, som du kan søge om transportrefusion for.

Særligt for dig på Klinik og sygdomslære 3

Du skal søge om transportrefusion via to forskellige formularer. 

Du skal både søge via: 

Når dit klinikophold og almen medicin ophold ligger i forlængelse af hinanden, og du har købt 1 ungdomskort til begge opholdene, skal du gøre sådan her når du søger om refusion:

 1. Du skal opdele og udregne prisen for hhv. klinikopholdet og almen medicin opholdet af din samlede udgift for ungdomskortet
 2. Du skal skrive i den dokumentation som du vedhæfter med dine billetter, at du har købt 1 samlet ungdomskort til de to ophold
 3. Du skal søge om de to beløb på formularerne for hhv. klinikophold og almen medicin ophold + indsende dokumentationen på begge ansøgninger

Mulighed for overnatning i Gødstrup, Viborg og Silkeborg

Gødstrup

Region Midt tilbyder mulighed for, at du kan overnatte på klinikstedet i Gødstrup.

Du får en mail fra Regionshospitalet i Gødstrup ift. overnatning under dit klinikophold. 

Da vi ikke råder over så mange værelser, bliver de fordelt efter "først-til-mølle" princippet.

Har du ikke givet besked inden deadline er overskredet, vil det som udgangspunkt ikke være muligt at få et værelse. 


Viborg og Silkeborg

Du har mulighed for at søge om et låneværelse, hvis du skal på klinik i Viborg eller Silkeborg. 

Gå til bestilling af låneværelse her

Kontakt og vejledning

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så ring/skriv til én af nedenstående:

EmneKontakt
Generelt om at søge transportrefusion...

Studievejledningen på Health

Health Studieservice på transport.refusion.health.udd@au.dk eller  8716 7414.

Hvis du ikke kan få godkendt dit ungdomskort...

Du har brug for en forlængelse af dit ungdomskort...

Om at søge ungdomskort generelt...

SU-kontoret - find SUs kontaktoplysninger her
Om at blive optaget på kandidatuddannelsen (hvis du skal i gang med 1. semester på kandidatuddannelsen men endnu ikke er indskrevet)Optag på AU - find kontaktoplysninger her.