Eksamensafmelding


Bachelor, kandidat og tilvalg


Afmeldingsfrister

Første eksamensforsøg

  • For fag i efterårssemestret:  1.-5. maj
  • For fag i forårssemestret: 1.-5. november

2. og 3. eksamensforsøg (omprøve)

Særligt for førsteårsprøve

Der gælder særlige regler for afmelding for kurser, der indgår i førsteårsprøven for din uddannelse.

Særligt på 1. semester af KA og Tilvalg

Da du endnu ikke er optaget på din KA eller dit tilvalg ved afmeldingsfristens udløb i det foregående semester, er fristen for dine fag på første semester anderledes.
I andet semester på din KA eller dit tilvalg er dine afmeldingsfrister helt normale.  

  • 1. semester i efterårssemestret: 5.-10. august
  • 1. semester i forårssemestret: senest 1. februar

Hvornår kan jeg tilmelde mig undervisning og eksamen igen?

Hvis du afmelder dig undervisning og/eller det første prøveforsøg til en eksamen, kan du først tilmelde dig eksamen igen, næste gang der udbydes undervisning og ordinær eksamen igen - typisk et år senere.


Master, Tomplads og Hel-på-del


Har du ikke bestået din eksamen i den termin, hvor du har deltaget i undervisningen eller overvejer du at afmelde dig eksamen, er det vigtigt, du kontakter Studiecenter Arts, så vi kan informere dig om dine muligheder for at aflægge din eksamen og afslutte din uddannelse.

Du kan afmelde din eksamen rettidigt frem til en uge før første eksamensdag. Du kan se din første eksamensdag i din eksamensplan. Du afmelder dig via selvbetjeningen på mit.au.dk.

Er du masterstuderende, kan du finde yderligere information her: