Eksamensafmelding


Bachelor, kandidat og tilvalg


Afmelding af både undervisning og eksamen skal normalt ske inden semesterstart.

Der gælder særlige regler og frister for:

  • Førsteårsprøver
  • Første semester af KA og TILVALG
  • IVK og CLM optaget senest i 2016

Hvis du som følge af usædvanlige forhold ønsker at blive afmeldt efter de fastlagte perioder, kan du søge dispensation. Du har mulighed for opnå dispensation, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold.    

Afmeldingsfrister

Første eksamensforsøg

  • For fag i efterårssemestret:  1.-5. maj
  • For fag i forårssemestret: 1.-5. november

2. og 3. eksamensforsøg (omprøve)

Særligt for førsteårsprøve

Der gælder særlige regler for afmelding for kurser, der indgår i førsteårsprøven for din uddannelse.

Særligt på 1. semester af KA og Tilvalg

Da du endnu ikke er optaget på din KA eller dit tilvalg ved afmeldingsfristens udløb i det foregående semester, er fristen for dine fag på første semester anderledes.
I andet semester på din KA eller dit tilvalg er dine afmeldingsfrister helt normale.  

  • 1. semester i efterårssemestret: 5.-10. august
  • 1. semester i forårssemestret: senest 1. februar

Særligt for studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og tidligere

  • Som studerende på IVK og CLM vil du kunne framelde dig den ordinære prøve (dit første prøveforsøg) indtil 14 dage inden eksamensdatoen.
  • Det er derimod ikke muligt at framelde sig 2. og 3. prøveforsøg, når tilmeldingsperioden er afsluttet.

Problemer med til- eller afmelding?

Hvis du har problemer med at tilmelde eller afmelde dig eksamen, skal du henvende dig til Studiecenter Arts inden tilmeldingsfristens udløb.


Master, Tomplads og Hel-på-del


Har du ikke bestået din eksamen i den termin, hvor du har deltaget i undervisningen eller overvejer du at afmelde dig eksamen, er det vigtigt, du kontakter Studiecenter Arts, så vi kan informere dig om dine muligheder for at aflægge din eksamen og afslutte din uddannelse.

Du kan afmelde din eksamen rettidigt frem til en uge før første eksamensdag. Fristen for afmelding fremgår af din eksamensplan. Du afmelder dig via selvbetjeningen på mit.au.dk.

349112 / i40