Sådan tilmelder du dig eksamen

OBS: Tilmeldingsfunktionerne på STADS / studie-selvbetjening er ikke tilpasset smartphones. Vi anbefaler, at du bruger en computer.

Når du er tilmeldt undervisning, er du også tilmeldt eksamen

Du er som udgangspunkt automatisk tilmeldt alle obligatoriske eksaminer, når du er tilmeldt undervisning.

Tilmeldingen til eksamen er bindende, når tilmeldingsperioden er slut.

Du skal selv tilmelde dig omprøve (reeksamen).*

For at tilmelde dig omprøve (reeksamen) skal du gøre følgende:

1) Log på studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk

2) Vælg fanebladet ’Eksamen’

3) Vælg 'Tilmeld'

4) Vælg den relevante eksamen i dropdown-menuen

5) Når du har sat flueben ud for den relevante eksamen, trykker du ’bekræft tilmelding’

* Tomplads, gæstefags eller exchangestuderende

Hvis du er tomplads- gæstefags- eller exchange-studerende, kan du ikke selv tilmelde dig en omprøve. Kontakt Studiecenter Arts

Problemer med tilmelding?

Hvis du har haft orlov, har fået dispensation, har været på barsel eller af andre årsager ikke selv kan tilmelde dig - eller hvis du iøvrigt har problemer med at til- eller afmelde dig - skal du kontakte Studiecenter Arts inden fristens udløb. Gem din kvittering som dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt.

Ved problemer med login og tekniske problemer