Tilmelding til undervisning og eksamen på Arts

Frister for tilmelding

 • 1.-5. maj: tilmelding til kurser i efterårssemestret

 • 1.-5. november: tilmelding til kurser i forårssemestret

Tilmelding til obligatoriske fag

 • Du bliver automatisk tilmeldt den obligatoriske undervisning og den tilhørende eksamen forud for hvert semester.
 • Du skal selv tjekke, at du er korrekt tilmeldt inden udgangen af tilmeldingsperioden. Du kan se dine tilmeldinger på din studietidslinje på mitstudie.au.dk.
 • Hvis du vil ændre din tilmelding, skal du gøre det inden for tilmeldingsperioden på studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk.
 • Hvis du vil framelde dig undervisning og eksamen kan du gøre det inden for tilmeldingsperioden. Læs mere om afmelding her.
 • Den automatiske tilmelding til eksamen gælder kun 1. prøveforsøg. Du skal altså altid selv tilmelde dig 2. og 3. prøveforsøg. Læs mere på siden om ’Omprøve (reeksamen)’.

Tilmelding til valgfag, IV-fag og profilfag

Du vil ikke automatisk blive tilmeldt valgfag og andre valgfrie elementer, som f.eks. IV-fag og profilfag, og du skal derfor selv tilmelde dig/angive din prioritet på studieselvbetjeningen (STADS) i tilmeldingsperioden.

Det vil fremgå af studieselvbetjeningen, hvor mange valgfag du skal prioritere i mellem. Er der ikke angivet noget, skal du prioritere mellem alle valgfagene på listen. Fordi du ikke kan være sikker på at få plads på din 1. prioritet, er det vigtigt, at du prioriterer mellem alle de fag, der er angivet i studieselvbetjeningen.

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er tilmeldingen bindende. Du kan herefter ikke framelde dig eller skifte valgfag.

Særlige tilmeldingsfrister ved valgfag på 1. semester

Indgår der valgfrie kurser på 1. semester af din bachelor- eller kandidatuddannelse, skal du tilmelde dig/angive din prioritet via studieselvbetjeningen (STADS), som du kan tilgå via mitstudie.au.dk

For studerende på følgende bachelor- og bachelortilvalg er fristen den 10.-15. august

 • Historie

For studerende på følgende kandidatuddannelser er fristen den 5.-10. august

 • Antropologi, Almen linje
 • Digital design, Linje i Digital design
 • Engelsk, A-linje
 • Erhvervssprog og international erhvervskommunikation
 • Filosofi
 • Informationsvidenskab, linje i informationsvidenskab
 • Litteraturhistorie
 • Nordisk, A-linje
 • Kunsthistorie, A-linje
 • Religionsvidenskab, A-linje
 • Teologi

For studerende på følgende kandidattilvalg er fristen d. 5.-10. august

 • Billedkunst og visuel kultur
 • Engelsk
 • Historie
 • Filosofi
 • Religionsvidenskab

Hvordan kan jeg se, hvilke valgfag jeg kan vælge mellem?

De udbudte valgfag (herunder IV-fag og profilfag) offentliggøres i kursuskataloget forud for tilmeldlingsperioden på nedenstående tidspunkter:

Studerende på Institut for Kommunikation og Kultur samt Institut for Kultur og Samfund

 • Valgfag i efterårssemesteret: 1. april
 • Valgfag i forårssemesteret: 1. oktober

Studerende på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

 • Valgfag i efterårssemesteret: 22. marts
 • Valgfag i forårssemesteret: 21. september

For at se det aktuelle semesters udbud af valgfag, kan du enten finde din studieordning og studiediagrammet heri og derfra klikke dig videre til kursuskataloget (ved at klikke på valgfaget i studiediagrammet). Du kan også bruge søgefunktionen i kursuskataloget. I begge tiltælde skal du være opmærksom på at afgrænse din søgning, så du får vist udbuddet for det relevante semester.

Fordeling af pladser på valgfag

Hvordan fordeles pladserne på valgfag?

Først og fremmest er målet for valgfagsfordelingen, at så mange som muligt får opfyldt deres 1. prioritet.

Der kan dog være et begrænset antal pladser på et valgfag, og dermed flere ansøgere, end der er ledige pladser. På nogle valgfagsudbud fordeles pladserne efter særlige kriterier, som vil være oplyst her på studieportalen - det gælder for kandidatvalgfagene på DPU. På øvrige valgfag fordeles pladserne tilfældigt ved lodtrækning mellem alle de studerende, der har ønsket valgfaget som 1. prioritet.

Er der fortsat ledige pladser på kurset, når alle studerende med kurset som 1. prioritet har fået plads, får studerende med kurset som 2. prioritet plads, hvis ikke de har fået deres 1. prioritet. Denne fordeling sker ligeledes ved lodtrækning.

Fordi du ikke kan være sikker på at få plads på din 1. prioritet, er det vigtigt, at du angiver alle de prioriteter, det fremgår af studieselvbetjeningen, at du kan ønske. Hvis du ikke angiver en 2. eller 3. prioritet og ikke kan få plads på din 1. prioritet, vil du få plads på et tilfældigt valgfag.

Hvordan ser jeg, hvilket valgfag jeg har fået?

I forlængelse af tilmeldingsperioden vil alle valgfagsønsker blive behandlet, og pladserne vil blive fordelt. Når det er færdigbehandlet, vil du kunne se, at din tilmeldings status har ændret sig fra ”under behandling” til ”plads”, hvis du klikker på kurset i studieselvbetjeningen (se under "Undervisning" og "Vis til- og afmeldinger").

Kan jeg risikere at få plads på et valgfag, jeg ikke har ønsket?

Hvis der er mange ansøgere til alle de valgfag, du har ønsket, kan du i sjældne tilfælde risikere ikke at få plads på nogen af de valgfag, du har ønsket. Hvis det er tilfældet, vil du blive kontaktet af studieadministrationen, så du kan tilkendegive hvilket af de valgfag, der er ledige pladser på, som du helst vil have. 

FAQ om valgfag

Jeg har problemer med at tilmelde mig valgfag via studieselvbetjeningen

Hvis du ikke kan logge på studieselvbetjeningen, eller af andre grunde ikke kan komme til at registrere dine valgfagsønsker i tilmeldingsperioden, skal du kontakte Studiecenter Arts. Hvis du henvender dig, inden tilmeldingsperioden udløber, vil dine valgfagsønsker blive registreret og behandlet på lige fod med de studerende, der søger gennem selvbetjeningen.

Det er vigtigt, at du i din mail til studiecenteret skriver præcist, hvilke valgfag du ønsker og angiver en eventuel prioritering.

Jeg har fortrudt mit ønske - kan jeg få plads på et andet valgfag?

I hele tilmeldingsperioden har du mulighed for at ændre i dine ønsker og prioriteringer i studieselvbetjeningen. Du kan ikke ændre på dine ønsker eller prioriteringer efter tilmeldingsfristen, og det er derfor meget vigtigt, at du sikrer, at dine ønsker eller prioriteringer er noteret korrekt.

Når du har fået plads på et valgfag, er det ikke muligt at få plads et andet sted – heller ikke selvom du ikke har fået din 1. prioritet. Hvis du ikke har fået plads på din 1. prioritet, er det fordi, der er flere ansøgere end antal pladser på valgfaget. Alle studerende skal behandles ens, så derfor er det ikke muligt at få plads på et andet valgfag, når pladserne er fordelt.

Jeg har glemt at søge valgfag i tilmeldingsperioden – hvad gør jeg?

Hvis du har glemt at søge valgfag i tilmeldingsperioden, skal du sende en mail til studiecenteret med dine valgfagsønsker. Det er vigtigt, at du i din mail skriver præcist, hvilke valgfag du ønsker og angiver en eventuel prioritering. Dine ønsker vil først blive behandlet, når de studerende, der har søgt valgfag inden for tilmeldingsperioden, har fået plads. Det betyder, at du kun vil have mulighed for at få plads på et valgfag, hvor der er ledige pladser.

Jeg har en forhåndsgodkendelse til at følge et kursus uden for min studieordning, men vil gerne tilmeldes valgfag i stedet

Hvis du har fået forhåndsgodkendelse til at følge et kursus uden for din studieordning, men fortryder og gerne vil have valgfag på din egen uddannelse i stedet, skal du søge om at få din forhåndsgodkendelse annulleret.

Læs mere på siden om forhåndsgodkendelser og merit.

Jeg har en midlertidig kandidatindskrivning – kan jeg søge valgfag?

Hvis du har en midlertidig kandidatindskrivning og er på 1. semester af en kandidatuddannelse, kan du godt søge valgfag på 2. semester. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser på det valgfag, du gerne vil have, kommer du dog bagerst i køen til at få en plads.

Læs mere på siden om midlertidig indskrivning på kandidatuddannelse.

Jeg er dumpet eksamen i mit valgfag – kan jeg vælge et nyt?

Hvis du tidligere har været tilmeldt et valgfag, men mangler at bestå eksamen, kan du ikke blive tilmeldt et nyt valgfag. Du skal i stedet gå til omprøve i det valgfag, du har været tilmeldt undervisning i.

Tilmelding til projektorienteret forløb og feltstudium

Hvis du skal på feltstudium eller i projektorienteret forløb/praktik, skal du tilmelde dig undervisning på din studieselvbetjening (STADS). Dette gælder også, selvom du ikke har fået en endelig aftale med et praktiksted eller har en underskrevet praktikaftale.

Du skal tilmelde dig i tilmeldingsperioden beskrevet ovenfor.

Så snart tilmeldingsfristen udløber, er din tilmelding bindende.

Har du tilmeldt dig feltarbejde eller et projektorienteret forløb på det kommende semester, og lykkes det dig ikke at få en projektaftale eller et feltarbejde på plads, kan du søge om at blive eftertilmeldt det alternative undervisningsforløb, som jf. din studieordning er i det pågældende semester.

Bemærk at undervisningsudbuddet kan være begrænset, da du kun kan tilmeldes til fag med ledige pladser.

Læs mere på siden om projektorienteret forløb.

Tilmelding til forhåndsgodkendte fag

Hvis du har fået forhåndsgodkendt fag på en anden uddannelse - evt. på et andet universitet - træder din forhåndsgodkendelse i stedet for undervisnings- og eksamenstilmelding i AU’s system.

Hvis du skal følge et eller flere fag på et andet universitet, skal du dog være opmærksom på tilmeldingsprocedure og –frister her.

Når du har bestået et eller flere kurser på et andet universitet, skal du søge om at få det/dem meritoverført.

Læs mere om frister og procedurer for at søge om forhåndsgodkendelse og merit her

Særligt for masterstuderende

Er du masterstuderende, kan du finde information om kursus. og eksamenstilmelding på siden Information til masterstuderende

Problemer med tilmelding?

Hvis du har haft orlov, har fået dispensation, har været på barsel eller af andre årsager ikke selv kan tilmelde dig - eller hvis du iøvrigt har problemer med at til- eller afmelde dig - skal du kontakte Studiecenter Arts inden fristens udløb. Gem din kvittering som dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt.

Ved problemer med login og tekniske problemer