Audiodesign, Digital Design og Informationsvidenskab

Som en del af dit kandidatstudium kan du vælge at tage i projektorienteret forløb for at få mulighed for at arbejde med dit fag i en konkret jobmæssig sammenhæng. Forløbet skal have faglig relevans og afspejle det arbejdsmarked, som du skal ud på. Du kan læse mere i din studieordning om retningslinjerne for et projektorienteret forløb på din uddannelse.

Mere information...

Krav til praktikophold

Det projektorienterede forløb kan foregå i en offentlig eller privat virksomhed i Danmark eller i udlandet. Du skal indgå i en eller flere af de daglige arbejdsrutiner eller arbejde med et afgrænset projekt i virksomheden.

Som studerende på Digital design, Informationsvidenskab og Audiodesign har du også mulighed for at tage et projektorienteret forløb i egen virksomhed og du kan læse mere om muligheden her.

Kravene til det projektorienterede forløbs omfang er beskrevet i din studieordning.

Projektperiode

Der gælder følgende frister for det projektorienterede forløb/uddannelsesopholdet hos projektværten:

 • I efterårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 2. december
 • I forårssemestre skal opholdet være afsluttet senest 2. juni

 

Hvordan finder jeg en praktikplads?

 1. Jobbanken
  På studerende.au.dk findes oversigt over praktikopslag:
  Praktikopslag kommer hele året og mange virksomheder og studerende søger omkring januar-maj.
 2. Oversigt over gamle praktikopslag
  Besøg Studievejledningen og kig i mappen med gamle praktikopslag for at få inspiration til, hvor du kan søge praktik.
  Du kan også finde opslag gennem studenterforeningerne ODDS og SAIS samt på denne Google Drive.
 3. Kontakt en virksomhed
  En mulighed er også at tage uopfordret kontakt til en virksomhed.
 4. Start din egen virksomhed
  Det er muligt, at gå i praktik i egen virksomhed og få The Kitchen som praktikvært.

Hvordan finder jeg en vejleder?

Særligt for Audiodesign, Informationsvidenskab og Digital Design

Du er selv med til at vælge din praktikvejleder på instituttet. Typisk vil det være en underviser, som har interesse for praktikkens emne.

Se liste over vejledere på Digital Design og Informationsvidenskab

Derudover kan du også altid spørge dine medstuderende, undervisere eller studievejledningen, hvem der arbejder med praktikkens emne. Du kan også få tildelt en vejleder, hvis du har svært ved at finde en. I så fald skal du søge studienævnet. I din ansøgning skal der være informationer om det faglige indhold i praktikopholdet, så studienævnet kan tildele dig en vejleder.

Du skal selv aftale møder med din vejleder, afhængig af dit behov, praktikkens omfang i ECTS-point osv. Vi anbefaler minimum henholdsvis 3 eller 4 vejledningsgange, alt efter praktikkens omfang – dvs. før/ved start af praktikforløbet, undervejs i praktikforløbet og i forbindelse med opgaveskrivning/eksamen.

Du får det største udbytte af din praktik, når du undervejs i praktikken benytter din mulighed for at træde et skridt tilbage og reflektere over dine arbejdsopgaver og din rolle i virksomheden, gerne sammen med din vejleder. Derfor anbefaler vi en maksimal arbejdstid på 25 timer om ugen. Vi anbefaler, at du reserverer en måned op til eksamen til at skrive opgaven.

Ansøgning og godkendelse

Du skal selv lave aftale med en virksomhed om praktik.

Når du har fundet en praktikplads, skal du i samarbejde med dem udarbejde en praktikaftale, der indeholder oplysninger om praktikperiode, arbejdsopgaver, afrapportering mv.

Aftalen skal underskrives af din kontaktperson på virksomheden og godkendes af din vejleder på universitetet. Når din projektaftale er godkendt og underskrevet, skal du indscanne og uploade den via blanketten ’Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU’ på mit.au.dk.

Du skal huske at tilmelde dig eksamen i dit projektorienterede forløb i eksamenstjekperioden via din selvbetjening

Eksamensopgaven

Praktikken afsluttes med en fri skriftlig opgave.

Kravene til opgaven og dens omfang er forskelligt afhængig af studieretning og fremgår af din studieordning.