Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

 

Vedr. ansøgningsvejledninger se nedenfor.

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)


Studienævnsmedlemmer

Videnskabelige medlemmer

Ethan Weed
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik
Forperson for studienævnet ved IKK

Lone Koefoed Hansen
Digital Design og Informationsvidenskab

Ida Krøgholt
Dramaturgi og Musikvidenskab

Anne Schjoldager
Engelsk

Mette-Marie Zacher Sørensen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Esben Bjerggaard Nielsen
Litteraturhistorie og Retorik

Teke Jakob Ngomba
Medievidenskab og Journalistik

Stefan Kjerkegaard
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Patrick Leroyer
Tysk og Romanske Sprog
 

Studentermedlemmer

Jakob Kleofas Adolph
Digital Design og Informationsvidenskab

Zenia Børsen
Dramaturgi og Musikvidenskab
Næstforperson for studienævnet ved IKK

Nadia Schalipp
Engelsk

Astrid Mark Nielsen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Mina Almasi
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Johanne Kovdal Olesen
Litteraturhistorie og Retorik

Erik Bøye Davidsen
Medievidenskab og Journalistik

Mette Marie Pedersen
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Ann-Sophie Dybdal
Tysk og Romanske Sprog

Mødeplan, dagsordener og referater

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer.

Studienævnsår 2023/2024

Studienævnsår 2023/2024:

01.03.2023 Dagsorden Referat

29.03.2023 Dagsorden Referat

26.04.2023 Dagsorden Referat

31.05.2023 Dagsorden Referat

28.06.2023 Dagsorden Referat

30.08.2023 Dagsorden Referat

27.09.2023 Dagsorden Referat

25.10.2023 Dagsorden Referat

22.11.2023 Dagsorden Referat

13.12.2023 Dagsorden Referat

24.01.2024 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2022/2023

Studienævnsår 2022/2023:

23.02.2022 Dagsorden Referat

28.03.2022 Dagsorden Referat

27.04.2022 Dagsorden Referat

25.05.2022 Dagsorden Referat

29.06.2022 Dagsorden Referat

31.08.2022 Dagsorden Referat

28.09.2022 Dagsorden Referat

26.10.2022 Dagsorden Referat

21.11.2022 Dagsorden Referat

14.12.2022 Dagsorden Referat

18.01.2023 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2021-2022

24.02.2021 Dagsorden Referat

24.03.2021 Dagsorden Referat

28.04.2021 Dagsorden Referat

26.05.2021 Dagsorden Referat

23.06.2021 Dagsorden Referat

01.09.2021 Dagsorden Referat

29.09.2021 Dagsorden Referat

27.10.2021 Dagsorden Referat

26.11.2021 Dagsorden Referat

15.12.2021 Dagsorden Referat

19.01.2022 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2020-2021

26.02.2020 Dagsorden Referat

01.04.2020 Dagsorden Referat

29.04.2020 Dagsorden Referat

27.05.2020 Dagsorden Referat

24.06.2020 Dagsorden Referat

26.08.2020 Dagsorden Referat

30.09.2020 Dagsorden Referat

28.10.2020 Dagsorden Referat

25.11.2020 Dagsorden Referat

16.12.2020 Dagsorden Referat

20.01.2021 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2019-2020

Studienævnsår 2018-2019

Studienævnsår 2017-2018

Tidligere møder og referater

2016:  


2015:


2014:


2013:


2012: