Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen din uddannelse. Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Det er også studienævnet, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit eller forhåndsgodkendelse i forhold til din studieordning.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres. I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!

Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem af studienævnet får du:

  1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
  2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
  3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og studerende.
  4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.

Uddannelsesnævn

På Arts har fakultetet i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Se oversigten over uddannelsesnævn på IKK.

Sådan bliver du medlem af studienævn og uddannelsesnævn

Der er brug for dig i studienævn og uddannelsesnævn.

Studentermedlemmer til studienævn og uddannelsesnævn vælges årligt. Du kan finde mere information om universitetsvalg for studerende her.

Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil der på siden være links til valgsystemet E-vote, hvor der kan opstilles kandidater til studienævn.

I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

Valg til uddannelsesnævn sker på baggrund af valg til studienævn.

Kontakt

Studienævnet ved Institut for Kommunikation og Kultur
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3
8000 Århus C.

Hos Studiecenter Arts kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål til praktiske og administrative forhold omkring din uddannelse.

Ansøgninger til studienævnet indsendes via blanketterne nedenfor.


Studienævnsmedlemmer

Videnskabelige medlemmer

Ethan Weed
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik
Forperson for studienævnet ved IKK

Eva Eriksson
Digital Design og Informationsvidenskab

Mads Thygesen
Dramaturgi og Musikvidenskab

Anne Schjoldager
Engelsk

Lise Skytte Jakobsen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Jonas Ross Kjærgård
Litteraturhistorie og Retorik

Pia Majbritt Jensen
Medievidenskab og Journalistik

Kathrine Thisted Petersen
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Helle Dam Jensen
Tysk og Romanske Sprog
 

Studentermedlemmer

Freja Molme
Digital Design og Informationsvidenskab

Victor Johannes Møller Åbom
Dramaturgi og Musikvidenskab

Nadia Schalipp
Engelsk

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen
Kunsthistorie, Æstetik & Kultur, Museologi

Victoria Engberg Lowe
Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik

Emma Hart Puhlmann
Litteraturhistorie og Retorik

Erik Bøye Davidsen
Medievidenskab og Journalistik
Næstforperson for studienævnet ved IKK

Kasper Atzen Gade
Nordisk sprog og litteratur og Oplevelsesøkonomi

Ann-Sophie Dybdal
Tysk og Romanske Sprog

Mødeplan, dagsordener og referater

Som udgangspunkt mødes studienævnet én gang i måneden på fastsatte datoer.

Henvendelser til studienævnet om f.eks. dagsorden, invitationer m.m. sendes til arts.uddannelseskvalitet@au.dk

Studienævnsår 2024/2025

28.02.2024 Dagsorden Referat

20.03.2024 Dagsorden Referat

24.04.2024 Dagsorden Referat

29.05.2024 Dagsorden Referat

26.06.2024 Dagsorden Referat

21.08.2024 Dagsorden Referat

25.09.2024 Dagsorden Referat

30.10.2024 Dagsorden Referat

27.11.2024 Dagsorden Referat

11.12.2024 Dagsorden Referat

22.01.2025 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2023/2024

01.03.2023 Dagsorden Referat

29.03.2023 Dagsorden Referat

26.04.2023 Dagsorden Referat

31.05.2023 Dagsorden Referat

28.06.2023 Dagsorden Referat

30.08.2023 Dagsorden Referat

27.09.2023 Dagsorden Referat

25.10.2023 Dagsorden Referat

22.11.2023 Dagsorden Referat

13.12.2023 Dagsorden Referat

24.01.2024 Dagsorden Referat

Arkiv 2012-2022

Studienævnsår 2022/2023

23.02.2022 Dagsorden Referat

28.03.2022 Dagsorden Referat

27.04.2022 Dagsorden Referat

25.05.2022 Dagsorden Referat

29.06.2022 Dagsorden Referat

31.08.2022 Dagsorden Referat

28.09.2022 Dagsorden Referat

26.10.2022 Dagsorden Referat

21.11.2022 Dagsorden Referat

14.12.2022 Dagsorden Referat

18.01.2023 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2021-2022

24.02.2021 Dagsorden Referat

24.03.2021 Dagsorden Referat

28.04.2021 Dagsorden Referat

26.05.2021 Dagsorden Referat

23.06.2021 Dagsorden Referat

01.09.2021 Dagsorden Referat

29.09.2021 Dagsorden Referat

27.10.2021 Dagsorden Referat

26.11.2021 Dagsorden Referat

15.12.2021 Dagsorden Referat

19.01.2022 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2020-2021

26.02.2020 Dagsorden Referat

01.04.2020 Dagsorden Referat

29.04.2020 Dagsorden Referat

27.05.2020 Dagsorden Referat

24.06.2020 Dagsorden Referat

26.08.2020 Dagsorden Referat

30.09.2020 Dagsorden Referat

28.10.2020 Dagsorden Referat

25.11.2020 Dagsorden Referat

16.12.2020 Dagsorden Referat

20.01.2021 Dagsorden Referat

Studienævnsår 2019-2020

Studienævnsår 2018-2019

Studienævnsår 2017-2018

Tidligere møder og referater

2016:  


2015:


2014:


2013:


2012: