Forudsætning for at deltage i Tidlig klinik under Funktionel anatomi

Undervisning efterår 2022

Tidlig klinik: uge 3-2023

Klinikfordelingen bliver offentliggjort på jeres selvbetjening.

"Introduktion til tidlig klinik"-forelæsning ved kursusleder Henning Mølgaard - Se timetable for hvornår den finder sted.

Læs mere om faget i kursuskataloget.

Praktiske oplysninger

Obligatoriske fag
Ifølge studieordningen er der tre indstillingsbetingelser for at kunne blive holdsat til Tidlig klinik:

  • HLR-AED
  • Information om forsikringsforhold, tavshedspligt mm. via kursus på Brigthspace.
  • Forelæsning om introduktion til hospitalet og det at være del af en klinisk arbejdsplads

Ikke-bestået og afmelding af klinik
Hvis du ikke har bestået ovenstående og ikke har indhentet en børneattest bliver du automatisk afmeldt Tidlig klinik.

Børneattest

I forbindelse med tidlig klinikophold skal der indhentes børneattest på dig. Forud for dit klinikophold vil du modtage et brev i din E-Boks fra Rigspolitiet, hvor du skal give dit samtykke til, at Region Midt må indhente din børneattest. Det gør du med dit Nem-ID i E-Boks, og det er vigtigt, at du har sat din E-boks op til at modtage post fra Staten.

I forbindelse med ansøgningen til kandidatuddannelsen i medicin skal du aflevere en ny børneattest, og proceduren er den samme som til tidlig klinik - Læs mere om børneattest i forbindelse med kandidatuddannelsen i Medicin her.

Er du ikke dansk statsborger, skal du derudover aflevere en straffeattest fra dit hjemland i autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk. Straffeattesten skal være påført dit danske CPR-nummer, og du vil få en mail fra Region Midt, såfremt du skal indsende en straffeattest, og heri fremgår det, hvordan du skal aflevere den.

Penge tilbage for transport

Du har mulighed for at få refunderet dine udgifter til transport, når du er i tidlig klinik.

Læs mere om transportrefusion her.