Maksimal studietid og studieaktivitet

Maksimal studietid (bachelor- og kandidatuddannelser)

Hvad er maksimal studietid?

 • Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie.
 • Den maksimale studietid for bachelorer og kandidater på Arts er den normerede studietid for uddannelsen + ét semester.
 • Det ekstra semester sikrer, at du har 3 prøvemuligheder i alle fag. Du kan se, hvordan din uddannelse er normeret i din studieordning.
 • Hvis din uddannelse er forlænget som følge af rammeudvidelse eller propædeutik, er din maksimale studietid forlænget tilsvarende.

Hvor kan jeg se min maksimale studietid?

Du kan finde din maksimale studietid på MITSTUDIE.AU.DK

Hvad sker der, hvis jeg ikke færdiggør min uddannelse inden for min maksimale studietid?

Har du ikke færdiggjort din uddannelse inden for tidsrammen, bliver du automatisk udmeldt

Udmeldelsen effektueres uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts. Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver, skal du kontakte Studiecenter Arts. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå at blive udmeldt, fordi du overskrider din maksimale studietid, vil vi anbefale dig at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.

Du kan søge dispensation for den maksimale studietid, såfremt der foreligger dokumenterede, usædvanlige forhold

Maksimal studietid for Erasmus Mundus-studerende

Den generelle tidsbegrænsning er aktuelt ikke gældende for Erasmus Mundus: Journalism, Media and Globalisation-studerende.

Maksimal studietid for studerende optaget før september 2016

Hvis du er indskrevet før 1. september 2016, vil det blive opgjort individuelt, hvornår din maksimale studietid er nået og din slutdato vil fremgå af din studieselvbetjening medio oktober 2016. 

Din slutdato bliver beregnet på baggrund af det antal ECTS, du mangler pr. 15. September 2016 (omregnet til hele semestre). Hertil lægges ½ år. Slutdatoen ligger ved eksamensterminens udløb, altså enten den 1/3 eller 1/9.

Vær dog opmærksom på, at såfremt denne beregning af din resterende studietid giver en længere maksimal studietid end regler fastsat pr. 1. september 2015, er 2015-reglerne fortsat gældende.

Eksempler, hvor regler for maksimale studietider fastsat september 2015, stadig gælder:

 • Du er optaget på din bacheloruddannelse i eller før 2013 og mangler at bestå mere end 90 ECTS pr. 15. september 2016.
 • Du er optaget på din kandidatuddannelse i eller før 2013 og mangler at bestå mere end 30 ECTS pr. 15. september 2016.
 • Du er optaget på din bacheloruddannelse på DPU i 2012 og mangler at bestå mere end 30 ECTS pr. 15. september 2016.

Du kan finde uddybende information om begge regelsæt nedenfor.

2016-principper for opgørelse af maksimal studietid

Nedenstående oversigter over beregning af slutdato tager udgangspunkt i, at skæringsdatoen sættes til 15. september 2016.

Bachelor: retningsgivende beregning af maksimal studietid

Resterende normeret studietid

Maksimal studietid

Sluttidspunkt

5-30 ECTS

2 semestre

1/9 2017

35-60 ECTS

3 semestre

1/3 2018

65-90 ECTS

4 semestre

1/9 2018

95-120 ECTS

5 semestre

1/3 2019

125-150 ECTS

6 semestre

1/9 2019

155-180 ECTS

7 semestre

1/3 2020

185-210 ECTS

8 semestre

1/9 2020

Kandidat: retningsgivende beregning af maksimal studietid

Resterende normeret studietid

Maksimal studietid

Sluttidspunkt

5-30 ECTS

2 semestre

1/9 2017

35-60 ECTS

3 semestre

1/3 2018

65-90 ECTS

4 semestre

1/9 2018

95-120 ECTS

5 semestre

1/3 2019

125-150 ECTS

6 semestre

1/9 2019

2015-principper for opgørelse af maksimal studietid

Bestemmelserne om maksimal studietid trådte i kraft pr. 1. september 2015 for studerende på IKK og IKS. Studerende på DPU har indtil 1. september 2015 været omfattet af bestemmelser om maksimal studietid på 5 år. For studerende optaget før 1. september 2015 gælder nedenstående overgangsregler

Årgang 2015

 • BACHELOR: Normeret studietid for uddannelsen + 1 år
 • KANDIDAT: Normeret studietid for uddannelsen + 1 år

Årgang 2014

 • BACHELOR: Er du optaget i 2014, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2019.
 • KANDIDAT: Er du optaget i 2014, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2018.

Årgang 2013 og før

 • BACHELOR: Er du optaget i 2013 eller før, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2018. Dog skal studerende på DPU optaget i september 2012 have afsluttet deres uddannelse senest 31. august 2017 Studerende på DPU, der er optaget i september 2011, skal have afsluttet deres uddannelse senest 31. august 2016.
 • KANDIDAT: Er du optaget i 2013 eller før, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2017. Dog skal studerende, der er optaget på DPU i september 2011, have afsluttet deres uddannelse senest 31. august 2016.

Propædeutik og rammeudvidelse

For studerende med propædeutik eller rammeudvidelse udskydes fristen med propædeutikkens eller rammeudvidelsens normerede længde.

Maksimal studietid (masteruddannelser)

Som studerende på en masteruddannelse eller på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog på Arts har du maksimalt 6 år regnet fra indskrivningstidspunktet til at gennemføre din uddannelse.

(Der kan være særlige bestemmelser for enkelte uddannelser - tjek det i din studieordning)

Hvis du ikke har mulighed for at gennemføre inden for de 6 år har du mulighed for at søge dispensation. Du skal sende din dispensationsansøgning til studienævnet.

Studienævn på Arts

Regler om studieaktivitet (bachelor- og kandidatuddannelser)

Den 1. februar 2021 er studieaktivitetskravet blevet afskaffet for alle uddannelser ved AU. Det betyder, at du som studerende på Arts ikke længere skal bestå 45 ECTS pr. studieår for at bevare din studieplads.