Omprøve (reeksamen) på Arts

Vigtigt at vide om omprøver

 • Du kan kun tilmelde dig omprøve, hvis du har brugt et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.
 • Du tilmelder dig omprøve via din studieselvbetjening (STADS), som du kan tilgå fra mitstudie.au.dk
 • Efter tilmeldingsperioden er din tilmelding bindende
 • Omprøverne afholdes som hovedregel i februar og august
 • Datoen for din omprøve bliver offentliggjort i eksamensplanerne

Problemer med tilmelding?

Hvis du har problemer med at til- eller afmelde dig, skal du kontakte Studiecenter Arts inden fristens udløb. Gem din kvittering som dokumentation for, at du har henvendt dig rettidigt.

Ved problemer med login og tekniske problemer: få support hos AU IT

Information om omprøve til bachelorstuderende

Hvornår kan jeg gå til omprøve?

Som hovedregel udbydes der kun omprøve i et fag én gang om året. Hvis du ikke går til omprøven umiddelbart efter den ordinære prøve, skal du vente et år med at gå til omprøve

 • Forårsfag
  Hvis du ikke består den ordinære eksamen i juni, kan du tage omprøven i august samme semester. Derefter kan du tage omprøven ved de efterfølgende sommereksamener.
 • Efterårsfag
  Hvis du ikke består den ordinære eksamen i december/januar, kan du tage omprøven i februar. Derefter kan du tage omprøven ved de efterfølgende vintereksamener.

Omprøver, du kan tage både ved sommer- og vintereksamen

 • Fag på 1. semester, der indgår i førsteårsprøven
  Det fremgår af din studieordning, hvilke fag på 1. semester, der indgår i førsteårsprøven.
  Hvis der indgår propædeutik på din uddannelse, gælder det de førsteårsprøvefag, der ligger på det første semester med førsteårsprøver.
 • Fag, der er placeret på det 6. og sidste semester af din bacheloruddannelse
  Indgår der propædeutik i din uddannelse, gælder det for fagene på det sidste semester i dit normerede studieprogram.
 • Eksamener, der skal være bestået, før du kan gå til andre eksamener på uddannelsen
  Det fremgår af din studieordning, hvis det gælder for nogen af dine eksamener.

Frister for tilmelding, info om pensum og forudsætningskrav

Omprøve i samme semester som den ordinære eksamen

Første mulighed for at gå til omprøve ligger i umiddelbar forlængelse af din ordinære prøve.

Tilmelding

 • Du finder tilmeldingsfristen i din eksamensplan.
 • Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen ligger tre dage efter bedømmelsesfristen for din eksamen.
 • Hvis du får dit eksamensresultat efter tilmeldingsfristen, tilmelder du dig ved
  at sende en mail til Studiecenter Arts, senest tre dage efter du har fået dit eksamensresultat.

Pensum

Pensum er det samme som ved den ordinære eksamen.

Forudsætningskrav

Hvis der i studieordningen er beskrevet et forudsætningskrav, og du ikke allerede har opfyldt det ved tidligere prøveforsøg, er fristen for at opfylde det den samme som fristen for tilmelding til omprøven.

Omprøve i et senere semester, hvor der ikke udbydes undervisning

Som hovedregel udbydes der kun omprøve i et fag én gang om året - nemlig i det semester, hvor der også udbydes undervisning og ordinær eksamen.

Kun udvalgte omprøver udbydes i øvrige semestre. Se ovenfor, hvilke det gælder

Tilmelding

 • 15.-28. februar
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved sommereksamen
 • 15.-28. september
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved vintereksamen
 • Hvis du får dit eksamensresultat efter tilmeldingsfristen, tilmelder du dig ved at sende en mail til Studiecenter Arts, senest tre dage efter du har fået dit eksamensresultat.  

Pensum

Ved omprøven benyttes pensum fra den senest udbudte undervisning i kurset.

Hvis du går til omprøve mere end et år efter, du har fulgt et fag, skal du være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i det pensum, du skal eksamineres i.

Hvis du skal eksamineres i et nyt pensum, kan du få adgang til det nye pensum ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Forudsætningskrav

Hvis der i studieordningen er beskrevet et forudsætningskrav og du ikke allerede har opfyldt det ved tidligere prøveforsøg, er fristen for at opfylde dette:

 • 1. maj ved sommereksamen
 • 1. november ved vintereksamen

Omprøve i et senere semester, hvor der udbydes undervisning i kurset

Du har mulighed for at gå til omprøve i semestre, hvor der ifølge din studieordning også udbydes undervisning og ordinær eksamen i kurset.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig i følgende perioder:

 • Fra 10. maj til og med tilmeldingsfristen i eksamensplanen*
  Omprøver ved sommereksamen
 • Fra 10. november til og med tilmeldingsfristen i eksamensplanen*
  Omprøver ved vintereksamen

*Fristen afhænger af den enkelte eksamen og gælder også, selvom du ikke har deltaget i den ordinære eksamen i det pågældende semester. For enkelte eksamener ligger fristen tidligere end 10. maj/10. november - tjek derfor eksamensplanen.

Pensum

Ved omprøven benyttes pensum fra den senest udbudte undervisning i kurset.

Hvis du går til omprøve mere end et år efter, du har fulgt et fag, skal du være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i det pensum, du skal eksamineres i.

Hvis du skal eksamineres i et nyt pensum, kan du få adgang til det nye pensum ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Forudsætningskrav

Hvis der i studieordningen er beskrevet et forudsætningskrav, og du ikke allerede har opfyldt det ved tidligere prøveforsøg, er fristen for at opfylde det den samme som fristen for tilmelding til omprøven.

Information om omprøve til kandidatstuderende

Omprøve i samme semester som den ordinære eksamen

Første mulighed for at gå til omprøve ligger i umiddelbar forlængelse af din ordinære prøve.

Tilmelding

 • Du finder tilmeldingsfristen i din eksamensplan.
 • Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen ligger tre dage efter bedømmelsesfristen for din eksamen.
 • Hvis du får dit eksamensresultat efter tilmeldingsfristen, tilmelder du dig ved
  at sende en mail til Studiecenter Arts senest tre dage efter, du har fået dit eksamensresultat.

Pensum

Pensum er det samme som ved den ordinære eksamen.

Forudsætningskrav

Hvis der i studieordningen er beskrevet et forudsætningskrav, og du ikke allerede har opfyldt det ved tidligere prøveforsøg, er fristen for at opfylde det den samme som fristen for tilmelding til omprøven.

Omprøve i et senere semester, hvor der ikke udbydes undervisning

Du har mulighed for at gå til omprøve i semestre, hvor der ifølge din studieordning ikke udbydes undervisning eller ordinær eksamen i kurset.

Tilmelding

 • 15.-28. februar
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved sommereksamen
 • 15.-28. september
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved vintereksamen
 • Hvis du får dit eksamensresultat efter tilmeldingsfristen, tilmelder du dig ved at sende en mail til Studiecenter Arts, senest tre dage efter du har fået dit eksamensresultat.  

Pensum

Ved omprøven benyttes pensum fra den senest udbudte undervisning i kurset.

Hvis du går til omprøve mere end et år efter, du har fulgt et fag, skal du være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i det pensum, du skal eksamineres i.

Hvis du skal eksamineres i et nyt pensum, kan du få adgang til det nye pensum ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Forudsætningskrav

Hvis der i studieordningen er beskrevet et forudsætningskrav og du ikke allerede har opfyldt det ved tidligere prøveforsøg, er fristen for at opfylde dette:

 • 1. maj ved sommereksamen
 • 1. november ved vintereksamen

Omprøve i et senere semester, hvor der udbydes undervisning i kurset

Du har mulighed for at gå til omprøve i semestre, hvor der ifølge din studieordning også udbydes undervisning og ordinær eksamen i kurset.

Tilmelding

Du kan tilmelde dig i følgende perioder:

 • Fra 10. maj til og med tilmeldingsfristen i eksamensplanen*
  Omprøver til sommereksamen
 • Fra 10. november til og med tilmeldingsfristen i eksamensplanen*
  Omprøver til vintereksamen

*Fristen afhænger af den enkelte eksamen og gælder også, selvom du ikke har deltaget i den ordinære eksamen i det pågældende semester. For enkelte eksamener ligger fristen tidligere end 10. maj/10. november - tjek derfor eksamensplanen

Pensum

Ved omprøven benyttes pensum fra den senest udbudte undervisning i kurset.

Hvis du går til omprøve mere end et år efter, du har fulgt et fag, skal du være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i det pensum, du skal eksamineres i.

Hvis du skal eksamineres i et nyt pensum, kan du få adgang til det nye pensum ved at sende en mail til Studiecenter Arts.

Forudsætningskrav

Hvis der i studieordningen er beskrevet et forudsætningskrav, og du ikke allerede har opfyldt det ved tidligere prøveforsøg, er fristen for at opfylde det den samme som fristen for tilmelding til omprøven.

Generelle regler for omprøve

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen).  

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Undtagelser fra reglen

Din mulighed for at aflægge tre prøveforsøg er dog begrænset af bl.a. reglerne om studiestartsprøven, førsteårsprøven og din maksimale studietid.  

Hvis du f.eks. ikke har bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af det første studieår, bortfalder din mulighed for at aflægge de resterende eksamensforsøg. Det vil sige, at du mister retten til at aflægge flere eksamensforsøg, hvis tidsfristen er udløbet.

Prøveformer og pensum

Prøveform

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden prøveform.
I din studieordning er både den ordinære- og omprøveformen beskrevet.

Pensum ved omprøve

Dit pensum er knyttet til det undervisningsforløb, du har fulgt, og er gældende, indtil der udbydes undervisning i faget* igen.

Dvs. at dit pensum er gældende i direkte forlængelse af undervisningen – ved den ordinære prøve og ved omprøven herefter.

Hvis der udbydes omprøve i det efterfølgende semesters eksamensperiode, er dit pensum også gældende ved denne omprøve.

Hvis du skal til omprøve i senere semestre, vil pensum som udgangspunkt følge den senest udbudte undervisning.

*Der gælder særlige regler for genbrug af pensum i fag med skiftende emne (både obligatoriske fag og valgfag) samt fag på studieordninger under udfasning. Læs mere om regler for genbrug af pensum.

Sygdom og eksamen

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, sådan at du senere kan dokumentere, at du var syg under eksamensperioden.

Derved har du mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå.

Hvis du bliver syg, mens du er ved at skrive speciale, har du mulighed for at søge om udsættelse af afleveringsfristen (dispensation). Du skal søge inden din afleveringsfrist. Læs mere om dispensation fra afleveringsfristen

Flytte omprøvetilmelding til ordinær eksamenstermin

Hvis du skal til en omprøve, som ifølge din studieordning har samme eksamensform som den ordinære eksamen, kan du få flyttet din tilmelding, så du går til omprøve dér, hvor den ordinære eksamen er planlagt til.

Det vil typisk være december/januar for fag der har undervisning i efteråret og maj/juni for fag, der har undervisning i foråret.

Sådan gør du: 

Du skal henvende dig til Studiecenter Arts senest 6 uger før den dato for den ordinære eksamen, der er angivet i eksamensplanen for din uddannelse.

Vær opmærksom på, at din tilmelding kun gælder den ordinære eksamen og ikke undervisning i faget.

Omprøver med forudsætninger

Hvis der i studieordningen er beskrevet et forudsætningskrav, og du ikke allerede har opfyldt det ved tidligere prøveforsøg, skal du opfylde det inden du kan gå til omprøve. Se fristen nedenfor.

Frister

 • Omprøve i samme semester som den ordinære prøve
  Fristen for at opfylde forudsætningskravet er den samme som fristen for tilmelding til omprøven.
  Du kan se fristen i din eksamensplan 
 • Omprøve i et andet semester
  Kravet skal være opfyldt
  • senest den 1. maj ved sommereksamen
  • senest den 1. november ved vintereksamen

Eftertilmelding til omprøve

Hvis du på grund af udsædvanlige forhold ikke har kunnet overholde fristen for eksamenstilmelding, skal du søge om at blive eftertilmeldt.

Du søger om eftertilmelding ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.

Omprøvetilmelding for exchange-studerende

Indkommende exchange-studerende skal henvende sig til Studiecenter Arts for at blive tilmeldt omprøve - se information på den engelske side.