Omprøve (reeksamen) på Arts

Vigtigt at vide om omprøver

 • Du kan kun tilmelde dig omprøve, hvis du har brugt et eksamensforsøg ved den ordinære eksamen.
 • Du skal selv tilmelde dig omprøve via studieselvbetjeningen i tilmeldingsperioden
 • Efter tilmeldingsperiodens udløb er din tilmelding bindende
 • Omprøverne afholdes som hovedregel i februar og august
 • Datoer for omprøver bliver offentliggjort i eksamensplanerne

Tilmelding til omprøve

For bachelorstuderende (gældende fra efteråret 2020)

Hvornår kan jeg gå til omprøve?

Som hovedregel udbydes der kun omprøve i et fag én gang om året. Hvis du ikke går til omprøven umiddelbart efter den ordinære prøve, skal du vente et år med at gå til omprøve

 • Forårsfag
  Hvis du ikke består den ordinære eksamen i juni, kan du tilmelde dig omprøven i august samme semester. Derefter kan du tilmelde dig omprøven ved de efterfølgende sommereksamener.
 • Efterårsfag
  Hvis du ikke består den ordinære eksamen i december/januar, kan du tilmelde dig omprøven i februar. Derefter kan du tilmelde dig omprøven ved de efterfølgende vintereksamener.

Følgende omprøver udbydes både ved sommer- og vintereksamen:

 • Fag på 1. semester, der indgår i førsteårsprøven
  Det fremgår af din studieordning, hvilke fag på 1. semester, der indgår i førsteårsprøven.
  Hvis der indgår propædeutik på din uddannelse, gælder det de førsteårsprøvefag, der ligger på det første semester med førsteårsprøver.
 • Fag, der er placeret på det 6. og sidste semester af din bacheloruddannelse
  Indgår der propædeutik i din uddannelse, gælder det for fagene på det sidste semester i dit normerede studieprogram.
 • Eksamener, der skal være bestået, før du kan gå til andre eksamener på uddannelsen
  Det fremgår af din studieordning, hvis det gælder for nogen af dine eksamener.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?

Omprøve i samme semesterOmprøve fra et tidligere semester
 • Du finder tilmeldingsfristen i din eksamensplan.
 • Vær opmærksom på, at tilmeldingsfristen ligger tre dage efter bedømmelsesfristen for din eksamen.
 • Hvis du får dit eksamensresultat efter tilmeldingsfristen, tilmelder du dig ved
  at sende en mail til Studiecenter Arts, senest tre dage efter du har fået dit eksamensresultat.
 
 • 15.-28. september
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved vintereksamen.
  Her kan du kun tilmelde dig omprøve i efterårsfag.*
 • 15.-28. februar
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved sommereksamen.
  Her kan du kun tilmelde dig omprøve i forårsfag.*

*Der gælder enkelte undtagelser. Se afsnittet ovenfor.

For kandidatstuderende

Omprøve i samme semesterOmprøve fra et tidligere semester
 • Du finder tilmeldingsfristen i din eksamensplan.
 • Vær opmærksom på, at  tilmeldingsfristen ligger tre dage efter bedømmelsesfristen for din eksamen.
 • Hvis du får dit eksamensresultat efter tilmeldingsfristen, tilmelder du dig ved
  at sende en mail til Studiecenter Arts, senest tre dage efter du har fået dit eksamensresultat.
 • 15.-28. september
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved vintereksamen.

 • 15.-28. februar
  Frist for tilmelding, hvis du skal til omprøve ved sommereksamen.

Generelle regler for omprøve

Tre eksamensforsøg

Som udgangspunkt har du tre forsøg til at bestå hver enkelt prøve på din uddannelse – altså tre eksamensforsøg.

Hvis du udebliver fra eller ikke består den ordinære prøve i forlængelse af et undervisningsforløb, bruger du et eksamensforsøg. Du vil derefter have mulighed for at tilmelde dig omprøve (re-eksamen).  

Hvis du har brugt dine tre eksamensforsøg uden at bestå, vil du blive udmeldt af universitetet. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, har du dog mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg.  

Undtagelser fra reglen

Din mulighed for at aflægge tre prøveforsøg er dog begrænset af bl.a. reglerne om studiestartsprøven, førsteårsprøven og din maksimale studietid.  

Hvis du f.eks. ikke har bestået eksamenerne i førsteårsprøven inden udgangen af det første studieår, bortfalder din mulighed for at aflægge de resterende eksamensforsøg. Det vil sige, at du mister retten til at aflægge flere eksamensforsøg, hvis tidsfristen er udløbet.

Prøveformer og pensum

Prøveform

Vær opmærksom på, at omprøven kan have en anden prøveform.
I din studieordning er både den ordinære- og omprøveformen beskrevet.

Pensum ved omprøve

Dit pensum er knyttet til det undervisningsforløb, du har fulgt, og er gældende, indtil der udbydes undervisning i faget igen.

Dvs. at dit pensum er gældende i direkte forlængelse af undervisningen – ved den ordinære prøve og ved omprøven herefter.

Hvis der udbydes omprøve i det efterfølgende semesters eksamensperiode, er dit pensum også gældende ved denne omprøve.

Hvis du skal til omprøve i senere semestre, vil pensum som udgangspunkt følge den senest udbudte undervisning.

Omprøver med forudsætninger (aflevering af pensum, synopsis eller lign. før eksamen)

Din eksamen kan bestå af flere dele, og der kan være krav om, at en eller flere dele skal være opfyldt inden du kan gå til eksamen. Forudsætningerne ved omprøve kan være anderledes end ved den ordinære prøve. Du kan se i din studieordning, om det gælder for dig.

Frister

 • Omprøve i samme semester som den ordinære prøve
  Fristen for at indlevere materiale til underviser er den samme som fristen for tilmelding til omprøven. Du kan se fristen i din eksamensplan 
 • Omprøve i et andet semester
  Kravet skal være godkendt
  • senest den 1. maj ved sommereksamen
  • senest den 1. november ved vintereksamen

Eftertilmelding til omprøve

Hvis du på grund af udsædvanlige forhold ikke har kunnet overholde fristen for eksamenstilmelding, skal du søge om at blive eftertilmeldt.

Du søger om eftertilmelding ved at sende en dispensationsansøgning via mitstudie.au.dk.

Sygdom og eksamen

Bliver du syg i forbindelse med en eksamen, er det vigtigt, at du tager kontakt til din læge, sådan at du senere kan dokumentere, at du var syg under eksamensperioden.

Derved har du mulighed for at søge om dispensation til at få tildelt et ekstra eksamensforsøg, hvis du har brugt alle tre eksamensforsøg uden at bestå.

Hvis du bliver syg, mens du er ved at skrive speciale, har du mulighed for at søge om udsættelse af afleveringsfristen (dispensation). Du skal søge inden din afleveringsfrist.
Læs mere om dispensation fra afleveringsfristen