Studienævnet ved DPU

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

e-mail: studienaevn.edu@au.dk

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Møder

Møderække 2018

 • 1. møde: 22. februar 2018 kl. 12 - 16 - dagsorden
 • 2. møde: 22. marts 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 3. møde: 25. april 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 4. møde: 29. maj 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 5. møde: 25. juni 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 6. møde: 24. august 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 7. møde: 25. september 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 8. møde: 25. oktober 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 9. møde: 23. november 2018, kl. 12-16 - dagsorden
 • 10. møde: 18. december 2018, kl. 12-16 - dagsorden

Møderække 2017 

 • Ekstraordinært møde: torsdag 9. februar, kl. 11-15
 • 1. møde: mandag den 27. februar, kl. 12-16
 • 2. møde: onsdag den 29. marts, kl. 12-16
 • 3. møde: torsdag den 27. april, kl. 12-16
 • 4. møde: tirsdag den 30. maj, kl. 12-16 Dagsorden
 • 5. møde: mandag den 26. juni, kl. 12-16 Dagsorden
 • 6. møde: fredag den 25. august 2017, kl. 12-16 Dagsorden
 • 7. møde: mandag den 25. september 2017, kl. 12-16 Dagsorden
 • 8. møde: torsdag den 26. oktober 2017, kl. 12-16 Dagsorden
 • 9. møde: fredag den 24. november 2017, kl. 12-16 Dagsorden
 • 10. møde: mandag den 18. december 2017, kl. 12-16 Dagsorden
 • 11. møde: tirsdag den 23. januar 2018, kl. 12-15 Dagsorden

 

Beskeder

Der er op til 8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Studienævnsmedlemmer

Studienævn 2018 (per 1. februar 2018)

Videnskabelige medlemmer

Studenter medlemmer

 • Troels Vendelbo Gadegaard, Pædagogisk antropologi og AEG
 • Marie Weller Ballentin (næstforperson), Pædagogisk sociologi og European Master of Lifelong Learning: Policy and Management
 • Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen, Pædagogisk filosofi
 • Sara Wilson Nissan, Uddannelsesvidenskab
 • Tine Sørensen, Pædagogisk psykologi
 • Maiken Sissel Norup, Didaktikuddannelserne
 • Sebastian Sand Christensen, Generel pædagogik

Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Obligatorisk skabelon til sagsfremstilling findes her

Studienævnsreferater

Referater 2014

Referater 2014

Referater 2013

Referater 2013

Referater 2012

Referater 2012

318110 / i40