Studienævnet ved DPU

Ansøgning til studienævnet

Find ansøgningsskema i højre kolonne på mit.au.dk

Hvis du vil søge studienævnet om dispensation, forhåndsgodkendelse, merit eller gæstefag, skal du lave en ansøgning på mit.au.dk.

I ansøgningen skal du:

 • Forklare tydeligt, hvad du vil opnå
 • Beskrive, hvilke begrundelser du har for dit ønske
 • Vedlægge relevant dokumentation.

OBS: Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været optaget på, skal du søge via Optagelse på AU (skema F) 

Du kan få hjælp til ansøgningen ved at kontakte din studievejleder.

Når du har sendt ansøgningen vil du få en e-mail-kvittering. Studienævnet sender skriftligt svar på ansøgningen, men du kan blive kontaktet løbende med opklarende spørgsmål. Der er 2-8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Ansøgninger om overflytning til AU, studieskift eller genindskrivning

Alle ansøgninger om administrativ indskrivning (overflytning fra et andet universitet, skift fra en uddannelse til en anden på AU og genindskrivning på en uddannelse) skal indsendes elektronisk.

Find information og frister her:

Møder

Møderække for efteråret 2017

 • 6. møde: fredag den 25. august 2017, kl. 12-16 Dagsorden

 • 7. møde: mandag den 25. september 2017, kl. 12-16 Dagsorden

 • 8. møde: torsdag den 26. oktober 2017, kl. 12-16 Dagsorden

 • 9. møde: fredag den 24. november 2017, kl. 12-16 Dagsorden

 • 10. møde: mandag den 18. december 2017, kl. 12-16 Dagsorden

 • 11. møde: tirsdag den 23. januar 2018, kl. 12-15 Dagsorden

Møderække for foråret 2017

Ekstraordinært møde: torsdag 9. februar, kl. 11-15

 • 1. møde: mandag den 27. februar, kl. 12-16
 • 2. møde: onsdag den 29. marts, kl. 12-16
 • 3. møde: torsdag den 27. april, kl. 12-16
 • 4. møde: tirsdag den 30. maj, kl. 12-16 Dagsorden
 • 5. møde: mandag den 26. juni, kl. 12-16 Dagsorden

Beskeder

Der er op til 8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Retningslinjer for dispensation til yderligere prøveforsøg pr. 1. september 2015:

Pr. 1. september 2015 ændrer studienævnet praksis i forhold til dispensation til prøveforsøg ud over de bekendtgørelsesfastlagte 3.

I henhold til Eksamensbekendtgørelsen (BEK nr. 670) § 13, stk. 2, har den studerende 3 prøveforsøg til at bestå en prøve. Universitetet kan tillade yderligere prøveforsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

Nævnet strammer op på praksis, således at der pr. 1. september og frem kun tillades yderligere prøveforsøg, hvis der vurderes at foreligge usædvanlige forhold.
Læs eventuelt mere om usædvanlige forhold på Studieportalen: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/dispensation/

Retningslinjer for dispensation fra den maksimale studietid, DPU pr. 1 september 2015 – Kandidatstuderende:

Studerende optaget før 2010 eller i 2010:
Er du optaget før 2010 eller i 2010 skal du have afsluttet din uddannelse med udgangen af august 2015.
Der gives dispensation til studerende, som har bestået min. 15 ECTS.
Forlængelse af studietiden gives for en periode svarende til de resterende antal ECTS omregnet til måneder.

Studerende optaget i 2011:
Er du optaget i 2011 skal du have afsluttet din uddannelse med udgangen af august 2016.
Der gives dispensation til studerende, som har bestået min. 15 ECTS, og som henvender i forbindelse med 4-års varslingen.
Studerende som henvender sig efter 31. august 2016, kan opnå dispensation, hvis de kan dokumentere, at de siden 4-års-varslingen har læst på fuld tid, eller hvis de kan dokumentere usædvanlige forhold, som har forhindret studieaktivitet.
Forlængelse af studietiden gives for en periode svarende til de resterende antal ECTS omregnet til måneder.

Studerende optaget i 2012 og 2013:
Er du optaget i 2012 eller 2013 skal du have afsluttet din uddannelse med udgangen af august 2017.
Der gives udelukkende dispensation til studerende, som kan dokumentere usædvanlige forhold, som har forhindret studieaktivitet.
Forlængelse af studietiden gives for en periode svarende til de resterende antal ECTS omregnet til måneder.

Studerende optaget i 2014:
Er du optaget i 2014 skal du have afsluttet din uddannelse med udgangen af august 2018.
Der gives udelukkende dispensation til studerende, som kan dokumentere usædvanlige forhold, som har forhindret studieaktivitet.
Forlængelse af studietiden gives for en periode svarende til de resterende antal ECTS omregnet til måneder.

Studienævnsmedlemmer

Studienævn 2017 (per 1. februar)

Videnskabelige medlemmer

 

 

Studenter medlemmer

 • Sisse Due, Pædagogisk antropologi og AEG
 • Trine Bruun Algren Vestergaard, Pædagogisk sociologi og European Master of Lifelong Learning: Policy and Management
 • Marie Langy Jensen, Pædagogisk filosofi
 • Jens Kjær Riemer, Uddannelsesvidenskab
 • Pernille Sommerfeldt Pedersen, Pædagogisk psykologi
 • Søren Vilhelmsen, Didaktikuddannelserne
 • Julie Tiedt, Generel pædagogi, næstformand
318110 / i40