Studienævnet ved DPU

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen din uddannelse. Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Det er også studienævnet, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit eller forhåndsgodkendelse i forhold til din studieordning.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres. I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!

Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem af studienævnet får du:

 1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
 2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
 3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og studerende.
 4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.

Uddannelsesnævn

På Arts har fakultetet i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Se oversigten over uddannelsesnævn på DPU.

Sådan bliver du medlem af studienævn og uddannelsesnævn

Der er brug for dig i studienævn og uddannelsesnævn.

Studentermedlemmer til studienævn og uddannelsesnævn vælges årligt. Du kan finde mere information om universitetsvalg for studerende her.

Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil der på siden være links til valgsystemet E-vote, hvor der kan opstilles kandidater til studienævn.

I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

Valg til uddannelsesnævn sker på baggrund af valg til studienævn.

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

e-mail: studienaevn.edu@au.dk

Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Se obligatorisk skabelon til sagsfremstilling her


Studienævnsmedlemmer 2023 (per 1. september 2023)

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

 • Mathias Wittenkamp Mortensen
  Uddannelsesvidenskab
 • Dina Alexandra Smed Schiødt
  Pædagogisk filosofi
 • Anna Dose Grimstrup
  Pædagogisk sociologi
 • Oliver Vejen Hundborg
  Pædagogisk antropologi og UAG
 • Jeanette Kusk, næstforperson
  Didaktik
 • Josephine Gertsen Leer
  Generel pædagogik
 • Benjamin Andreas Koch Nielsen 
  Pædagogisk psykologi

Mødedatoer 2023

Foråret 2023

Konstituerende møde og seminar: Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 10-18 - dagsorden
2. møde: Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
3. møde: Onsdag den 22. marts 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
4. møde: Fredag den 21. april 2023 kl. 12.30-15.00 - dagsorden
5. møde: Torsdag den 25. maj 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
6. møde: Onsdag den 21. juni 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden

Efteråret 2023

7. møde: Torsdag den 31. august 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
8. møde: Fredag den 22. september 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
9. møde: Mandag den 30. oktober 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
10. møde: Tirsdag den 28. november 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
11. møde: Mandag den 18. december 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden