Studienævnet ved DPU

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

e-mail: studienaevn.edu@au.dk

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Møder

Foråret 2023

Konstituerende møde og seminar: Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 10-18 - dagsorden
2. møde: Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
3. møde: Onsdag den 22. marts 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
4. møde: Fredag den 21. april 2023 kl. 12.30-15.00 - dagsorden
5. møde: Torsdag den 25. maj 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
6. møde: Onsdag den 21. juni 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden

Efteråret 2023

7. møde: Torsdag den 31. august 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
8. møde: Fredag den 22. september 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
9. møde: Mandag den 30. oktober 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
10. møde: Tirsdag den 28. november 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
11. møde: Mandag den 18. december 2023 kl. 12.30-16.00 - dagsorden

Beskeder
Der er op til 8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Studienævnsmedlemmer

Studienævn 2023 (per 1. februar 2023)

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

 • Rune Boelsmand Bak, næstforperson
  Uddannelsesvidenskab
 • Dina Alexandra Smed Schiødt
  Pædagogisk filosofi
 • Anna Dose Grimstrup
  Pædagogisk sociologi
 • Oliver Vejen Hundborg
  Pædagogisk antropologi og UAG
 • Jeanette Kusk
  Didaktik
 • Christian Essemann
  Generel pædagogik
 • Benjamin Andreas Koch Nielsen 
  Pædagogisk psykologi

Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Se obligatorisk skabelon til sagsfremstilling her

Studienævnsreferater

Referater 2023

Konstituerende møde den 31. januar 2023
2. møde den 28. februar 2023
3. møde den 22. marts 2023
4. møde den 21. april 2023
5. møde den 25. maj 2023
6. møde den 21. juni 2023
7. møde den 31. august 2023
8. møde den 22. september 2023
9. møde den 30. oktober 2023
10. møde den 28. november 2023
11. møde den 18. december 2023