Studienævnet ved DPU

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen din uddannelse. Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Det er også studienævnet, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit eller forhåndsgodkendelse i forhold til din studieordning.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres. I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!

Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem af studienævnet får du:

 1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
 2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
 3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og studerende.
 4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.

Uddannelsesnævn

På Arts har fakultetet i tilknytning til studienævnene nedsat en række uddannelsesnævn (UN), som repræsenterer en eller flere uddannelser.

Se oversigten over uddannelsesnævn på DPU.

Sådan bliver du medlem af studienævn og uddannelsesnævn

Der er brug for dig i studienævn og uddannelsesnævn.

Studentermedlemmer til studienævn og uddannelsesnævn vælges årligt. Du kan finde mere information om universitetsvalg for studerende her.

Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil der på siden være links til valgsystemet E-vote, hvor der kan opstilles kandidater til studienævn.

I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

Valg til uddannelsesnævn sker på baggrund af valg til studienævn.

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

Hos Studiecenter Arts kan du få hjælp, hvis du har spørgsmål til praktiske og administrative forhold omkring din uddannelse.

Ansøgninger til studienævnet indsendes via blanketterne nedenfor.

Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde eller spørgsmål til invitationer m.v. kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Se obligatorisk skabelon til sagsfremstilling her.


Studienævnsmedlemmer 2024 (per 1. februar 2024)

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

 • Rune Boelsmand Bak, næstforperson
  Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi
 • Clara Meta Laumann Windfeldt Frandsen
  Pædagogisk sociologi
 • Catja Ringsborg Jensen
  Pædagogisk antropologi og UAG
 • Karina Beck
  Didaktik
 • Jon Kristian Wandahl Hansen
  Uddannelsesvidenskab
 • Emma Risbjerg Martinussen
  Pædagogisk psykologi

Mødedatoer 2024

Foråret 2024

Konstituerende møde og seminar: Fredag den 19. januar 2024 kl. 10-18 - dagsorden
2. møde: Mandag den 26. februar 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
3. møde: Torsdag den 21. marts 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
4. møde: Fredag den 26. april 2024 kl. 12.30-15.00 - dagsorden
5. møde: Mandag den 27. maj 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
6. møde: Onsdag den 19. juni 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden

Efteråret 2024

7. møde: Fredag den 23. august 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
8. møde: Torsdag den 26. september 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
9. møde: Tirsdag den 29. oktober 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
10. møde: Mandag den 25. november 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
11. møde: Mandag den 16. december 2024 kl. 12.30-16.00 - dagsorden