Studienævnet ved DPU

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

e-mail: studienaevn.edu@au.dk

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Møder

Foråret 2022
Konstituerende møde og seminar: Mandag den 31. januar 2022 kl. 10-15 - dagsorden
2. møde + temadrøftelse: Mandag den 28. februar 2022 kl. 12.30-15.00 - dagsorden
3. møde: Fredag den 25. marts 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
4. møde: Tirsdag den 26. april 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
5. møde: Onsdag den 25. maj 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
6. møde: Torsdag den 23. juni 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden

Efteråret 2022
7. møde: Onsdag den 31. august 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
8. møde: Tirsdag den 27. september 2022 kl. 13.30-16.00 - dagsorden
9. møde: Fredag den 28. okober 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
10. møde: Mandag den 28. november 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
11. møde: Tirsdag den 20. december 2022 kl. 12.30-16.00 - dagsorden

Beskeder
Der er op til 8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Studienævnsmedlemmer

Studienævn 2021 (per 1. februar 2022)

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

 • Jarl Waldemar Monberg
  Pædagogisk filosofi
 • Jonathan Sebastian Rossen
  Uddannelsesvidenskab
 • Andreas Elme Schaub fra juli 2022
  Pædagogisk sociologi
 • Julie Kofod fra oktober 2022
  Pædagogisk antropologi og AEG
 • Jeanette Kusk fra juli 2022
  Didaktik
 • Christian Essemann fra maj 2022
  Generel pædagogik
 • Pernille Bruun-Hansen, næstforperson fra 23. juni 2022
  Pædagogisk psykologi

Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Se obligatorisk skabelon til sagsfremstilling her

Studienævnsreferater

Referater 2021

Referater 2021