Studienævnet ved DPU

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

e-mail: studienaevn.edu@au.dk

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Møder

Foråret 2021
Konstituerende møde: Torsdag den 28. januar 2021 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
2. møde: Mandag den 22. februar 2021 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
3. møde: Onsdag den 24. marts 2021 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
4. møde: Tirsdag den 27. april 2021 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
5. møde: Fredag den 28. maj 2021 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
6. møde: Onsdag den 23. juni 2021 kl. 12.30–16.00 - dagsorden

Efteråret 2021
7. møde: Mandag den 30. august 2021 kl. 15.00-18.00 - dagsorden
8. møde: Tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
9. møde: Onsdag den 27. oktober 2021 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
10. møde: Torsdag den 25. november 2021 kl. 12.30-16.00 - dagsorden
11. møde: Fredag den 17. december 2021 kl. 12.30-16.00 - dagsorden

Beskeder

Der er op til 8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Studienævnsmedlemmer

Studienævn 2021 (per 1. februar 2021)

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

 • Magnus Fisker Andersen
  Pædagogisk filosofi
 • Jonathan Sebastian Rossen
  Uddannelsesvidenskab
 • Maggie Müller, observatør
  Pædagogisk sociologi
 • Tea Frich Trusell, næstforperson fra 23.6.2021
  Pædagogisk antropologi og AEG
 • Emma Boie Østergaard Mikkelsen
  Didaktik
 • Kristian Mads Hansen
  Generel pædagogik
 • Trine Johannesen
  Pædagogisk psykologi

 Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Se obligatorisk skabelon til sagsfremstilling her

Studienævnsreferater

Referater 2014

Referater 2014

Referater 2013

Referater 2013

Referater 2012

Referater 2012