Studienævnet ved DPU

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

e-mail: studienaevn.edu@au.dk

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Møder

Foråret 2020
Konstituerende møde: Torsdag den 30. januar 2020 kl. 12.30–15.00 - dagsorden
2. møde: Onsdag den 19. februar 2020 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
3. møde: Torsdag den 19. marts 2020 kl. 12.30–16.00 - Mødet aflyst
4. møde: Fredag den 24. april 2020 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
5. møde: Mandag den 18. maj 2020 kl. 12.30–16.00 - dagsorden
6. møde: Onsdag den 17. juni 2020 kl. 12.30–16.00 - dagsorden

 

Beskeder

Der er op til 8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Studienævnsmedlemmer

Studienævn 2020 (per 1. februar 2020)

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

  • Emil Nielsen (næstforperson), Pædagogisk sociologi
  • Kasper Kestenholz, Pædagogisk antropologi og AEG
  • Anne Eleonora Sørensen, Pædagogisk filosofi
  • Sofie Gro Holde, Uddannelsesvidenskab
  • Marie-Louise Torm Grønberg, Pædagogisk psykologi
  • Freja Fangel Sivebæk, Didaktikuddannelserne
  • Kristine Louise Gustafsson, Generel pædagogik

Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Se obligatorisk skabelon til sagsfremstilling her

Nævnets arbejdskalender

Se nævnets kendte og åbne punkter i kalenderen her (opdateret 10. februar 2020)

Studienævnsreferater

Referater 2020

Konstituerende møde: Torsdag den 30. januar 2020
2. møde: Onsdag den 19. februar 2020
3. møde: Torsdag den 19. marts 2020 - AFLYST
4. møde: Fredag den 24. april 2020
5. møde: Mandag den 18. maj 2020
6. møde: Onsdag den 17. juni 2020

Referater 2014

Referater 2014

Referater 2013

Referater 2013

Referater 2012

Referater 2012