Studienævnet ved DPU

Studienævnet er det institutorgan, der sammen med studielederen og studieadministrationen bestyrer alt, hvad der angår undervisning og eksamen på dit fag. Det er blandt andet dit studienævn, der behandler sagen, hvis du søger dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Studienævnet arbejder med ændringer i eksamensformer og fag (studieordningsændringer), udbud af fx valgfag, hum-fag, profilfag og fag på Summer University, følger op på evalueringer og diskuterer politiske og strategiske tiltag på instituttet (fremdrift, dimensionering, strategier for fx undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling).

Medlemmer og valg

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på dine studier.

Uddannelsesnævn

Studienævnet har nedsat en række uddannelsesnævn (UN) som repræsenterer en eller flere uddannelser

Kontakt

Studienævnet ved DPU
Tuborgvej 164
Bygning A
2400 København NV

e-mail: studienaevn.edu@au.dk

Ansøgningsvejledninger:


Hvis du vil søge optagelse på en uddannelse, du tidligere har været indskrevet på, skal du søge via:
Optagelse på AU
(skema F)

Møder

Efteråret 2019

6. møde: Fredag d. 23. august 2019, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden
7. møde: Torsdag d. 26. september, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden
8. møde: Mandag d. 28. oktober 2019, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden
9. møde: Tirsdag d. 26. november 2019, kl. 12.30 – 16.00
10. møde: Tirsdag d. 17. december 2019, kl. 12.30 – 16.00
-
Konstituerende studienævnsmøde: Torsdag 30. januar 2020, kl. 12.30 - 16.00

Foråret 2019

Konstituerende møde: mandag d. 28. januar 2019, kl. 12.30 – 16.30 - dagsorden
1. møde: Mandag d. 25. februar 2019, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden
2. møde: Tirsdag d. 26. marts 2019, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden
3. møde: Onsdag d. 24. april 2019, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden
4. møde: Torsdag d. 23. maj 2019, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden
5. møde: Fredag d. 21. juni 2019, kl. 12.30 – 16.00 - dagsorden

 

Beskeder

Der er op til 8 ugers behandlingstid på sager til studienævnet.

Studienævnsmedlemmer

Studienævn 2019 (per 1. februar 2019)

Videnskabelige medlemmer

Studentermedlemmer

  • Emil Nielsen (næstforperson), Pædagogisk sociologi
  • Mathias Bødker Rubach-Larsen, Pædagogisk antropologi og AEG
  • Søren Emil Jensen, Pædagogisk filosofi
  • Sofie Gro Holde, Uddannelsesvidenskab
  • Rikke Wøjdemann Koefoed, Pædagogisk psykologi
  • Julie Gade Donsig, Didaktikuddannelserne
  • Mathias Holst Manstrup, Generel pædagogik

Dagsordenspunkter

Forslag til dagsordenspunkter (inkl. relevante bilag) til næstkommende studienævnsmøde kan indsendes til studienaevn.edu@au.dk senest 10 dage før næstkommende SN-møde.

Se obligatorisk skabelon til sagsfremstilling her

Nævnets arbejdskalender

Se nævnets kendte og åbne punkter i kalenderen her (opdateret 29. august 2019)

Studienævnsreferater

Referater 2014

Referater 2014

Referater 2013

Referater 2013

Referater 2012

Referater 2012