3. år på bacheloruddannelsen i Jura

Formueret 1 og 2

Eksamensopgaver og rettevejledninger i Formueret 1 og Formueret 2 ligger på Brightspace under organisationen ”Bacheloruddannelsen i jura”.

Obligationsretlige valgfag

Eksamensopgaver i Obligationsretlige valgfag ligger på Brightspace under organisationen ”Bacheloruddannelsen i jura”.

Det bemærkes, at der ikke udarbejdes rettevejledninger i faget.

Eksaminatorer Obligationsretlige valgfag reeksamen vinteren 2023/2024

Formuerettens almindelige principper

Eksamensopgaver i Formuerettens almindelige principper ligger på Brightspace under organisationen ”Bacheloruddannelsen i jura”.

Det bemærkes, at der ikke udarbejdes rettevejledninger i faget.

Eksaminatorer Formuerettens almindelige principper reeksamen vinteren 2023/2024

Retshistorie

Retssociologi