Bose-Einstein-kondensater med få atomer

Titel Bose-Einstein-kondensater med få atomer

Vejledere Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk atom-/molekylefysik

Abstract I de seneste år er der foretaget mange eksperimenter med boson-systemer ved meget lave temperaturer, og såkaldt Bose-Einstein-kondensation af mange tusinde atomer er blevet observeret. På det seneste er interessen vokset for små kondensater med under hundrede atomer. For at belyse problemet, studeres et bosonsystem bestående af tre eller fire identiske bosoner (f.eks. 85-Rubidium-atomer). Dette gøres teoretisk vha. en hypersfærisk formulering baseret på variationsprincippet. Korrelationer mellem partiklerne studeres, og der kan sammenlignes med resultater fra middelfeltsanalyser eller tilgængelige hypersfæriske metoder [især D. Blume & C. H. Greene, Phys. Rev. A 66, 013601 (2002): "Three particles in an external trap: Nature of the complete J=0 spectrum"].