Transportteori for faste stoffer

Titel Transportteori for faste stoffer

Vejleder Axel Svane

Fagområde Teoretisk faststoffysik

Abstract Metallers transportegenskaber omfatter de elektriske og termiske ledningsevner, Hall koefficienter etc. Disse kan relateres til fundamentale egenskaber ved metallets elektroniske struktur.