Fotoemission

Titel Fotoemission

Vejleder Niels E. Christensen og/eller Axel Svane

Fagområde Teoretisk faststoffysik

Abstract Den fotoelektriske effekt, først beskrevet kvanteteoretisk af Einstein, bevirker, at elektroner udsendes fra et materiale, der belyses, såfremt fotonenergien er tilstrækkelig stor. Spektroskopi baseret på denne effekt benyttes til at give oplysning om elektronernes energitilstande (båndstrukturer) inde i materialet.