Det kvantemekaniske tre-legeme problem

Titel Det kvantemekaniske tre-legeme problem

Vejleder Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk fysik

Abstract Bølgefunktionen for et tre-partikel system er løsning til Faddeev ligningerne. Disse løses for kortrækkende potentialer i grænserne for store og små afstande. For kasse-potentialer kan ligningerne løses analytisk for alle afstande når kun s-bølger bidrager. Bølgefunktionerne og deres egenskaber beregnes for forskellige partikelmasser og potentialer. Efimov-effekten undersøges specielt.