Impulsafhængige vekselvirkninger i tre-partikel computerprogram

Titel Impulsafhængige vekselvirkninger i tre-partikel computerprogram

Vejleder Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk fysik

Abstract Egenskaberne for svagt bundne tre-partikel systemer kan bestemmes ud fra spredningsegenskaberne ved lav energi af de tilhørende to-partikel systemer. Udover den sædvanlige koordinatafhængighed kan to-partikel vekselvirkningerne tænkes også at være impulsafhængige. Det undersøges om dette giver en ekstra frihed i parametriseringen af effektive realistiske vekselvirkninger.