Oversættelse mellem middelfeltets (Hartree) og en relativ (hypersfærisk) beskrivelse af Bose-Einstein-kondensater

Titel Oversættelse mellem middelfeltets (Hartree) og en relativ (hypersfærisk) beskrivelse af Bose-Einstein-kondensater

Vejledere Dmitri Fedorov og Aksel Jensen

Fagområde Teoretisk atom-/molekylefysik

Abstract I middelfeltets simpleste form skrives mangepartikel-bølgefunktionen som et produkt af enkeltpartikel-amplituder. I en relativ, hypersfærisk beskrivelse skrives mangepartikel-bølgefunktionen som en sum af topartikel-amplituder. Denne sidste metode tillader en simplere beskrivelse af topartikel-korrelationer mellem bosoner i f.eks. Bose-Einstein-kondensater. Man er dog stadig interesseret i at kende til enpartikel-egenskaber af sin mangepartikel-bølgefunktion. F.eks. er det interessant at vide, hvordan tætheden af et Bose-Einstein-kondensat afhænger af afstanden fra centeret af kondensatet (da dette kan måles eksperimentelt). Med henblik på dette kan man f.eks. forsøge at 'oversætte' sin relative bølgefunktion til enpartikel-amplituder. Evt. kan man starte med at undersøge et system med tre, fire, ... atomer.