Spilbaseret undervisning i gymnasiet

Spilbaseret undervisning i gymnasiet

Titel: Spilbaseret undervisning i gymnasiet
Abstract:I forbindelse med arbejde på at udvikle forskningsspillet the quantum computer game, der tillader brugere på internettet at bidrage til løsningen af konkrete forskningsudfordringer på vejen mod at kunne udvikle en funktionel kvantecomputer har vi udviklet diverse interaktive simuleringer til at simulere fænomener fra både klassisk og kvantefysik. Vi arbejder på at sammensætte en pakke der kan implementeres i gymnasieundervisningen ved at illustrere at der ikke er mange skridt fra deres pensum i fx Newtons ligninger til fysikken i moderne kvantecomputerforskning. Tidlige forsøg viser at både spilelementet og den nære forbindelse til forskningen og forskerne virker meget motiverende for at lære pensum. I dette projekt ville du sammen med vores udviklere og didaktikere skulle videreudvikle konceptet for at optimere elevernes faglige udbytte endnu mere, og derefter evt være med til at kvantificere udbyttet i form af præ- post tests af deres viden.
Vejleder: Jacob Sherson