Synchrotronstråling

Titel Synchrotronstråling

Vejleder Allan H. Sørensen

Fagområde Teoretisk fysik (evt. kombineret med lidt eksperimentelt)

Abstract En ladet partikel i accelereret bevægelse udsender stråling. For en partikel i cirkulær bevægelse kaldes denne stråling for synchrotronstråling. Synchrotronstråling produceres ved acceleratorer i laboratorier verden over, inklusive ved lagerringen ASTRID her, og udnyttes til mange forskellige formål. I projektet udledes udtryk for den udstrålede effekt, herunder afhængighed af partiklens ladning, masse og hastighed/energi, samt for strålingens vinkelfordeling. Også fordelingen over strålingsfrekvenser diskuteres. Nogle af de beregnede karakteristika kan evt. eftervises eksperimentelt. Dernæst indhentes oplysninger (fx via Internettet) om synchrotronstrålingskilder verden over, disses karakteristika (typiske strålingsenergier mv.), og typiske anvendelser af synchrotronstrålingen i de enkelte laboratorier. Udvalgte anvendelser diskuteres nærmere.