Musikinstrumenters akustik

Titel Musikinstrumenters akustik

Vejleder Karsten Riisager

Fagområde Klassisk fysik

Abstract  Klassisk akustik fremviser mange emner på grænsen mellem fysik (især bølgelære) og andre fagområder, f.eks. seismik, ultralyd, bioakustik, undervandsakustik, sonoluminescens, rumakustik og musikakustik. Specielt musikinstrumenters akustik giver gode muligheder for at udvælge et afgrænset emne - eventuelt et enkelt instrument - hvor man kan nå i dybden i løbet af et bachelorprojekt. Selve toneproduktionen og udstråling af lyd vil være naturlige hovedpunkter, men andre facetter kan også inkluderes. For en dybere teoretisk forståelse er det en klar fordel at have kendskab til elektrodynamik idet meget af formalismen kan overtages derfra. Ved enkelt instrumenter kan man overveje også at inkludere simple eksperimentelle undersøgelser. Andre områder indenfor akustik kan eventuelt også danne grundlag for et projekt, hvis der er interesse for det.