Kinetisk Monte Carlo

Titel Kinetisk Monte Carlo

Vejleder Bjørk Hammer

Fagområde Statistisk fysik

Abstract Med kinetisk Monte Carlo metoden kan man studere ikke-ligevægtsfænomener for systemer med konkurrerende elementarprocesser. Metoden kan fx anvendes til at bestemme hvorledes to forskellige adsorbater (dvs atomer på en overflade) fordeler sig på en overflade ved givne dækningsgrader og temperatur. Afhængigt af energibarriererne for adsorbat-diffusion, ø-attachment og ø-detachment osv. vil man kunne finde stabile strukturer der er forskellige fra de termodynamiske ligevægtsstrukturer. I sådanne tilfælde siges ligevægtsstrukturen at være kinetisk forhindret.